Beste klant of relatie, onze kantoren zijn weer open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Medici @ Van Havermaet

BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN

Steeds meer geneesheren opteren ervoor om hun samenwerking te structureren binnen een zogenaamde artsenassociatie. Daarvoor bestaan er diverse goede redenen: het plegen van overleg en het toeleggen op de eigen specialisatie, samen investeringskosten dragen, het regelen van de werkschema’s, het creëren van onderlinge solidariteit, etc.

De beoogde samenwerking kan een meer of mindere mate van integratie impliceren, gaande van een loutere samenwerkingsovereenkomst, tot het oprichten van een vennootschap.

EEN SUCCESVOLLE SAMENWERKING

De gemene deler voor elke samenwerkingsvorm is dat u in de toekomst intensief zal moeten gaan samenwerken. Om de samenwerking een succes te maken, zal er bijgevolg bijzondere aandacht besteed moeten worden aan de redactie van de samenwerkingsovereenkomst, waardoor er vooraf duidelijkheid gecreëerd wordt en problemen vermeden kunnen worden. Om de goede werking en de continuïteit van de associatie te garanderen, zet u dus best een aantal afspraken op papier over hoe de leden zich in de associatie zullen (moeten) gedragen. Beter voorkomen dan genezen.

SOORTEN SAMENWERKINGSVORMEN

Voorafgaand aan het schriftelijk vastleggen van de afspraken, zal u samen met uw associés moeten kiezen binnen welke rechtsvorm u gaat samenwerken. Dat kan gaan van een eenvoudige overeenkomst tot een complexe vennootschapsstructuur. Elke rechtsvorm heeft zijn eigen kenmerken en aandachtspunten.

Loutere associatie-overeenkomst Vennootschap zonder Rechts-persoonlijkheid Vennootschap met Rechts-persoonlijkheid

Loutere associatie-overeenkomst

 • Inning honoraria door arts in persoonlijke naam en voor eigen rekening
 • Geen inbreng door de deelnemende arts
 • Vermenging van eigen vermogen en professioneel vermogen
 • Contractsvrijheid
 • Snel en eenvoudig aanpasbaar
 • Aanpassing
 • Vereist unanimiteit (= vetorechten)

Vennootschap zonder Rechts-persoonlijkheid

 • Fiscaal transparant
 • Pooling van honoraria en onkosten, verdeling volgens vastgelegde sleutel
 • Vennootschapsvermogen is een onverdeeldheid tussen de vennoten
 • Voorbeelden: Maatschap, feitelijke vennootschap, …
 • Contractsvrijheid
 • Snel en eenvoudig aanpasbaar
 • Geen afgescheiden vermogen
 • Risico op aanspraak op privé-vermogen

Vennootschap met Rechts-persoonlijkheid

 • Afgescheiden vermogen, onderworpen aan de vennootschapsbelasting, …
 • Inning van inkomsten in naam en voor rekening van de vennootschap
 • Voorbeelden: VOF, CVBA, CVOA, BVBA, …
 • Structuur – creëren van organen aan wie beslissingsbevoegdheid kan worden gedelegeerd
 • Wettelijk kader
 • Minder vrijheid

MOGELIJKE AFSPRAKEN

MAATWERK

Een grote variëteit aan afspraken is mogelijk, afhankelijk van de noodwendigheden van de dienst en de wensen van de betrokken artsen. Het uitwerken van een degelijke regeling is dus maatwerk bij uitstek.

Na de keuze van de samenwerkingsvorm, zullen er inhoudelijk verder afspraken gemaakt moeten worden rond onder meer de financiële werking, de modaliteiten van toetreding, de overdrachtsreglementering, de uittreding en uitsluiting en bijhorende (eventuele) vergoeding, de medisch organisatorische werking, het organiseren van solidariteit (zwangerschap/geboorte, ernstige ziekte, invaliditeit of overlijden), het aanduiden van organen die een autonome beslissingsbevoegdheid hebben over bepaalde materies, etc.

Associatieovereenkomsten zijn dus maatwerk bij uitstek en moeten het resultaat zijn van een consensus tussen de deelnemende geneesheren. Om in overeenstemming te zijn met de wettelijke en reglementaire voorschriften, kan u zich bij de redactie van de overeenkomst laten begeleiden door ons team van VHG Medici.

Wat u zeker moet weten

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2020