Kennisgevings- en meldingsplicht voor álle gemengd btw-plichtigen – Deadline 20 april 2024

13.03.2024

Naast gemengd btw-plichtigen die het ‘werkelijk gebruik’ hanteren, dienen nu ook degenen die het ‘algemeen verhoudingsgetal’ toepassen, een voorafgaande kennisgeving te doen. Sinds 1 januari 2024 geldt dit voor alle gemengd btw-plichtigen als gevolg van de nieuwe kennisgevings- en meldingsplicht. Het gaat hier om een eenmalige kennisgeving via de aangifte e604 en een jaarlijkse mededeling van specifieke gegevens via de periodieke btw-aangifte. Als u een gemengd btw-plichtige bent, is het aangeraden om tijdig actie te ondernemen, zodat u uiterlijk 20 april 2024 een correcte btw-aangifte kan indienen.

Wie?

Gemengd btw-plichtigen verrichten zowel handelingen waarover btw is verschuldigd, als handelingen die zijn vrijgesteld van btw overeenkomstig artikel 44 van het BTW-Wetboek. Hierdoor hebben zij geen volledig recht op aftrek, wat tot gevolg heeft dat ze de btw over hun aankopen slechts in aftrek kunnen brengen voor zover ze deze aankopen gebruiken voor de uitgaande handelingen waarover btw verschuldigd is.

Algemeen verhoudingsgetal of werkelijk gebruik

Gemengd btw-plichtigen kunnen hun recht op aftrek op twee manieren bepalen, namelijk op basis van het algemeen verhoudingsgetal of op basis van het werkelijk gebruik.

Gemengd btw-plichtigen die het algemeen verhoudingsgetal hanteren, oefenen hun recht op aftrek uit aan de hand van een specifiek percentage. Dit specifiek percentage wordt vastgesteld door het bedrag van de handelingen met recht op aftrek te delen door het totale bedrag van alle handelingen binnen de economische activiteit, ongeacht of deze recht op aftrek verlenen.

Binnen de regeling van het algemeen verhoudingsgetal gebruikt men een voorlopig en een definitief verhoudingsgetal. Het voorlopig verhoudingsgetal wordt jaarlijks meegedeeld en gedurende het volledige kalenderjaar toegepast. In het daaropvolgende jaar wordt het definitief algemene verhoudingsgetal vastgesteld op basis van de daadwerkelijk verrichte handelingen in het voorafgaande jaar. Dit definitief verhoudingsgetal fungeert vervolgens als het voorlopige verhoudingsgetal van het betreffende jaar.

Gemengd btw-plichtigen hebben tevens de mogelijkheid om hun recht op aftrek uit te oefenen overeenkomstig het werkelijk gebruik. In deze context wordt het recht op aftrek bepaald door de toewijzing van kosten aan de verschillende activiteitensectoren, zijnde (1) belast, (2) vrijgesteld of (3) gemengd. In het laatste geval kunnen bepaalde handelingen waarop de betaalde btw drukt, niet exclusief worden toegewezen aan de belaste of vrijgestelde sector. In deze gevallen wordt het recht op aftrek bepaald overeenkomstig een bijzonder verhoudingsgetal.

Meldingsplicht

Eenmalige voorafgaande kennisgeving

Sinds 1 januari 2023 zijn gemengd btw-plichtigen die het werkelijk gebruik hanteren, reeds verplicht om hiervan een éénmalige kennisgeving te doen aan de administratie via de aangifte e604. Deze éénmalige voorafgaande kennisgeving wordt nu uitgebreid naar gemengd btw-plichtigen die hun recht op aftrek bepalen overeenkomstig het algemeen verhoudingsgetal. Gemengd btw-plichtigen die op 31 december 2023 het algemeen verhoudingsgetal hanteerden, dienen deze kennisgeving vóór 1 juli 2024 te doen.

Jaarlijkse melding verhoudingsgetallen via btw-aangifte

  • Algemeen verhoudingsgetal: Gemengd btw-plichtigen die het algemeen verhoudingsgetal hanteren, moeten sinds 1 januari 2024, het voorlopig en het definitief algemeen verhoudingsgetal jaarlijks meedelen in de periodieke btw-aangifte. De gegevens over het jaar 2023 moet u meedelen in de periodieke btw-aangifte over het eerste kwartaal voor kwartaalaangevers of over de maand maart voor maandaangevers (beide uiterlijk 20 april 2024).
  • Werkelijk gebruik: Eenzelfde verplichting wordt geïntroduceerd voor gemengd btw-plichtigen die hun recht op aftrek bepalen overeenkomstig het werkelijk gebruik. De ‘aangerekende’ btw en de bijzondere verhoudingsgetallen over het jaar 2023, moet u meedelen bij de indiening van de aangifte over het eerste kwartaal voor kwartaalaangevers (uiterlijk 20 april 2024) of over de maand mei voor maandaangevers (uiterlijk 20 juni 2024). Dit betreft een éénmalige tolerantie voor maandaangevers, waarna de termijn gelijkgetrokken wordt. Hierdoor moeten de gegevens over het jaar 2024, zowel voor kwartaal- als maandaangevers, bij indiening van de aangifte, uiterlijk op 20 april 2025 worden meegedeeld.

De belastingplichtigen die het ‘werkelijk gebruik’ toepassen, dienen jaarlijks volgende gegevens mee te delen:

  • Voor het voorgaande kalenderjaar, de opdeling, in procenten, van de ‘aangerekende’ btw (inclusief verlegd naar u) op de handelingen:
  1. die uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen volledig recht op aftrek verlenen.
  2. die uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen geen recht op aftrek verlenen.
  3. tegelijkertijd worden gebruikt voor beide types bedrijfsafdelingen.
  • Het bijzondere verhoudingsgetal of meerdere bijzondere verhoudingsgetallen, in procenten.

Gedeeltelijk btw-plichtigen zijn tevens verplicht om bovenstaande gegevens over het jaar 2023 mee te delen bij de indiening van de periodieke btw-aangifte over het eerste kwartaal voor kwartaalaangevers of over de maand maart voor maandaangevers (beide uiterlijk 20 april 2024). Indien u een gedeeltelijk gemengd btw-plichtige bent, moet u daarenboven voor uw gemengde btw-activiteit een voorafgaande kennisgeving doen via de aangifte e604.

U kunt rekenen op ons advies

Vanaf 1 januari 2024 moeten gemengd btw-plichtigen die btw aftrekken overeenkomstig het algemeen verhoudingsgetal hiervan een éénmalige voorafgaande kennisgeving doen via de elektronische toepassing e604. Tevens zijn zij verplicht om jaarlijks de verhoudingsgetallen mee te delen in hun periodieke btw-aangifte. Daarenboven moeten gemengd btw-plichtigen die het werkelijk gebruik hanteren, vanaf dezelfde datum, jaarlijks de totaal ‘aangerekende’ btw en de bijzondere verhoudingsgetallen meedelen in hun periodieke btw-aangifte.

Het is raadzaam voor gemengde en gedeeltelijk btw-plichtigen om stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat zij een tijdige en accurate btw-aangifte kunnen indienen.

Uw btw-adviseurs bij Van Havermaet staan u hiervoor graag bij.

Gepubliceerd door
Michiel Van Chaze

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.