Aangifte buitenlands vastgoed: vermijd onnodige boetes

29.11.2023

België introduceerde onlangs nieuwe boetes voor belastingplichtigen die de (tijdige) aangifte van hun buitenlands vastgoed niet respecteren. In dit artikel zetten we de belangrijkste principes op een rijtje.

Buitenlands vastgoed aangeven

U bent verplicht om aangifte te doen van iedere verwerving (bv. aankoop) of vervreemding (bv. verkoop of schenking) van een zakelijk recht (eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, recht van gebruik en/of bewoning) op een in het buitenland gelegen onroerend goed bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Eénzelfde verplichting geldt bovendien ook in geval van ingebruikname van nieuwbouw en bij grondige verbouwingen.

Die aangifte moet u uit eigen beweging doen binnen een termijn van vier maanden na de verwerving of vervreemding. De wetgeving van het land waar het onroerend goed gelegen is, bepaalt dit ogenblik. Meestal is dit de datum van de notariële akte.

Er bestaat bovendien een bijzondere termijn voor immigranten. Zij hebben voor de aangifte van hun buitenlandse onroerende goederen slechts 30 dagen de tijd vanaf de dag waarop zij Belgisch rijksinwoner werden.

De ‘actuele normale verkoopwaarde’ bepaalt het KI

In het aangifteformulier van het buitenlands vastgoed moet u de ‘actuele normale verkoopwaarde’ vermelden. De fiscus baseert zich hierop om, aan de hand van een correctiefactor (15,25% voor 2023), de waarde te bepalen die het onroerend goed had in 1975. Het kadastrale inkomen (KI) bedraagt vervolgens 5,30% van dit bedrag. Dit KI zal u jaarlijks in uw Belgische aangifte personenbelasting moeten opnemen.

Bij wijze van voorbeeld bedraagt het KI voor een in 2023 aangekocht buitenlands onroerend goed met een normale actuele verkoopwaarde van 500.000 EUR aldus 4.041,25 EUR (500.000 EUR x 15,25% x 5,30%).

Impact op uw belastingen

Buitenlandse onroerende goederen blijven in principe onbelast in België, maar ze worden wel meegenomen om uw Belgische belastingtarief te bepalen (dit is het zgn. ‘progressievoorbehoud’).

Voor een Belgische ongehuwde belastingplichtige zonder kinderen ten laste en met een belastbaar inkomen van 50.000 EUR op jaarbasis, zal de in België verschuldigde personenbelasting met ongeveer 1.700,00 EUR toenemen als gevolg van de aangifte van het KI van 4.041,25 EUR.

De fiscus kent uw buitenlands vastgoed

De aangifte van de verwerving of vervreemding van uw buitenlands onroerend goed is dus essentieel om aan al uw fiscale verplichtingen te kunnen voldoen. U brengt de aangifte van uw buitenlands onroerend goed ook best tijdig in orde. Dankzij de automatische gegevensuitwisseling tussen EU-landen is de Belgische fiscus namelijk op de hoogte van uw verwervingen en vervreemdingen van vastgoed in het buitenland.

De nieuwe boetes nader bekeken

 Het bovenstaande is in principe niet nieuw, maar op 12 oktober 2023 werd in het Belgisch Staatsblad een schaal van administratieve geldboetes gepubliceerd die worden opgelegd in geval van een laattijdige of niet-aangifte van de verwerving of vervreemding van een buitenlands onroerend goed.

De boetes variëren afhankelijk van de waarde van het KI van het buitenlands vastgoed.

  • 1.000,00 EUR bij een KI van minder dan 745,00 EUR;
  • 2.000,00 EUR bij een KI vanaf 745,00 EUR tot 2.500,00 EUR;
  • 3.000,00 EUR bij een KI vanaf 2.500,00 EUR.

Deze boetes worden bovendien toegepast per onroerend goed!

Bij Van Havermaet staan we klaar om u te helpen met al uw vragen over de aankoop of verkoop van uw vastgoed in het buitenland. Contacteer ons meteen voor al uw vragen.

Gepubliceerd door Lennert Jeurissen

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.