Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Belastbaarheid Nederlandse AOW-uitkering: Regering schiet belastingadministratie te hulp en zet recente rechtspraak van het Hof van Cassatie buiten spel.

Kan de AOW-uitkering beschouwd worden als een pensioenuitkering overeenkomstig de Belgische fiscale regelgeving of niet? De discussie woedt ondertussen al vele jaren. Recent bevestigde het Hof van Cassatie nog de pro-rata benadering. Een aankomende wetswijziging lijkt nu een definitief einde te maken aan de discussie en zet de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie buiten spel.

Enkele maanden geleden bevestigde het Hof van Cassatie de zogenaamde pro rata benadering inzake de belastbaarheid van een AOW-uitkering in België. Uit het arrest van het Hof van Cassatie volgde dat een AOW-uitkering in België slechts als belastbaar pensioen kan worden beschouwd indien en in de mate dat die uitkering werd opgebouwd tijdens jaren van werken in Nederland met inhouding van loonbelasting (als inwoner of als niet-inwoner). Deze rechtspraak betekende dat de meeste AOW-uitkeringen minstens voor een gedeelte niet belastbaar zijn. Voor meer informatie inzake deze rechtspraak kunnen wij verwijzen naar volgend artikel (zie artikel: “AOW-uitkering: belastbaar of niet?”).

De belastingadministratie is evenwel altijd van mening geweest dat een AOW-uitkering volledig belastbaar is. De regering schiet de belastingadministratie nu te hulp. In een voorontwerp van wet van 20 juli  breidt zij de omschrijving van inkomsten die belastbaar zijn als pensioen uit. Door deze wetswijziging zal België in alle gevallen de AOW-uitkering volledig kunnen belasten.

Het voorontwerp van wet voorziet dat de wetswijziging van toepassing wordt op AOW-uitkeringen genoten vanaf 1 januari 2017. Aldus zal de rechtspraak van het Hof van Cassatie voor inkomstenjaar 2017 buiten spel worden gezet. De pro rata benadering is dus geen lang leven beschoren, maar blijft wel relevant voor het verleden en voor de aangifte over inkomstenjaar 2016.

Publicatiedatum: 28 augustus 2017

Gepubliceerd door Jan Torsin

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021