Voorstellen fiscale hervorming: baart de olifant een muis?

06.03.2023

In de zomer van vorig jaar lanceerde Minister van Financiën Vincent Van Peteghem een eerste blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming. Vorige week stelde hij een aantal concrete maatregelen voor waarbij hij de nadruk legt op een voorzichtige verschuiving van de lasten op arbeid naar lasten op consumptie en vermogen. De regering zal het voorstel nog verder bespreken. De Minister hoopt de wijzigingen met ingang van 1 januari 2024 door te kunnen voeren. Hierna bespreken wij de belangrijkste voorstellen rond deze fiscale hervorming.

Verlaging van fiscale lasten

 • Verhoging van de belastingvrije som voor de werkende burgers.
 • Verbreding van de belastingschijf van 45% waardoor minder mensen in de hoogste schijf van 50% belast worden. Het hoogste tarief zou pas gelden voor een netto belastbaar inkomen van 60.000 euro op jaarbasis.
 • De belastingvermindering voor kinderopvangkosten wordt trapsgewijs opgetrokken van 15,7 euro (2023) tot 24,7 euro (2025) per kind per dag.
 • De BTW op fruit, groenten, geneesmiddelen, openbaar vervoer en welbepaalde producten voor hygiënische bescherming wordt verlaagd naar 0%.

Verhoging van fiscale lasten

 • Het huwelijksquotiënt wordt geleidelijk aan afgeschaft. Dit systeem verlaagt de belastingdruk voor gehuwden en wettelijk samenwonenden waarvan één partner geen of weinig inkomsten geniet.
 • Onderhoudsuitkeringen kan u nu nog ten belope van 80% fiscaal aftrekken. De minister wil deze aftrek afschaffen. Voor bestaande uitkeringen zal dit uitdoven over een periode van 20 jaar. Voor onderhoudsuitkeringen die voor het eerst na 31 december 2023 gebeuren, zal de maatregel onmiddellijk gelden.
 • Een aantal voordelen in natura die nu forfaitair worden belast, zullen voortaan belast worden op basis van de werkelijke waarde (gratis terbeschikkingstelling van een woning, verwarming, elektriciteit en huispersoneel). De politiek gaat ervan uit dat dit systeem de toekenning van voordelen in natura minder aantrekkelijk zou maken. Het is in elk geval maar de vraag hoe men die werkelijke waarde zal berekenen ingeval er ook beroepsmatig gebruik is.
 • Beperken van het toepassingsgebied van aandelenoptieplannen. Het loutere gebruik als alternatieve verloningstechniek zal niet meer mogelijk zijn. Anderzijds wil de minister een nieuwe regeling uitwerken om werknemers meer fiscale rechtszekerheid te geven bij instap in een optieplan op aandelen van de werkgever.
 • Beperking van de fiscale aftrekbaarheid van de premies die u stort in een groepsverzekering of in een individuele pensioentoezegging. De maximale aftrek zou berekend worden als een percentage van het salaris waardoor de toekenning van een backservice niet meer mogelijk is.
 • Een verdubbeling van de taks op de effectenrekening met een waarde boven 1 miljoen euro van 0,15% tot 0,3%.
 • In de vennootschapsbelasting wordt de aftrek voor definitief belaste inkomsten (DBI–aftrek) hervormd. De DBI-aftrek is in het leven geroepen om dubbele belasting te vermijden. De bestaande 100% aftrek wordt vervangen door een vrijstelling en kan voortaan enkel gelden indien de investering kwalificeert als een duurzame investering. Met deze maatregel wenst men de belegging in DBI- beveks uit te sluiten van dit gunstregime. Ook voor andere aandelenparticipaties kan deze wijziging fiscaal negatieve gevolgen hebben.
 • Er komt één verlaagd BTW-tarief van 9% in plaats van 6% of 12%, behoudens voor de BTW op levensnoodzakelijke nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, water en warmte).
  Dit betekent dat onder meer vlees, vis, zuivel, cola, koffie, granen, boeken,… duurder zullen worden. De renovatiekost van woningen ouder dan 10 jaar zal eveneens verhogen tot 9% waar dit vandaag nog 6% bedraagt. Ook het lagere tarief voor de sloop en heropbouw van woningen wordt straks 9% (wat de facto neerkomt op een definitieve verlaging aangezien het tijdelijk lagere BTW tarief van 6% afloopt eind 2023).
 • Verhoging van de accijnzen op tabak.

Uit bovenstaande blijkt dat de aangekondigde verlaging van de lasten op arbeid voor sommigen wel eens een bittere pil kan blijken. Denk onder meer aan werknemers die nu genieten van fiscaal gunstige aandelenoptieplannen of koppels die nu genieten van de toepassing van het huwelijksquotiënt.

Opvallend is dat een aantal gevoelige punten voorlopig buiten schot blijven, denk onder meer aan de belasting van de meerwaarde op aandelen of op onroerende goederen en de hervorming van de fiscaliteit voor huurinkomsten.

Zoals steeds is het afwachten of er in de eerstkomende maanden een politiek akkoord zal worden bereikt. Wij volgen de voorstellen rond deze fiscale hervorming de komende maanden graag verder voor u op. Contacteer ons zeker indien u hier verdere vragen over heeft.

Gepubliceerd door Sophie Schellens

Een andere vraag omtrent dit thema?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.