Terug naar overzicht Print

Uw personeelsadministratie in Q2/2017

VAKANTIEGELD

De uitbetaling van het vakantiegeld komt er weer aan.

Voor de bedienden gebeurt de uitbetaling in principe op het ogenblik dat zij hun hoofdvakantie nemen, doorgaans is dit in de periode van mei tot september. In de meeste gevallen zal het vakantiegeld voor bedienden echter uitbetaald worden in de loop van de maand mei/juni.

De arbeiders ontvangen hun vakantiegeld van hun vakantiekas meestal in de maand mei.

ECO-CHEQUES

Ook in 2017 zijn ecocheques verschuldigd. De laatste maanden was er enige onduidelijkheid ontstaan doordat er een wetsvoorstel is ingediend voor het afschaffen van de ecocheques.

Ongeacht of dit voorstel ook wet wordt, zal dit pas een verandering betekenen vanaf 2018. Dit jaar blijven de regels ongewijzigd.

Indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden wordt de ecocheque zowel voor de werkgever als de werknemer vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen.

DWANGBEVEL

Opgelet, sinds februari 2017 kan de RSZ een “dwangbevel” gebruiken voor niet-betaalde bijdragen. Dit is een schriftelijk bevel, dat afgeleverd wordt door de gerechtsdeurwaarder, om over te gaan tot betaling. Dit bevel geldt tegelijk als uitvoerbare titel. De RSZ moet m.a.w. niet meer langs de rechtbank gaan om de vordering te mogen uitvoeren.

U dient het gevorderde bedrag te betalen binnen een termijn van 24 uur, of u kan verzet aantekenen tegen het bevel bij de arbeidsrechtbank binnen de 15 dagen.

Dit is een kwestie van snel reageren en beslissen, waarin wij u graag bij staan.

SOCIALE BALANS

Sinds de omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn, dient de sociale balans als een apart document te worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Er is echter een mogelijkheid voorzien om de sociale balans, zoals voorheen, neer te leggen als een onderdeel van de jaarrekening. De algemene vergadering van uw onderneming moet daarvoor binnen een termijn van 30 dagen na de goedkeuring van de jaarrekeningen en ten laatste binnen een termijn van 7 maanden na de afsluiting van het boekjaar, formeel beslissen om de sociale balans in de jaarrekening op te nemen.

U bent welkom om met ons de voor- en nadelen te bespreken.

DOELGROEPVERMINDERING

Goed nieuws: de RSZ-korting voor de eerste 6 werknemers is nog voordeliger geworden.

Sinds 2017 zijn de termijnen waarvoor de hoogste kortingen gelden verlengd voor de derde tot zesde werknemer. Ook de totaalduur voor de kortingen vanaf de tweede werknemer bedraagt nu dertien weken. Dat ziet er als volgt uit:

De werkgever die reeds voor de inwerkingtreding van de aanpassingen recht opende op een vermindering, kan voor de werknemers die in dienst zijn getreden vóór 1 januari 2017, verder de oude regeling genieten zoals deze gold op 31 december 2016.

Publicatiedatum: 21/03/2017