Brexit en btw: wat zeggen de nieuwe regels?

02.12.2020

De Brexit en btw: twee onlosmakelijk verbonden items. Vanaf 1 januari 2021 zijn de nieuwe btw-regels van toepassing. Wat komt eraan?

Hoor wie klopt daar btw-plichtigen? Het is niet de Sint die iets zoet in de schoen legt, maar de Brexit die nieuwe btw-regels aan uw onderneming oplegt.

Naast de Sint is ook de Brexit op komst. Het Verenigd Koninkrijk zal de EU-btw-regeling officieel verlaten op 31 december 2020. Zo verandert het Verenigd Koninkrijk van een EU lidstaat in een niet-EU land, hetgeen belangrijke fiscale gevolgen met zich meebrengt in het kader van btw voor uw onderneming. Vanaf 1 januari 2021 zijn de nieuwe btw-regels van toepassing, dewelke hieronder worden toegelicht.

Brexit en btw: impact op goederentransacties

In een B2B-context zal de levering van goederen door een Belgische onderneming naar een Britse belastingplichtige afnemer niet langer kwalificeren als een intracommunautaire levering en intracommunautaire verwerving. Alle goederentransacties zullen beschouwd worden als in- of uitvoer, onderworpen aan de Britse of Belgische invoerbelasting en daarbovenop douaneheffing.

Het voorgaande impliceert:

  • het wegvallen van de toepassing van vereenvoudigingsregels zoals driehoeksverkeer, call-off stock en niet-overbrengingen;
  • een verplichte registratie in het VK in hoofde van de Belgische onderneming voor btw-doeleinden;
  • het aanvragen van een EORI-nummer in zowel het VK als in de EU;
  • het voldoen van btw bij invoer;
  • wijzigingen in het kader van factuurvereisten en in het invullen van de btw-aangiftes;
  • het vervullen van douaneformaliteiten (in-en uitvoeraangiften, transportdocumenten,…);
  • de schrapping van de IC-opgave;
  • de schrapping van Intrastat voor goederenverkeer vanuit België naar het VK. Voor de goederenverkeer vanuit het VK naar België blijft de Intrastatverplichting echter wel van toepassing.

In een B2C-context zal de levering van goederen door een Belgische e-commerce onderneming aan een afnemer in het Verenigd Koninkrijk die geen belastingplichtige is, niet langer vallen onder de regeling van afstandsverkopen. Deze levering zal worden behandeld als een uitvoer in België vrijgesteld van btw en een invoer in het VK onderhevig aan Britse btw. Bijgevolg dient de Belgische onderneming zich te registreren in het VK voor btw. Ook hier vinden er wijzigingen plaats in het kader van factuurvereisten en in het invullen van de btw-aangiftes en het vervullen van douaneformaliteiten.

Impact op dienstentransacties

Diensten verricht in een B2B-context zullen slecht beperkte gevolgen kennen. Zo zal de hoofdregel inzake de plaatsbepaling van de dienst onveranderd blijven, zijnde de plaats waar de afnemer van de dienst is gevestigd. Daarentegen heeft de Brexit wel een impact op de plaatsbepaling van intellectuele of immateriële diensten verricht door Belgische ondernemingen aan niet-belastingplichtigen in het Verenigd Koninkrijk. Deze diensten zullen plaatsvinden in het land van de consument, zijnde het VK.

Overigens heeft de Brexit ook een impact op de invulling van de btw-aangiftes en de verplichte factuurvermeldingen. Bovendien brengt het de schrapping van de indiening van de intracommunautaire opgave met zich mee.

Impact op het indienen van intracommunautaire opgaven

Zoals boven reeds is vermeld, dient de Belgische onderneming die intracommunautair handelt met belastingplichtigen uit het Verenigd Koninkrijk, geen intracommunautaire opgave in te dienen voor handelingen gesteld vanaf 1 januari 2021.

Voor intracommunautaire handelingen verricht in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, moeten deze handelingen worden opgenomen in de intracommunautaire opgave.

