Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Coronatoeslag op geleverde diensten en producten

U hebt het mogelijk zelf al ervaren bij uw bezoek aan de garage of kapper: sommige ondernemers vragen een coronatoeslag Met die toeslag willen zij de kosten dekken die voortvloeien uit de voorzorgsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Kunnen ondernemingen zomaar een coronatoeslag aanrekenen en zijn ze vrij om de omvang ervan te bepalen? Wij lichten u graag het een en ander toe.

1. Zijn ondernemingen vrij om een coronatoeslag aan te rekenen?

Zolang een onderneming de regels van het Wetboek van Economisch Recht inzake prijsaanduiding toepast, is het niet verboden om een coronatoeslag te vragen. De Minister van Werk, Economie en Consumenten, Nathalie Muylle, heeft dit in de Kamer bevestigd.

Dit betekent dat de prijs op voorhand duidelijk is en dat de toeslag niet overdreven mag zijn in vergelijking met de gemaakte kosten.

Indien u echter het gevoel heeft dat de toeslag niet in verhouding is, kan u dat melden via meldpunt.belgie.be.

Om de naleving van de regelgeving te waarborgen, heeft de Economische Inspectie daar al proactief op gecontroleerd.  Hoewel de meeste ondernemers geen inbreuken begingen, stelde zij bij enkele controles vast dat er extra kosten voor elektronische betalingen werden aangerekend. Dat is sinds augustus 2018 niet meer toegelaten.

2. Kan de coronatoeslag in alle sectoren?

Toch mag niet iedereen een coronatoeslag aanrekenen. Dat verbod geldt voor tandartsen, kinesisten en andere zorgverleners.

Gedurende de coronacrisis rekenden sommige zorgverleners de toeslag aan om de kosten te dekken voor extra beschermingsmateriaal. In bepaalde gevallen liepen de kosten op tot wel 50 euro. Dat mag dus niet. Het maakt niet uit of de zorgverlener al dan niet geconventioneerd is. Opvallend is nog dat het verbod retroactief geldt met ingang vanaf 4 mei. Dat is de datum waarop de niet-essentiële zorg is heropgestart.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021