Uw burgerlijke maatschap heeft nood aan een groot onderhoud!

Successieplanning is en blijft populair. In een land dat wedijvert om het wereldkampioenschap belastingen heffen, doen ook de successierechten een grote duit in de zak. Gelukkig zijn er heel wat manieren om deze erfbelasting te vermijden.

Een overdracht naar de volgende generatie doe je echter niet zomaar. Ouders hebben nood aan zekerheid voor het geval er wat misloopt. Zij wensen zo veel mogelijk controle te behouden over hun vermogen, ook al wordt dit geschonken. Hiertoe bestaan meerdere technieken. Denk maar aan een voorbehoud van vruchtgebruik of een vervreemdingsverbod voor de begiftigde. Wie wat verder wil gaan, zal snel denken aan een burgerlijke maatschap. Misschien hebt u er zelf ook al één opgericht.

De heffing van schenk- en erfbelasting is in Vlaanderen sinds korte tijd georganiseerd via de Vlaamse Belastingdienst in Aalst (Vlabel). Zij nemen met de regelmaat van een klok ook standpunt in over de werking van diverse planningstechnieken. Hierbij hanteren zij vaak een nieuwe invalshoek, ook al zijn de wetteksten niet noodzakelijk gewijzigd. Mogelijkheden die in België bijna vanzelfsprekend waren, zijn dat in Vlaanderen plots niet meer.

Natuurlijk houden wij hiermee rekening in onze advisering, onder meer voor nog op te richten burgerlijke maatschappen.

Hebt u al een burgerlijke maatschap? Dan is een nazicht van het gekozen adviestraject en een groot onderhoud van de statuten dringend nodig.

Graag geven wij u een update van de huidige wetgeving en de interpretatie ervan. Voorts gaan wij in op een aantal mogelijkheden tot bijsturing van uw planning.

Inschrijving afgelopen!
Datum
19/06/2019
Organisatie
Van Havermaet
Aanvang en tijdsduur
17u30 tot 19u30
Locatie
Kasteel Ter Poorten
Diepenbekerweg 65
3500 Hasselt
www.vanhavermaet.be
Programma
17u30 onthaal met enkele verfijnde hapjes
18u00 aanvang infosessie
19u30 einde en mogelijkheid tot informeel
Sprekers
Frederic Heylen, Notarieel Jurist
Gert De Greeve, Belastingconsulent - Jurist
Hanne Martens, Estate PlannerInschrijven tot 20/04/2017
 

Neem contact op met Nathalie

Ik wil een afspraak Ja

 

Neem contact op met ons

Ik wil een afspraak Ja

HASSELT ‘Kasteel Ter Poorten’, Diepenbekerweg 65, 3500 Hasselt+32 11 30 13 50Mail Hasselt
BRUSSEL'Bloomz', Lambroekstraat 5A, 1831 Brussel+32 2 892 80 70Mail Brussel
GENK'Thorpark', Thor Park 8000, 3600 Genk+32 89 35 69 61Mail Genk
HERENTALS'Frame 21', Diamantstraat 10 bus 201, 2200 Herentals+32 14 59 33 63Mail Herentals
LOMMEL'Noordlink', Louis Pasteurstraat 21, 3920 Lommel +32 11 14 06 00Mail Lommel