Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Corona ondersteuningspremie en verlenging looptijd corona hinderpremie

Hoewel de eerste coronagolf achter de rug is, ondervinden ondernemingen toch nog allerlei exploitatiebeperkingen die hun dagdagelijkse activiteiten danig beïnvloeden. De economie begint stilaan terug op gang te komen en om de ondernemers een duwtje in de juiste richting te geven, besloot de Vlaamse overheid om bijkomende ondersteuningsmaatregelen uit te vaardigen. Zo kan u sinds 15 juli, in navolging van de corona hinderpremie en corona compensatiepremie, de corona ondersteuningspremie aanvragen. Verder werd er beslist om de looptijd van de corona hinderpremie te verlengen.

1. Verlenging looptijd corona hinderpremie

De meeste ondernemingen zijn opnieuw opgestart, maar toch zijn er bepaalde ondernemingen die tot op de dag van vandaag nog steeds verplicht gesloten blijven. Denk daarbij aan discotheken, openbare sauna’s en handelsbeurzen. Om de nodige steun aan deze ondernemingen te bieden, besliste de Vlaamse regering om de looptijd van de corona hinderpremie voor hen te verlengen. Concreet betekent dit dat de ondernemingen die verplicht gesloten moeten blijven een beroep kunnen blijven doen op de dagpremie van € 160 per extra sluitingsdag.

Zoals we reeds hebben gemeld in ons artikel De saga der coronapremies: verlenging en bijkomende premie” kan u geen nieuwe aanvragen voor de hinderpremie meer indienen.

2. De corona ondersteuningspremie

Iedereen die in aanmerking kwam voor de corona hinderpremie of corona compensatiepremie, kan nu de corona ondersteuningspremie aanvragen. Ook ondernemingen die geen aanvraag indienden voor de corona hinderpremie of corona compensatiepremie kunnen toch de corona ondersteuningspremie aanvragen.

De corona ondersteuningspremie kan worden toegekend aan de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die:

  • onder het toepassingsgebied valt van de corona hinderpremie of de corona compensatiepremie;
  • haar onderneming heropend heeft na een verplichte sluiting, in elk geval voor 27 juli 2020, en in de eerste maand van heropening geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens zestig procent (60%) ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad;
  • open mocht blijven, maar ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, nog geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens zestig procent (60%) in de periode van 1 mei tot 31 mei 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Opgelet: ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van de coronamaatregelen opgelegd door de overheid komen niet in aanmerking voor de premie.

Per onderneming moet u één aanvraag indienen. De premie geldt voor elke exploitatiezetel in het Vlaams Gewest waar een VTE, ingeschreven bij de RSZ, tewerkgesteld is, beperkt tot vijf premies per onderneming.

U kan de corona ondersteuningspremie aanvragen op de website van VLAIO. Vanzelfsprekend staan wij u desgewenst graag bij.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021