Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Zorgvolmacht voor u uitgelegd

Een zorgeloze oude dag, wensen we dat niet allemaal? Maar wat als u dement wordt, wie gaat er dan voor uw vermogen zorgen? Tijd om dieper in te gaan op de zorgvolmacht.

Een zorgvolmacht is een volmacht die een bekwaam persoon (lastgever) verleent aan een andere persoon (lasthebber) om, met het oog op een latere periode van handelingsonbekwaamheid, die persoon toe te laten welbepaalde handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen. Dergelijke zorgvolmacht kan later zeker zijn nut bewijzen. Zo vermijdt u dat het beheer van uw vermogen wordt geblokkeerd door een voortdurende tussenkomst van een rechter. Niet enkel het beheer, maar ook de beschikking over uw vermogen kan u delegeren, en dus ook later bepaalde technieken van successieplanning mogelijk maken.

Wat als u niets regelt?

Indien u geen zorgvolmacht heeft opgemaakt, zal de rechter uw vermogen onder bewind plaatsen en een vervolgens een bewindvoerder aanstellen. Deze persoon kan een vreemde zijn en zal uw vermogen verder beheren, onder toezicht van de rechter. Op het vlak van successieplanning worden de mogelijkheden uiterst beperkt. Veel zal afhangen van de vraag of u de rechter kan overtuigen van uw persoonlijke wil om bepaalde handelingen te stellen. Kan u dit niet (meer), dan is het quasi uitgesloten dat uw bewindvoerder nog een schenking kan doen of een wijziging in het huwelijkscontract kan doorvoeren. Steeds zal het akkoord (of machtiging) van de rechter gevraagd moeten worden. Ook dit kan u vermijden met een zorgvolmacht. Uw lasthebber zal dan zelf kunnen handelen zonder voorafgaande toestemming.

Zorgvolmacht voor wie?

In het kader van successieplanning wordt best proactief een regeling uitgewerkt. U wacht dus best niet af tot het te laat is om te handelen. Met het oog op de toenemende vergrijzing stijgt de kans dat ieder van ons later wordt geconfronteerd met een lange periode van onbekwaamheid om zijn eigen vermogen te beheren. Niettemin kan een zorgvolmacht een enorme meerwaarde bieden.

Maar ook buiten elke vorm van successieplanning, kan een zorgvolmacht een discontinuïteit in het beheer van uw vermogen vermijden. U kan voor bepaalde minder belangrijke zaken zelf een regeling uitwerken, waardoor uw lasthebber later onmiddellijk uw zaken verder kan waarnemen. Ieder van ons heeft er dus belang bij om hier even bij stil te staan. Met een zorgvolmacht legt u immers zelf de regie over uw vermogen bij de gewenste persoon, ongeacht wat de toekomst brengen zal.

Wat kan u nu al voorzien?

In uw zorgvolmacht kan u de persoon van uw keuze de opdracht geven om uw vermogen te beheren zoals u het wil. U kan hierbij best een concrete lijst opnemen van bepaalde handeling. Deze blijven echter niet beperkt tot daden van beheer, maar kunnen verdergaande daden van beschikking omvatten zoals aan- en verkoop, verhuur, schenking, wijziging huwelijkscontract, en dergelijke. U kan zelfs wensen opnemen in verband met uw bedrijf!

Naast uw lasthebber kan u ook best een opvolger en een vertrouwenspersoon voorzien. Deze laatste persoon kan later een cruciale rol spelen. Door toezicht uit te oefenen op uw lasthebber zal hij namelijk steeds uw belangen kunnen behartigen. Uw zorgvolmacht wordt geregistreerd in een speciaal register. Op die manier zal deze later steeds uitwerking krijgen en zullen uw wensen gerespecteerd worden, ook indien u deze zelf niet meer kenbaar kan maken.

Volgend praktisch voorbeeld verduidelijkt het voor u:

Stel dat Toon zijn voorzorgsmaatregelen wil treffen voor later. Hij is gehuwd met Els onder het wettelijk stelsel en heeft 3 kinderen. Na wijs beraad wenst Toon dat Els zijn vermogen later kan verder beheren, alsook schenkingen doen aan de kinderen. Hij duidt vervolgens zijn oudste zoon Thomas aan voor eventuele wijzigingen aan het huwelijkscontract, uiteraard in samenspraak met Els, met als opvolgers Anne en Daan. Ten slotte duidt hij zijn broer aan als zijn vertrouwenspersoon.

Zit u met specifieke vragen of wenst u graag een zorgvolmacht op te stellen? Aarzel niet ons te contacteren, onze experts staan steeds voor u klaar.

Gepubliceerd door Hanne Martens

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021