Corona ondersteuning en uw financieringsverplichtingen: de details

02.04.2020

Veel bedrijven komen door de coronacrisis in betalingsmoeilijkheden en in de problemen om lopende kredieten bij de bank af te lossen. De details rond corona ondersteuning door de overheid, de Nationale Bank en Febelfin werden aangekondigd, zijn nu definitief. Enerzijds is er nu het Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten en anderzijds is er de coronawaarborgregeling.

Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn ondernemingskrediet.

Wat houdt het betalingsuitstel exact in?

Ondernemingen kunnen aanvragen om gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal te doen. Het gaat dus eerder over “aflossingsuitstel”. De interesten blijven immers wel verschuldigd. Na de delgingsvrije periode hernemen de betalingen zoals contractueel voorzien, zij het dan maximaal 6 maand later dan voorzien.

Wie komt in aanmerking voor deze corona ondersteuning?

Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd door KMO’s, zelfstandigen, non-profitorganisaties en niet-financiële ondernemingen die aan elk van de volgende 4 voorwaarden voldoen:

 1. De onderneming heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
  • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
  • er wordt volledig of deels een beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de overheid heeft – in het kader van de indijking van het coronavirus – bevolen tot sluiting van de onderneming.
 2. De onderneming is vast gevestigd in België.
 3. De onderneming had op 1 februari 2020 geen achterstal op haar lopende kredieten, belastingen of sociale zekerheidsbijdragen of de onderneming had op 29 februari 2020 minder dan 30 dagen achterstal.
 4. De onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.
Voor welke ondernemingskredieten kan u betalingsuitstel aanvragen?

Zowel ondernemingskredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten als vaste voorschotten komen in aanmerking. Merk op: leasing en factoring worden niet bedoeld. Je kan uiteraard altijd contact nemen met de leasing- of factoringmaatschappij om na te gaan welke oplossingen zij bieden.

Timing

Aanvragen van betalingsuitstel die u ten laatste op 30 april 2020 doet, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020. Voor aanvragen na 30 april 2020, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020. U kan enkel betalingsuitstel krijgen voor toekomstige maandaflossingen.

Wie denkt aan de voorwaarden van betalingsuitstel te voldoen, kan zijn bank contacteren. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. Best is om de bank een week voor de vervaldag van de komende maand te contacteren. De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten.

Omdat het vandaag niet duidelijk is hoe lang de coronacrisis zal aanslepen en wat de precieze financiële impact op uw onderneming zal zijn, raden wij aan om maximaal van deze corona ondersteuning gebruik te maken. Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u immers recht op betalingsuitstel: de bank kan het dus niet weigeren!

De coronawaarborg voor overbruggingskredieten

Naast het bovenvermelde betalingsuitstel kunnen ondernemingen die extra financiering nodig hebben om deze moeilijke periode te overbruggen, bijkomende kredieten aanvragen. Overbruggingskredieten met een maximale looptijd van 12 maand krijgen een waarborg van de overheid. De finesses van die regeling zijn nog niet bekend.

Het ziet er echter naar uit dat de banken wel zullen kunnen beslissen of u al dan niet een overbruggingskrediet zal krijgen. U moet dus kunnen aantonen wat het effect van de coronacrisis op uw financiële toestand is. Wij kunnen u met behulp van pragmatische tools helpen om dergelijke kredietvraag te onderbouwen.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren in verband met corona ondersteuning voor uw bedrijf. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.