De intracommunautaire opgave van het 4de kwartaal 2020 of de maand december 2020 moet ten laatste op 20 januari 2021 worden ingediend.

Controle Britse btw-nummers

De VIES- website van de Europese Commissie wordt vanaf 1 januari 2021 niet langer toegankelijk om de geldigheid van de Britse btw-nummers te controleren. Controleer de GB-btw-nummers van uw afnemers dus nog snel voor het einde van 2020.

Impact op MOSS

Het Verenigd Koninkrijk zal niet langer deel uitmaken van de Mini-One-stop-Shop (MOSS). Dit betekent dat Belgische ondernemingen de btw-aangiften met betrekking tot telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en elektronische diensten verricht aan niet-belastingplichtigen in het VK, niet meer kunnen indienen via Intervat. Deze ondernemingen zullen zich voor de betrokken diensten moeten registreren in het VK om daar de Britse btw af te dragen.

De btw over deze diensten die tot en met 31 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk zijn gerealiseerd, kan nog worden aangegeven en voldaan via Intervat over het 4de kwartaal 2020, dewelke uiterlijk 20 januari 2021 moet worden ingediend.

Correcties kunnen nog worden aangegeven aan MOSS-aangiften voor de handelingen gesteld vóór 2021 tot uiterlijk 31 december 2021 via Intervat.

Impact op de verplichting tot btw-identificatie

Alvorens Britse ondernemingen belastbare handelingen in België stellen, zullen zij zich voortaan moeten registreren in België via een in België erkende aansprakelijke vertegenwoordiger. Een rechtstreekse btw-identificatienummer in België zal niet langer volstaan.

Indien de Britse onderneming reeds over een rechtstreeks btw-identificatienummer in België beschikt, dan moet dit btw-nummer uiterlijk op 31 maart 2021 worden omgezet naar een btw-identificatienummer met aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger. Het nummer blijft behouden.

Omgekeerd dienen Belgische ondernemingen die belastbare handelingen in het VK wensen te stellen, zich in het Verenigd Koninkrijk voor btw-doeleinden te registreren, zodanig dat invoerformaliteiten kunnen worden vervuld en de btw bij invoer kan worden betaald aan het Verenigd Koninkrijk.

Het Verenigd Koninkrijk zal regeling van “Postponed VAT Accounting” invoeren, wat inhoudt dat de btw bij invoer niet onmiddellijk moet worden betaald, maar slechts via de Britse btw-aangifte en in dezelfde aangifte in aftrek kan worden gebracht (vergelijk met onze ET 14.000-vergunning). Deze regeling geldt enkel voor de geregistreerde ondernemingen in het VK. Het is raadzaam dat een Belgische onderneming die op deze wijze zaken wenst te doen, zich snel registreert aangezien de duur van de registratie enige tijd in beslag kan nemen.

Impact op de btw-teruggaven

Het teruggaafverzoek van btw voor handelingen verricht vanaf 1 januari 2021, kan niet langer worden ingediend via Intervat/VAT Refund. Hiertoe dient de Belgische onderneming een teruggaafverzoek in te dienen in het VK. Omgekeerd zullen Britse ondernemingen Belgische btw kunnen terugvorderen via de 13de Richtlijn procedure.

Het teruggaafverzoek betreffende de btw van handelingen verricht vóór 1 januari 2021 moeten ten laatste tegen 31 maart 2021 worden ingediend via Intervat. Dit betekent een inkorting van de termijn met liefst 6 maanden.

 

Omwille van de verregaande wijzigingen ten gevolge van de Brexit, is het van belang uw onderneming hierop voor te bereiden, want wie stout is krijgt boetes en wie zoet is krijgt teruggave. Als vertrouwde adviseur van uw bedrijf kan Van Havermaet u bijstaan bij het aanvragen van een Belgisch en Brits EORI-nummer of een ET 14 000 vergunning, het indienen van btw-aangiften en van teruggaafverzoeken van btw. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van bedrijven op het gebied van BTW op nationaal en internationaal niveau.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, contacteer dan Hans Philips.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.