Belangrijke fiscale deadlines: 31 maart 2024

05.02.2024

Op zoek naar fiscale gemoedsrust? Dan respecteert u maar beter de deadlines die de fiscus oplegt. Wij maken u graag attent op enkele fiscale deadlines die aflopen op 31 maart 2024.

Bestemmingswijziging voorafbetalingen

Sluit het boekjaar van uw vennootschap af op 31 december 2023 en stelt u bij de berekening van de belastingprovisie vast dat u te veel voorafbetaalde in 2023? Dan heeft u tijd tot en met 31 maart 2024 om een andere bestemming te geven aan uw voorafbetalingen.

Via een bestemmingswijziging kan u het overschot aan voorafbetalingen:

  • laten terugbetalen;
  • gebruiken om een andere openstaande fiscale schuld te betalen;
  • laten omzetten in een voorafbetaling van het eerste kwartaal van boekjaar 2024.

Deze bestemmingswijziging van voorafbetalingen kan u online aanvragen via het MyMinfin-portaal.

Attest investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Indien uw vennootschap in 2023 energiebesparende investeringen deed, heeft u voor aanslagjaar 2024 onder bepaalde voorwaarden recht op een verhoogde investeringsaftrek van 20,5% (voor aanslagjaar 2023 bedroeg deze aftrek slechts 13,5%). Met deze bijkomende aftrek kan u de vennootschapsbelasting verminderen.

Voor de talrijke investeringen die recht geven op zo’n verhoogde aftrek (bv. installatie van zonnepanelen, warmtepompen, windturbines, batterijen voor het opslaan van geproduceerde energie, isolatiewerken, oude verlichting vervangen door ledverlichting enz.), verwijzen wij naar de handleiding van de Vlaamse overheid.

Om toepassing te maken van de verhoogde aftrek, moet u een attest kunnen voorleggen waaruit het energiebesparende karakter van de investeringen blijkt. Sluit het boekjaar van uw vennootschap af op 31 december 2023, dan moet u de attestaanvraag ten laatste op 31 maart 2024 indienen. De tijdige aanvraag van het attest is een essentiële voorwaarde voor het bekomen van de verhoogde investeringsaftrek. Neem dus tijdig actie!

Voor investeringen in het Vlaamse Gewest moet u het attest aanvragen bij het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). U doet dit online via een webapplicatie van het VEKA.

Voor investeringen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest kan u terecht bij Leefmilieu Brussel en voor investeringen in het Waals Gewest bij Service public de Wallonië.

Het verkregen attest moet u als bijlage toevoegen bij de belastingaangifte.

Voor KMO’s zal het voordeliger zijn om voor hun energiebesparende investeringen in 2023 (aanslagjaar 2024) te kiezen voor de verhoogde investeringsaftrek van 20,5% in plaats van de gewone éénmalige investeringsaftrek van 8%. Voor investeringen verricht in 2022, toen het tarief van de gewone éénmalige investeringsaftrek nog 25% bedroeg, was net het omgekeerde voordeliger.

Daarenboven kan de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen onbeperkt in de tijd worden overgedragen. Bijvoorbeeld wanneer de vennootschap onvoldoende winst heeft om de aftrek volledig te benutten. De gewone investeringsaftrek van 8% daarentegen is slechts één jaar overdraagbaar.

Attest verhoogde investeringsaftrek of belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling in Brussel en Wallonië

Een verhoogde aftrek geldt ook voor ‘milieuvriendelijke’ investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Vennootschappen kunnen genieten van een eenmalige investeringsaftrek van 20,5% of een verhoogde gespreide investeringsaftrek van 27,5% voor investeringen verricht in 2023 (aanslagjaar 2024).

Als alternatief kan u kiezen voor een (éénmalig of gespreid) belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Dit is voornamelijk interessant voor vennootschappen die nood hebben aan een inkomende cashstroom (bv. verliesvennootschappen).

Als bijlage van de belastingaangifte moet u een attest toevoegen. Met dit attest toont u aan dat de investering in onderzoek en ontwikkeling geen negatief effect heeft op het leefmilieu.

U vraagt dit attest aan bij het departement Omgeving van het Vlaamse Gewest. De aanvraag moet ten laatste gebeuren op het moment dat u uw aangifte in de vennootschapsbelasting indient over het investeringsjaar.

Opgelet, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest hanteren een striktere deadline. Bij deze instanties moet u de attesten aanvragen ten laatste binnen de drie maanden na afsluiting van het boekjaar. Voor vennootschappen waarvan het boekjaar afsluit op 31 december 2023, betekent dit ten laatste 31 maart 2024. Neem dus tijdig actie!

Vermindering van de onroerende voorheffing

Als u eigenaar bent van een onroerend goed betaalt u jaarlijks onroerende voorheffing. Weet echter dat wanneer uw onroerend goed in 2023 gedurende minstens 90 dagen onvrijwillig leeg stond en geen inkomsten opbracht (omwille van verbouwingen, afbraak, te huur- of te koopstelling enz.), dit als “improductief” beschouwd wordt. U kan dan een proportionele vermindering aanvragen van de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2023.

Via de vermindering kan u een gedeelte van de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2023 terugvragen of laten verminderen in verhouding tot het aantal maanden dat de improductiviteit duurde.

De proportionele vermindering van de onroerende voorheffing vraagt u aan via een bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet. Voor onroerende goederen gelegen in Vlaanderen moet het bezwaarschrift worden ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst vóór 31 maart van het jaar volgend op het aanslagjaar, i.e. uiterlijk op 31 maart 2024. Indien u de aanslag voor aanslagjaar 2023 niet in de loop van 2023 ontving, geldt de gewone bezwaartermijn van 3 maanden.

Voor het Waalse Gewest geldt een minimumtermijn van 180 dagen onvrijwillige improductiviteit van het onroerend goed. Het verzoek tot proportionele vermindering van onroerende voorheffing moet u indienen binnen zes maanden na de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet in de onroerende voorheffing.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de proportionele vermindering onroerende voorheffing voor leegstand en improductiviteit afgeschaft.

Voor de volledigheid geven we mee dat u bij de Vlaamse Belastingdienst ook een proportionele vermindering van onroerende voorheffing kan vragen voor materieel en outillage, indien u eigenaar bent van een machinepark dat gedurende 2023 ten minste 90 dagen geheel of gedeeltelijk (minstens 25%) buiten werking bleef. Voor het machinepark moet de inactiviteit niet onvrijwillig zijn. Dezelfde vermindering kan gevraagd worden door eigenaars van een gebouw of machinepark dat voor minstens 25% werd vernield.

Heeft u assistentie nodig bij het nakomen van één van deze deadlines? Van Havermaet helpt u graag verder!

Gepubliceerd door Ellen Jamar

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.