Terug naar overzicht Print

BEPS actie plan

Op initiatief van de G20 werd aan de OESO de opdracht gegeven een actieplan te ontwikkelen. Dat plan moest leiden tot een gemeenschappelijke aanpak tegen de artificiële verschuiving van winst naar landen met een gunstiger belastingregime (BEPS = base erosion and profit shifting).

Het actieplan dat de OESO ontwikkelde bestaat uit 15 verschillende actiepunten die grotendeels de volgende doelen trachten te verwezenlijken:

  • Een verhoogde coherentie in nationale regels
  • Het verbeteren van bestaande internationale regels
  • Een verhoogde internationale transparantie

Internationale belastingrecht

Eind 2015 publiceerde de OESO haar finale rapporten. Verwacht wordt dat deze rapporten snel hun sporen zullen nalaten in het internationale belastingrecht. We volgen het alleszins op de voet op en laten u graag meer weten.