Corona steunmaatregelen zelfstandigen en goede corporate housekeeping

20.05.2020

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis voorziet de overheid een aantal corona steunmaatregelen die reeds uitvoerig door ons kantoor werden gecommuniceerd. We vestigen graag nog de aandacht op een aantal nieuwe of gewijzigde maatregelen en het belang van een correcte inschrijving van uw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Het corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Na de eerdere invoering van het corona-ouderschapsverlof voor werknemers, keurde de Ministerraad op 16 mei 2020 het corona-ouderschapverlof voor zelfstandigen goed.

Zelfstandigen die hun activiteiten in mei en/of juni verminderden om voor hun kinderen te zorgen, kunnen een premie aanvragen. Dat zal mogelijk zijn wanneer zij zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar of kinderen met een beperking. De premie bedraagt 532,24 euro voor tweeoudergezinnen en 875,00 euro voor eenoudergezinnen.

De officiële wetteksten zijn momenteel nog niet beschikbaar, maar het is wel al duidelijk dat het ouderschapsverlof niet gecombineerd kan worden met het overbruggingsrecht.

Overbruggingsrecht voor juni

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt verlengd tot en met 30 juni 2020. Voorwaarde is dat de activiteit ook in de maand juni nog verplicht gesloten is of dat men zeven opeenvolgende dagen zijn zelfstandige activiteit onderbreekt naar aanleiding van de coronacrisis. Die verlenging gebeurt niet automatisch; u moet daarvoor een nieuwe aanvraag indienen. Vanzelfsprekend kunnen wij u daarin bijstaan.

Wat als u reeds een andere uitkering geniet? In veel gevallen kan u het overbruggingsrecht combineren met een andere uitkering:

  • Het overbruggingsrecht is combineerbaar met de hinderpremie, op voorwaarde dat ook daarvoor aan alle vereisten is voldaan.
  • Een zelfstandige in bijberoep zal het overbruggingsrecht kunnen combineren met een eventueel vervangingsinkomen op basis van tijdelijke werkloosheid.
  • Bestuurders mogen nog een bezoldiging ontvangen tijdens een periode van overbruggingsrecht. De betaling van een bezoldiging als bedrijfsleider (ook in de vorm van een voordeel alle aard) vormt geen probleem.
  • Een zelfstandige in bijberoep kan het overbruggingsrecht combineren met een andere beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar. Voorwaarde is wel dat die dezelfde sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.

Het overbruggingsrecht is echter niet combineerbaar met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, zoals bijv. een ziekte- of invaliditeitsuitkering.

Ontving je bij aanvang van de coronacrisis al voltijdse uitkeringen moederschapsrust of mantelzorg? Dan waren je activiteiten al onderbroken en kan je geen aanspraak maken op het overbruggingsrecht. Wel is het overbruggingsrecht combineerbaar met halftijdse uitkeringen.

Tot slot kan u geen beroep doen op overbruggingsrecht als u uw zelfstandige activiteit opstartte na 10 maart 2020 en door de coronaproblematiek meteen weer moest sluiten, tenzij u kan aantonen dat u vóór de crisis al de nodige stappen zette voor de opstart.

Vlaamse hinderpremie en compensatiepremie: belang van een correcte inschrijving van uw onderneming in de KBO

Hinder- of compensatiepremie?

Zoals geweten, kan u in aanmerking komen voor de Vlaamse hinderpremie ten bedrage van 4.000 euro als u uw onderneming verplicht moest sluiten door de corona-sluitingsmaatregelen.

Indien uw bedrijf door de overheid niet verplicht werd om te sluiten, maar wel een groot omzetverlies kent naar aanleiding van de coronacrisis, kan u recht hebben op de compensatiepremie ten bedrage van 3.000 euro (voor zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandigen in bijberoep die evenveel sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep) of ten bedrage van 1.500 euro (voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een netto belastbaar inkomen hadden tussen de  6.996,89 euro en 13.993,78 euro).

Welbepaalde sectoren, beoordeeld volgens de inschrijving in de KBO

VLAIO kijkt voor de toekenning van de premies onder meer naar de ingeschreven activiteiten op het niveau van de vestigingseenheid in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Indien de activiteit die ervoor zorgt dat er recht is op de hinderpremie, in de KBO is opgenomen als nevenactiviteit, dan wordt de hinderpremie niet toegekend. U moet die “nevenactiviteit” dan laten wijzigen naar een “hoofdactiviteit” onder de betreffende vestiging in de KBO.

Om recht te hebben op de compensatiepremie, moet u aantonen dat u gedurende een referentieperiode een omzetdaling van minstens 60% heeft geleden in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Indien u zulks kan aantonen en uw activiteit onder één van de volgende categorieën valt:

  • de eventsector;
  • de (para)medische beroepen en technische controle;
  • de dienstenleveranciers die enkel dringende interventies mogen doen of met afgesloten werklocaties;
  • de ondernemingen die essentiële diensten leveren;

zal u mogelijks in aanmerking komen voor de premie (de lijst van nacebel-codes die in aanmerking komen kan u hier terugvinden).

Indien u echter geen inschrijving hebt voor één van die nacebel-codes, zal u bijkomend moeten aantonen dat uw omzetdaling werd veroorzaakt door exploitatiebeperkingen ingevolge de opgelegde beschermingsmaatregelen.

In dit kader wijzen wij u er ook op dat de vroegere “niet-handelsondernemingen naar privaat recht” sedert 30 juni 2009 in de KBO worden opgenomen. Ook vandaag nog merken wij dat de inschrijving van de vestigingseenheden voor vrije en intellectuele beroepen, waaronder apothekers, artsen en paramedici, in vele gevallen ontbreekt. Een regularisatie van de inschrijving in de KBO is aangewezen om de premie te kunnen aanvragen.

Meerdere exploitatie- of uitbatingszetels

Indien uw onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies uitgebreid tot maximaal vijf per onderneming, voor zover er in elk van die bijkomende vestigingen minstens één voltijdsequivalent personeelslid tewerkgesteld is.

Bijgevolg is het ook van belang dat uw personeelsleden steeds worden ingeschreven bij de correcte vestiging.

 

Het is duidelijk dat een volledige en correcte inschrijving van uw onderneming in de KBO cruciaal is voor de toekenning van de Vlaamse premies. Onze dienst Paralegal kan in no time uw actieve vestigingen en nacebel-codes in de KBO nakijken en aanvullen of wijzigen waar nodig, zodat die overeenstemmen met de werkelijk door u uitgeoefende activiteit.

Meer weten over corona steunmaatregelen voor zelfstandigen?

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.