Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Wetsvoorstel inzake schorsing van de opzegtermijn tijdens corona-werkloosheid goedgekeurd door de Kamercommissie sociale zaken

Wanneer u een werknemer ontslaat met een opzegtermijn, moet hij in principe tijdens die opzegtermijn verder prestaties leveren. Het loon wordt verder betaald. Maar wat ingeval de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst door tijdelijke werkloosheid?

In de normale regeling van economische werkloosheid wordt de opzegtermijn opgeschort zolang de werknemer tijdelijk werkloos is. M.a.w. de opzegtermijn loopt niet verder tijdens de periode van economische werkloosheid. Tijdens de corona-werkloosheid is er echter geen opschorting van de opzegtermijn. Daardoor valt de opzegtermijn (gedeeltelijk) in de periode van corona-werkloosheid en vallen werknemers terug op de tijdelijke werkloosheidsuitkering, in plaats van op hun volledige loon, zoals in normale omstandigheden het geval zou zijn.

Een wetsvoorstel wil die situatie rechtzetten. Naar analogie met de normale regeling van economische werkloosheid zal de opzegtermijn tijdens de corona-werkloosheid worden opgeschort en dat in de volledige periode van 1 maart tot en met 30 juni 2020.

Op 5 mei 2020 keurde de Kamercommissie sociale zaken het wetsvoorstel goed. Naar alle waarschijnlijk volgt de plenaire vergadering dat op korte termijn. Houd er rekening mee dat het wetsvoorstel voorziet in een retroactieve inwerkingtreding per 1 maart 2020. De nieuwe regeling zou dus ook een impact hebben op de opzeggingen die de afgelopen weken betekend werden.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021