Tijdig en voldoende voorafbetalen een must in 2024!

06.03.2024

Vermeerdering stijgt naar 9%!

Is uw vennootschap winstgevend? Dan kan u de geraamde vennootschapsbelasting tijdens het boekjaar voorafbetalen. U bent niet verplicht om een voorafbetaling te doen. Doet u echter geen voorafbetaling, dan zal de fiscus een belastingvermeerdering aanrekenen.

Vanaf boekjaar 2024 stijgt het vermeerderingspercentage wegens onvoldoende voorafbetalingen van 6,75% naar maar liefst 9%.

Indien u verwacht dat uw vennootschap fiscale winst zal maken in boekjaar 2024, is voldoende voorafbetalen dus meer dan ooit de boodschap!

Wanneer voorafbetalen?

De voorafbetalingen moet u binnen vastgestelde termijnen uitvoeren. Valt het boekjaar van uw vennootschap samen met kalenderjaar 2024, dan gelden volgende deadlines:

 • Voorafbetaling 1: uiterlijk 10 april 2024
 • Voorafbetaling 2: uiterlijk 10 juli 2024
 • Voorafbetaling 3: uiterlijk 10 oktober 2024
 • Voorafbetaling 4: uiterlijk 20 december 2024

Bij iedere voorafbetaling verkrijgt uw vennootschap een voordeel, dat in mindering wordt gebracht van de 9% belastingvermeerdering. Het voordeel neemt af naarmate het jaareinde nadert.

De voordelen m.b.t. de voorafbetalingen bedragen:

 • Voorafbetaling 1: 12%
 • Voorafbetaling 2: 10%
 • Voorafbetaling 3: 8%
 • Voorafbetaling 4: 6%

U zal vaststellen dat vanaf voorafbetaling 3 het voordeel minder bedraagt dan de vermeerdering van 9%. Om toch een vermeerdering te vermijden is het dan ook aangewezen om het merendeel van de voorafbetalingen uit te voeren door middel van voorafbetaling 1 of 2.

De eerste voorafbetaling die tegen 10 april 2024 moet gebeuren, is de meest interessante. Een voorafbetaling van 75% van de totaal te betalen vennootschapsbelasting volstaat dan om een belastingvermeerdering te vermijden.

Gebroken boekjaar?

Voormelde datums en percentages gelden voor vennootschappen waarvan het boekjaar start op 1 januari 2024. Vennootschappen met een gebroken boekjaar zullen pas later onder de nieuwe percentages vallen.

Heeft uw vennootschap een gebroken boekjaar, dan moet u de voorafbetalingen uiterlijk storten op de tiende dag van de vierde, zevende, tiende maand en de twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar.

Uitzondering?

Voor recent opgerichte kleine vennootschappen is er een uitzondering voorzien. Gedurende de eerste 3 boekjaren vanaf oprichting moeten zij geen belastingvermeerdering betalen indien ze niet of te weinig voorafbetalen.

Voorafbetalingslening?

Het kan interessant zijn om een voorafbetalingslening aan te gaan. Alles hangt uiteraard af van de interest die uw bank aanrekent, maar in de praktijk zien we dat er toch een lager interestpercentage dan 9% wordt gehanteerd. Daarenboven is de interest met betrekking tot de lening een fiscaal aftrekbare beroepskost, de 9% belastingvermeerdering daarentegen is dat niet.

Te veel voorafbetaald?

Indien u vaststelt dat u te veel voorafbetaalde voor boekjaar 2024, dan heeft u tot en met 31 maart 2025 tijd om een andere bestemming te geven aan het overschot aan voorafbetalingen (indien uw boekjaar afsluit per 31/12/2024).

U kan het overschot aan voorafbetalingen laten terugbetalen aan uw vennootschap, gebruiken om een andere openstaande fiscale schuld te betalen of laten overdragen naar boekjaar 2025 als voorafbetaling voor het eerste kwartaal.

Meer informatie?

Meer informatie over voorafbetalingen kan u terugvinden op de website van FOD Financiën.

Optimalisatie van de voorafbetalingen of van de korfbeperking via tax shelter

Uw vennootschap kan ook overwegen om een tax shelterinvestering te doen. Een ‘tax shelter’ is een fiscale regeling die de productie van audiovisuele werken (zoals films en series) en podiumwerken aanmoedigt.

Het mogelijke rendement voor uw vennootschap bestaat uit twee componenten:

 1. de fiscale vrijstelling op basis van de investering;
 2. de financiële vergoeding voor de gestorte som.

Een correct berekende tax shelterinvestering zorgt ervoor dat u de belastbare basis, en bijgevolg de verschuldigde belasting, verlaagt. Hierdoor moet uw vennootschap minder voorafbetalen om een belastingvermeerdering te vermijden. Een tax shelterinvestering kan dus een alternatief zijn voor uw voorafbetalingen.

Optimaliseer de fiscale korf

Bovendien kan een correct berekende tax shelterinvestering een fiscale optimalisatie zijn in het kader van de ‘fiscale korfbeperking’ (indien uw vennootschap een fiscaal belastbaar resultaat én verrekenbare vorige fiscale verliezen heeft van meer dan 1 miljoen EUR). Een tax shelterinvestering zorgt ervoor dat de belastbare grondslag verlaagd wordt, waardoor de impact van de korfbeperking verkleint.

Nettorendement

Daarenboven kan een tax shelter u een optimaal nettorendement opleveren van 14,79%. Indien alle gestelde voorwaarden zijn voldaan, kan de vennootschap enerzijds een fiscaal voordeel verkrijgen van 5,25% en anderzijds een maximale financiële netto vergoeding van 9,54% (de vergoeding wordt maximaal 18 maanden na de investering uitbetaald tegen een tarief dat wettelijk geplafonneerd wordt).

Attest

Aangezien u de fiscale vrijstelling voor de tax shelter investering moet beperken tot 50% van de belastbare gereserveerde winst, is het van uitermate groot belang dat u het bedrag van de tax shelterinvestering correct bepaalt. Houd er rekening mee dat het fiscaal voordeel m.b.t. de tax shelterinvestering pas definitief verworven is na ontvangst van een positief tax shelterattest. De tax shelterinvestering houdt dus een risico in. Bij sommige instellingen kan u een verzekering afsluiten voor het mogelijke verlies van het fiscale voordeel.

Opgelet!

Geniet uw vennootschap van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting van 20%, dan is een tax shelter investering enkel interessant indien u daarmee belastbare winst kan wegwerken boven de eerste 100.000 EUR (belast aan 25%).

Besluit

Wilt u een belastingvermeerdering aan 9% vermijden? Dan is tijdig én voldoende voorafbetalen in 2024 een must. Heeft u hulp nodig bij het bepalen van uw voorafbetalingen, neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder.

Heeft u overige vragen of nood aan advies? Onze experten helpen u graag verder!

Geschreven door Ellen Jamar en Bo Bemelmans

Gepubliceerd door
Ellen Jamar

Een andere vraag omtrent dit thema?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.