Webshopregels en e-commerce: hoe doet u het op de juiste manier?

27.04.2020

De coronacrisis veroorzaakt een ongeziene wildgroei van webshops. Een groot deel van de ondernemers die toch nog wat activiteiten willen hebben tijdens deze periode, zetten volop in op de digitale verkoop. Jammer genoeg zien we al te vaak dat de gebruikte webshop technisch gezien misschien alle nodige functionaliteiten bevatten, maar dat zij toch niet (volledig) voldoen aan alle wettelijke regels. Wij bieden je meer inzicht in deze webshopregels.

Overeenkomsten op afstand met consumenten

Volgens de definities van het Wetboek Economisch Recht, worden verkopen via een webshop beschouwd als zogenaamde “overeenkomsten op afstand”.

Eén van de belangrijkste webshopregels: daardoor zal u uw klant-consument op een duidelijke en begrijpelijke manier moeten informeren over een aantal belangrijke zaken, o.a.:

 • de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
 • de identiteit van de verkoper;
 • de totale prijs van het goed of de dienst, of de manier waarop die kan worden berekend;
 • de duur van de overeenkomst en eventueel de opzeggingsmodaliteiten;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst, eventueel ook de wijze van klachtenafhandeling;
 • de nodige informatie m.b.t. het herroepingsrecht;
 • de vermelding van de wettelijke garantie op conformiteit van de goederen, indien van toepassing, …

De klant die een aankoop op de webshop verricht, is normaal gezien ook verplicht om te betalen. Het is in dat kader verplicht dat u, onmiddellijk voordat de klant zijn bestelling plaatst, op een duidelijke en in het oog springende manier nogmaals wijst op de voornaamste kenmerken en modaliteiten van de aankoop. Dat kan best door deze samen te vatten in het winkelmandje op de webshop.

Ook moet u er op dat moment nog eens duidelijk op wijzen dat aan de bestelling een betalingsverplichting verbonden is.

Ten slotte moet u binnen een redelijke termijn de plaatsing van de bestelling aan de klant bevestigen.

Herroepingsrecht

In principe beschikt een klant-consument over het recht om een overeenkomst op afstand te herroepen zonder opgave van redenen, binnen een termijn van 14 dagen en (in principe) zonder kosten.

Die klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen de gestelde termijn door gebruik te maken van een modelformulier dat de verkoper daartoe ter beschikking stelt of door een ondubbelzinnige verklaring af te geven waarin hij aangeeft de overeenkomst te willen herroepen.

Er zijn echter bepaalde gevallen waarin de consument het herroepingsrecht niet kan uitoefenen, bijv. bij de levering van goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, de levering van verzegelde audio- en video-opnamen waarbij de verzegeling na de levering werd verbroken, de levering van digitale inhoud, …

Hoewel de wet het niet steeds vereist, is het in dergelijke gevallen aangeraden om de klant-consument nogmaals uitdrukkelijk te informeren over het feit dat het herroepingsrecht niet zal gelden.

Webshopsregels en btw

Wat zijn de webshopregels omtrent btw? Welke btw dient er aangerekend te worden op goederen die via e-commerce verkocht worden?

Binnenlandse leveringen

Voor verkopen aan klanten gevestigd in België en waarbij u de goederen binnen België verzendt, moet de Belgische webshop uiteraard Belgische btw aanrekenen.

Dat is ook het geval voor verkoop aan een particuliere klant (B2C) die in het buitenland gevestigd is, indien hij de goederen in België komt ophalen of daarvoor zelf een vervoerder inschakelt.

Grensoverschrijdende leveringen naar een andere lidstaat

Bij grensoverschrijdende leveringen waarbij de webshop instaat voor het vervoer (doet het vervoer of regelt het vervoer of faciliteert het vervoer), moet u het volgende onderscheid maken:

 • B2B-leveringen (uw klant is btw-plichtige in een andere lidstaat):
  Die zijn vrijgesteld van btw wegens intracommunautaire levering, indien :

  • de klant een geldig btw-nummer opgeeft van een andere lidstaat;
  • de Belgische webshop dat btw-nummer vermeldt zowel op haar uitgaande factuur als op haar intracommunautaire opgave.

Geeft de klant u geen geldig buitenlands btw-nummer, of vermeldt u dat niet op factuur of intracommunautaire opgave, dan zal u Belgische btw moeten aanrekenen.

 • B2C-leveringen (bijv. uw klant is particulier in een andere lidstaat):
  • Onder de drempel voor afstandsverkopen: de webshop moet Belgische btw blijven aanrekenen, tenzij zij er voor geopteerd heeft de btw van het land aankomst toe te passen.
  • Boven de drempel voor afstandsverkopen: eens uw leveringen en verzendingen naar een bepaalde Europese lidstaat het bedrag van die verkoopdrempel overschrijden, zal u zich in die lidstaat voor de btw moeten registreren en in die lidstaat btw moeten afdragen.

De verkoopdrempels die vandaag van toepassing zijn in de belangrijkste ons omringende landen, zijn de volgende:

webshopregels

Merk op dat de B2C-regels omtrent afstandsverkopen in principe zullen wijzigen met ingang van 1 januari 2021. Vanaf dan zal u bij grensoverschrijdende afstandsverkopen in principe onmiddellijk de buitenlandse btw moeten toepassen. U zal die kunnen aangeven via een in België in te dienen One Stop Shop aangifte (OSS). Registratie in het buitenland is dan niet meer nodig. Enkel voor startende ondernemingen zal men nog rekening houden met een drempel van 10.000 EUR. Meer info daarover volgt later.

Bijkomende aandachtspunten omtrent de webshopregels

Ook met volgende webshopregels dient u de nodige rekening te houden:

 • Zorg dat de nodige juridische documenten raadpleegbaar zijn op uw webshop. Denk daarbij aan algemene voorwaarden, het formulier voor het uitoefenen van het herroepingsrecht, alsook een Privacy en Cookie Policy.
 • Houd er rekening mee dat u klanten-consumenten moet informeren over het bestaan van de mogelijkheid tot alternatieve geschillenbeslechting.
 • Ga na welke vergunningen u eventueel nodig heeft. Zo zal u bijv. bij de verkoop van voeding via uw webshop een vergunning moeten aanvragen bij het FAVV.
 • Bekijk of u de inzameling van afvalproducten m.b.t. de goederen die u verkoopt in uw webshop zelf zal verzorgen of u daarvoor een beroep zal doen op externen (bijv. Fost Plus, Bebat, …).

Indien u wil laten checken of u voldoet aan alle webshopregels, kan u Van Havermaet daarvoor uiteraard contacteren!

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.