Aangifte inkomsten 2022: waar extra op letten?

17.03.2023

U hebt uw aanslagbiljet inzake de personenbelasting over aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) mogelijk reeds in uw (digitale) brievenbus gevonden. Zo niet, komt die er spoedig aan. Bovendien zal u naar jaarlijkse gewoonte binnenkort ook aangifte moeten doen van uw inkomsten van 2022. Graag wijzen wij u in deze context op twee belangrijke aandachtspunten.

Onroerend goed in het buitenland

Als u onroerend goed in het buitenland bezit, vestigen we vooreerst uw aandacht op het volgende.

Sedert inkomstenjaar 2021 (aj.2022) werd voor een eerste maal gewerkt met een naar Belgische normen vastgesteld kadastraal inkomen voor buitenlandse onroerende goederen. Hierbij rijzen er evenwel nog wat kinderziektes wat de verwerking ervan in het aanslagbiljet betreft.

Principieel dient dit kadastraal inkomen opgenomen te worden in uw aangifte personenbelasting, maar geldt op grond van de geldende dubbelbelastingverdragen meestal een vrijstelling van belasting. In de praktijk blijkt nu evenwel dat deze vrijstelling niet steeds correct werd verwerkt in het aanslagbiljet.

Indien uw aangifte personenbelasting verzorgd werd door ons kantoor, willen wij u aldus vragen na te gaan of het (te) ontvangen aanslagbiljet overeenstemt met de door uw dossierbeheerder bezorgde conceptberekening. Zo niet, gelieve ons hiervan in kennis te willen stellen, zodat wij onverwijld contact kunnen opnemen met het bevoegde belastingkantoor ter rechtzetting.

Aangiftetermijnen voor inkomsten 2022 ingekort

Graag maken wij u erop attent dat de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) sneller moet worden ingediend dan in voorgaande jaren. Het automatische uitstel voor professionele beroepsbeoefenaars-mandatarissen is immers afgeschaft!

Onder de nieuwe regeling gelden de volgende principes:

  • Principiële deadline: 15 juli 2023 (indiening via Tax-on-Web) of 30 juni 2023 (indiening via papieren aangifteformulier);
  • Uitzonderingsdeadline: 18 oktober 2023, maar enkel in zoverre de aangifte inkomsten uit een zelfstandige activiteit of buitenlandse beroepsinkomsten bevat. Het volstaat dus bijvoorbeeld niet dat u buitenlandse beleggingsinkomsten geniet of onroerend goed in het buitenland aanhoudt.

Het spreekt voor zich dat de overheid met deze nieuwe regeling een bijkomende tijdsdruk oplegt. U kan dus best op korte termijn uw eigen situatie beoordelen met het oog op een tijdige aangifte van uw inkomsten.

Vanzelfsprekend blijven wij bereikbaar voor nadere toelichtingen, mochten naar aanleiding van het bovenstaande bepaalde vragen of onduidelijkheden rijzen. Neem zeker contact met ons op voor verdere vragen.

Gepubliceerd door Hannah Gils

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.