Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Kapitaalvermindering na inbreng in holding: update en standpunt

De regering heeft – zoals eerder vermeld – beslist om de zogenaamde interne meerwaarden aan te pakken. Het ziet er nu naar uit dat het (meestal) hogere kapitaal van de holding fiscaal niet meer erkend zal worden indien de transactie gebeurt vanaf 1 januari 2017.

Betekent dit dat we nu massaal moeten overgaan tot kapitaalverhogingen voor 31 december 2016 om alsnog te genieten van de oude regeling? Op het eerste gezicht wel, maar omzichtigheid is op zijn plaats.

Vooreerst moet u vermijden dat de fiscus de kapitaalverhoging zelf zou belasten. Want in tegenstelling tot wat velen denken, bestaat er in België al meer dan 50 jaar een meerwaardebelasting op aandelen.  De belastingvrijstelling is enkel van toepassing als de aandelenoverdracht kadert in een “normaal beheer van privé vermogen”. U kan voor de zekerheid hieromtrent een ruling aanvragen, maar de tijd dringt natuurlijk.

Daarnaast kan de fiscus de latere kapitaalvermindering onder het huidige recht reeds bestrijden met de algemene antimisbruikbepaling (art. 344 § 1 WIB). Dat weten de regeringsonderhandelaars ook.

Vraag is of deze bestrijding terecht is. De antimisbruikbepaling kan enkel toegepast worden als “een verrichting” tot een fiscaal voordeel leidt dat niet strookt met de doelstellingen van een bepaling van de wet. De bewijslast hiervan ligt bij de fiscus. Vervolgens heeft de belastingplichtige nog de mogelijkheid van het tegenbewijs.

Kan een (latere) kapitaalvermindering dan dergelijk misbruik zijn? Naar mijn mening in beginsel niet. De wetgever heeft het fiscaal regime voor kapitaalverminderingen duidelijk in de wet beschreven. Hoe kan er dan misbruik van de wet zijn?

Ook ingeval van een kapitaalvermindering na inbreng van aandelen in een holding is er naar mijn mening geen sprake van misbruik. Hiervoor kan verwezen worden naar art. 95 WIB dat (onder voorwaarden) voorziet in een tijdelijke vrijstelling voor meerwaarden op aandelen die zijn gerealiseerd buiten het kader van “normaal beheer”. De wetgever heeft dus voorzien in een regeling ingeval van kapitaalverminderingen na een aandelenruil die in de context van art. 95 WIB onbelast bleef. Naar mijn mening behoort het dan niet tot doelstelling van de wet om een kapitaalvermindering na aandelenruil te belasten indien de aandelenruil zelf onbelast bleef in de context van “normaal beheer”.

In de praktijk, en in elk geval als u een ruling wenst omtrent de fiscale behandeling van een kapitaalvermindering, zal het er nochtans op aankomen aan te tonen dat de kapitaalverhoging aan de holding (bijkomende) mogelijkheden heeft geboden de ondernemingsactiviteiten te sturen, nieuwe projecten te financieren, dat van haar centrale positie gebruik is gemaakt om groepsoverschrijdende activiteiten uit te voeren en te coördineren, dat de kapitaalvermindering de verdere activiteiten van de ondernemingsgroep niet belemmert enz.

 

Publicatiedatum: 25/10/2016

Gepubliceerd door Gert De Greeve

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021