Tewerkstelling van buitenlandse werknemers: wat beweegt er ?

16.05.2024

Het toenemende arbeidstekort is een grote uitdaging voor heel wat werkgevers, vooral wanneer ze dit tekort niet voldoende kunnen opvangen met krachten uit de EER*

Zoeken naar gekwalificeerde arbeidskrachten buiten de EER is dan vaak een oplossing. Zij brengen vaak waardevolle vaardigheden, kennis en ervaring met zich mee.

Het aanwerven van niet-EER onderdanen vraagt om een degelijk immigratiebeleid zodat migranten legaal en op een georganiseerde manier kunnen worden tewerkgesteld, maar ook om hun rechten te waarborgen en om uitbuiting en misbruik op de werkplek te voorkomen.

Op 8 maart 2024 keurde de Vlaamse regering een aangepast economisch immigratiebeleid goed. Dit beleid omvat een aantal versoepelingen en verstrengingen. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste punten. Het nieuwe beleid treedt per 1.5.2024 in werking.

1. Versoepelingen

Knelpuntberoepenlijst

Knelpuntberoepen zijn middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort is aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Tweejaarlijks stelt de Minister een lijst op van de beroepen die hieronder worden verstaan. Let op! Deze lijst is niet te verwarren met de knelpuntberoepenlijst die wordt gepubliceerd door de VDAB.

Onder het nieuwe beleid wordt dit een dynamische lijst die sneller zal worden aangepast en zo beter zal kunnen inspelen op plotse wijzigingen op de arbeidsmarkt. De volgende herziening wordt voorzien voor Q2.2024.

Hooggeschoolden

Om als hooggeschoolde werknemer te kwalificeren moet men beschikken over een diploma van hoger of universitair onderwijs en moet men een minimaal gemiddeld bruto jaarloon ontvangen (2024: € 46.632). Voor werknemers die jonger zijn dan 30 jaar en voor verpleegkundigen ligt dit bruto jaarloon lager (2024 : € 37.305,60). Vanaf 1 mei 2024 geldt dit lager bedrag ook voor leerkrachten.

Flexi-job

Werknemers met een gecombineerde vergunning en een tewerkstelling van 80% bij de 1e werkgever sedert minstens 3 kwartalen, zullen een flexi-job kunnen uitoefenen bij een 2de werkgever zonder dat hiervoor een bijkomende toelating moet aangevraagd worden.

Opgelet dit is niet het geval wanneer de werknemer een arbeidskaart heeft.

2. Aanscherpingen

Aanscherping categorie “overige”

Indien de functie van de toekomstige medewerker geen hooggeschoolde functie is, noch voorkomt in de lijst van knelpuntberoepen, dient men terug te vallen op de (rest)categorie ‘overige’ om een toelating tot arbeid te kunnen aanvragen. Voor deze categorie bestaat er geen vermoeden van tekort aan arbeidskrachten op de lokale arbeidsmarkt en is een arbeidsmarktonderzoek vereist.

De functies zullen voortaan gekoppeld worden aan de VDAB-knelpuntberoepenlijst. U kan geen vergunning meer aanvragen voor functies die niet op deze lijst voorkomen. Daarenboven is een minimale scholing (VKS 2 – (buitengewoon) secundair onderwijs) vereist. Ook moeten vacatures gepubliceerd worden bij de VDAB en EURES gedurende een aaneengesloten periode van negen weken in de periode van vier maanden onmiddellijk voorafgaand aan de vergunningsaanvraag. De werkgever dient daarbij te vragen om actieve bemiddeling door de VDAB voor de invulling van de vacature.

Bij deze categorie zal er ook strenger gecontroleerd worden of de werknemer het juiste profiel en de nodige competenties heeft. Hiertoe zal u meer stavingsdocumenten moeten voorleggen.

Minimum tewerkstelling 80%

Om een toelating te bekomen voor de categorieën ‘knelpuntberoepen’ en ‘overige’, moet de buitenlander minstens voor 80% tewerkgesteld worden.

Uitbreiding weigerings- en intrekkingsgronden

Ook de werkgever wordt strenger gescreend. De weigerings- en intrekkingsgronden voor de vergunning worden uitgebreid (bv. bij onvoldoende kredietwaardigheid, eerder faillissement, onvoldoende activiteiten…).

3. Omzetting Europese regelgeving

Europese blauwe kaart

Met een Europese blauwe kaart kunnen hoogopgeleide buitenlanders onder bepaalde voorwaarden minstens zes maanden in Vlaanderen werken en verblijven. Volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

  • de scholingsgraad wordt opgetrokken naar niveau 6 : universiteit – hogeschool bachelor;
  • het gemiddeld bruto jaarloon wordt opgetrokken naar € 60.621,60 (2024);
  • de werknemer kan onder een lopende blauwe kaart van werkgever wijzigen zonder dat deze nieuwe werkgever een nieuwe blauwe kaart moet aanvragen, voor zover de tewerkstelling bij de nieuwe werkgever ook aan de voorwaarden van een Europese blauwe kaart voldoet. De nieuwe werkgever moet dit enkel melden bij het bevoegde gewest. Bij een verandering van werkgever tijdens de eerste 12 maanden moet de nieuwe werkgever ook een kopie van de arbeidsovereenkomst bezorgen aan het bevoegde gewest en kan deze laatste zich wel verzetten tegen de verandering.

Intra Company Transfers

‘Intra company transferees’ of ‘binnen een onderneming overgeplaatste personen’ zijn derdelands werknemers die door een onderneming buiten de EU tijdelijk voor professionele of opleidingsdoeleinden naar een in de EU gevestigde entiteit van dezelfde onderneming of ondernemingsgroep worden gedetacheerd.

De kwalificatieniveaus waaraan leidinggevenden of specialisten in het kader van ‘intra company transfers’ moeten voldoen, worden versoepeld.

Onze specialisten staan klaar om u verder wegwijs te maken in de regels omtrent de tewerkstelling van derdelanders.

*De EER omvat de lidstaten van de Europese Unie, evenals Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Niet-EER-onderdanen zijn personen die geen burgers zijn van deze landen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.