Nieuwe fiscale registratieplicht op komst voor grote ondernemingsgroepen

28.05.2024

Onder impuls van Europa voerde België eind 2023 een ‘minimumbelasting voor multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen’ in. Deze wet is van toepassing op in België gevestigde ondernemingen die deel uitmaken van een ondernemingsgroep (multinationaal of binnenlands) die op geconsolideerde basis een omzet van ten minste 750 miljoen euro realiseert. De Belgische belastingdienst zal hiervoor op zeer korte termijn (nog vóór of tijdens de zomermaanden) een rapporteringsverplichting opleggen.

Welke doelstelling?

De wetgever wil verzekeren dat de betrokken ondernemingen een effectieve belastingdruk van 15% kennen. Het woord ‘effectief’ is hier erg belangrijk: hoewel de Belgische vennootschapsbelasting vandaag 25% bedraagt, kan de effectieve belastingdruk substantieel lager liggen door toepassing van bepaalde fiscale aftrekken (denk vooral aan de innovatieaftrek of eventueel de investeringsaftrek).

Als een onderneming deze minimumbelasting van 15% niet haalt, zal in principe een bijkomende heffing worden opgelegd. Deze ‘bijheffing’ wordt in België bepaald op landenniveau (lees: voor alle Belgische entiteiten tezamen). Belangrijke bemerking hierbij is dat er bepaalde ‘veilige havens’ gecreëerd werden die de impact van deze wet matigen. Er moet dus case-by-case worden onderzocht of een onderneming al dan niet (en in welke mate) moet voldoen aan de verplichtingen die de nieuwe minimumbelasting met zich meebrengt.

Wat moet er gebeuren?

Met de implementatie van deze nieuwe wet ontstaan er ook nieuwe administratieve verplichtingen. Deze verplichtingen moet een onderneming voldoen zodra ze behoort tot een kwalificerende groep, zelfs indien de onderneming gebruik kan maken van een ‘safe haven’ of wanneer een effectieve belastingdruk van minstens 15% wordt gerealiseerd. Ook indien u te maken heeft met een kleine Belgische vennootschap die deel uitmaakt van een grote multinationale groep, moet u rekening houden met deze registratieverplichting.

Zo moet de onderneming in kwestie zich (nogmaals) registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (“KBO”). Hiertoe moet de aangewezen onderneming zich bij de FOD Financiën aanmelden via een notificatieformulier dat beschikbaar wordt gesteld op MyMinfin. In dit formulier moet kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de ondernemingsgroep worden verschaft (o.a. gedetailleerde informatie over de aandeelhouderstructuur en financiële gegevens).

Na een geldige registratie ontvangt de ondernemingsgroep een ondernemingsnummer specifiek voor toepassing van de minimumbelasting (het zgn. Pijler 2-identificatienummer). Het Pijler 2-identificatienummer stelt een ondernemingsgroep in staat voorafbetalingen voor de minimumbelasting uit te voeren, notificaties te ontvangen en aangiftes in te dienen. Een correcte registratie is dus cruciaal voor de naleving van de regels.

Wanneer?

In principe moet de notificatie uiterlijk 30 dagen na aanvang van het verslagjaar gebeuren (waarbij het verslagjaar van de groep gelijk is aan dat van de uiteindelijke moederentiteit). Echter, om de geviseerde ondernemingsgroepen vandaag voldoende tijd te geven, werd de eerste notificatieverplichting uitgesteld tot 45 dagen na publicatie van het relevante Koninklijk Besluit (hetwelk hoogstwaarschijnlijk op zeer korte termijn zal worden gepubliceerd). Desgevallend zal de uiterste indieningsdatum voor de eerste notificatie hoogstwaarschijnlijk omstreeks begin juli vallen.

Voor uw onderneming is het dan ook belangrijk dat u in eerste instantie nagaat of u onder de regels van de nieuwe minimumbelasting valt. Als dat het geval is, moet u tijdig het notificatieformulier indienen, zodat uw onderneming een Pijler 2-identificatienummer ontvangt. Ons team bij Van Havermaet helpt u graag bij het voldoen aan deze fiscale verplichting.

Geschreven door: Jonas Derycke, Joke Gysens en Stefan Peeters

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.