Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Erfrecht van de 21ste eeuw komt eraan

Ons huidig erfrecht is niet meer aangepast aan de hedendaagse noden, maatschappelijke evoluties en gezinssituaties. Een modernisering dringt zich dan ook op. De Commissie van Justitie van de Kamer heeft op 20 juni de teksten tot hervorming van het erfrecht gefinaliseerd. De Kamer zal waarschijnlijk nog deze maand de wet goedkeuren.

KRACHTLIJNEN VAN DE HERVORMING

De hervorming van het erfrecht is voornamelijk gericht op meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor de erflater. Daarnaast wil de wetgever het erfrecht in lijn brengen met internationale tendensen. De belangrijkste wijzigingen vermelden wij hierna.

Versoepeling van de voorbehouden erfdelen (reserve)

In het huidige erfrecht verschilt de omvang van de reserve (het minimale erfdeel) in functie van het aantal kinderen. In de nieuwe regeling is de reserve van de kinderen altijd ½ van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen. De erflater zal dus vrij over de helft van zijn nalatenschap kunnen beschikken, waardoor een regeling op maat meer mogelijk wordt.

Uniforme waardering

Vandaag worden schenkingen van roerende en onroerende goederen op een verschillende manier gewaardeerd bij overlijden. Dit heeft meer dan eens aanleiding gegeven tot familiale ruzies. De nieuwe wet vereenvoudigt de technische bepalingen en maakt deze meer coherent. Vanzelfsprekend kunnen wij dit alleen maar toejuichen.

Daarnaast wijzigen  de spelregels inzake inkorting. De begiftigde zal voortaan enkel de waarde van de schenking moeten vergoeden aan de nalatenschap, maar mag het geschonken goed zelf behouden.

Afsluiten van erfovereenkomsten

Verder wordt het verbod op erfovereenkomsten versoepeld. U zal familiale afspraken over de verdeling van de nalatenschap kunnen maken.

WAT MET OUDE PLANNINGEN?

Zoals blijkt uit het wetsvoorstel zal de nieuwe wet ook van toepassing zijn op vermogens- en successieplanningen uit het verleden. Bijgevolg ondergaan eerder gedane schenkingen en testamenten ook de regels van het nieuwe erfrecht. Mogelijks zijn een aantal (ongewenste) neveneffecten het gevolg.

Om dit te vermijden wordt, na publicatie van de nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad, in een overgangsperiode van één jaar voorzien. Gedurende deze periode kan u ervoor opteren om de reeds gedane planning nog te onderwerpen aan de oude spelregels. Het is dan ook belangrijk dat u uw reeds uitgevoerde planning van onder het stof haalt en laat nagaan of deze ook onder het nieuwe recht nog optimaal is.

Indien u hierover meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Vermogensarchitecten. In het najaar zal ons kantoor overigens een aantal sessies geven over deze hervorming en zullen wij de wijzigingen uitvoeriger bespreken.

Publicatiedatum: 3 juli 2017

Gepubliceerd door Hanne Martens

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021