Bedrijfsleiders opgepast: rekening-courant rentevoeten bekend

03.04.2024

Wanneer u via rekening-courant (R/C) een vordering heeft op uw vennootschap, kunt u daar interest op aanrekenen. In het omgekeerde geval, wanneer u een schuld heeft aan de vennootschap via rekening-courant, bent u interesten verschuldigd. Maar hoeveel bedragen deze interesten? En kan u de rentevoet vrij bepalen?

Creditrente

Stelt u geld ter beschikking aan uw vennootschap en heeft uw vennootschap derhalve een rekening-courantschuld aan u als aandeelhouder of bedrijfsleider, dan kan u uw vennootschap interesten laten toekennen. Zulke creditintresten zijn slechts aftrekbaar indien en in de mate dat:

  • de vennootschap dankzij deze lening belastbare inkomsten kan verkrijgen of behouden;
  • de gehanteerde rentevoet de marktrentevoet niet overschrijdt;
  • het ontleende bedrag niet hoger is dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het fiscaal gestort kapitaal op het einde van het boekjaar.

Deze “marktrente” wordt voor rekening-courantschulden sinds 1 januari 2020 wettelijk vastgelegd. Voor kalenderjaar 2023 bedroeg de marktrentevoet volgens deze berekening 5,70%. Voor kalenderjaar 2024 is deze gestegen naar 8,02%.

Houd er rekening mee dat de vennootschap bovendien roerende voorheffing (RV) moet inhouden op de toegekende creditintresten. In principe bedraagt het tarief van deze roerende voorheffing 30%.

Debetrente

Indien u geld ontleent van uw vennootschap, zal de rekening-courant van uw vennootschap een debetsaldo vertonen.

Het is logisch dat een vennootschap een normale rente aanrekent. Indien zij een vordering heeft op een persoon die geen bedrijfsleider (of werknemer) is, bevat de wetgeving echter geen bijzondere criteria.

Dit is anders ingeval u de lening bij de vennootschap aangaat als bedrijfsleider (of werknemer). Jaarlijks bepaalt de Koning de minimale rente. Als u geen of te weinig rente betaalt, is het verschil een voordeel van alle aard (VAA) dat deel uitmaakt van uw bezoldiging.

Voor kalenderjaar 2023 (AJ 2024) bedraagt de referentierentevoet voor de R/C-schulden aan de vennootschap 5,43%. Het verschil met de maximale creditrente is minimaal (0,27%). Voor kalenderjaar 2024 (AJ 2025) is de referentierentevoet nog niet bekend gemaakt. Deze wordt pas verwacht in het eerste kwartaal van 2025.

Merk op dat uw vennootschap het voordeel alle aard steeds dient te vermelden op de fiche 281.20 en de bijhorende samenvattende opgave. Daarnaast dient op de totale bedrijfsleidersbezoldiging (en dus ook op het VAA) bedrijfsvoorheffing te worden ingehouden.

In sommige gevallen is het interessant om de schuld aan de vennootschap een andere vorm te geven. Zo is het minimale rentepercentage voor schulden gedekt door een hypothecaire zekerheid en aangegaan in 2023 vastgesteld op 3,14%. Noteer dat dit rentepercentage overigens niet jaarlijks wijzigt, maar voor de hele looptijd van de lening vastligt.

Besluit

Voor zowel de credit- als debetrente is het van belang om een marktconforme interest aan te rekenen. Derhalve vermijdt u dat de door de vennootschap betaalde rente een niet-aftrekbare kost zou vormen (creditstand R/C), dan wel dat uzelf als bedrijfsleider een voordeel van alle aard ontvangt waarop u personenbelasting verschuldigd bent (debetstand R/C).

Vaak is het aangewezen is om de vorderingen en schulden ten aanzien van uw vennootschap juridisch te onderbouwen met schriftelijke overeenkomsten. Dit kan eventuele discussies met de belastingadministratie inzake rentevoeten verminderen, of u helpen in de bewijsvoering.

Heeft u vragen of nood aan advies? Neem dan zeker vrijblijvend contact op, onze experts helpen u graag verder!

Gepubliceerd door Annelien Parmentier

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.