Terug naar overzicht Print

Transfer pricing documentatie

Recent werd een ontwerp van Programmawet ingediend in het parlement door de Federale Regering. Dit ontwerp bevat een aantal verplichtingen met betrekking tot transfer pricing documentatie.

Het voorstel sluit zich aan bij de recente OESO richtlijnen en zal een driedelige aanpak invoeren:

  • Een landenrapport (‘country-by-country report’)
  • Een groepsdossier (‘master file’)
  • Een lokaal dossier (‘local file’)

Drempelvoorwaarden

Aan elk van deze documenten zijn drempelvoorwaarden verbonden. Sancties voor het niet vervullen van deze verplichtingen variëren van € 1.250 tot € 25.000. Daarom is het belangrijk om steeds voor elk boekjaar na te gaan of één van de drempelvoorwaarden vervuld zijn.

Hoewel we verwachten dat er geen grote wijzigingen meer zullen worden aangebracht aan dit wetsontwerp, houden we u graag op de hoogte!