Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Betalingstermijnen voor KMO’s: nieuwe spelregels

Eind april wijzigen enkele bepalingen van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Voor overeenkomsten afgesloten vanaf 29 april 2020 tussen een KMO en een Grote Onderneming, zijn er nieuwe regels van kracht voor wat betreft de betalingstermijnen. Wat zijn de nieuwe spelregels aangaande betalingstermijnen voor kmo’s?

Wanneer een kmo?

Naar Belgisch recht is uw onderneming een KMO indien niet meer dan één van volgende criteria overschreden wordt:

  • jaargemiddelde aantal werknemers: maximum 50;
  • jaaromzet (exclusief btw): maximum 9.000.000,00 EUR;
  • balanstotaal: maximum 4.500.000,00 EUR.

Indien een onderneming meer dan één van die criteria overschrijdt, zal zij gekwalificeerd worden als een Grote Onderneming.

Nieuwe maximale betalingstermijnen voor kmo’s

De nieuwe regelgeving geldt in contractuele relaties waarbij de KMO optreedt als schuldeiser en de Grote Onderneming als schuldenaar.

Het is in dergelijke gevallen niet langer toegelaten aan een Grote Onderneming een betalingstermijn toe te staan van meer dan 60 dagen.

Concreet betekent dat het volgende:

Contractspartijen kunnen onderling betalingstermijnen overeenkomen. Indien er geen termijnen bedongen zijn waarbinnen de betaling moet gebeuren, voorziet de wet zelf een regeling: de facturen moeten betaald worden binnen 30 dagen.

Grote Ondernemingen dwingen in hun samenwerking met KMO’s vaak langere betalingstermijnen af, soms zelfs 90 tot 120 dagen. Ook al treden ze als schuldeiser op, toch hebben KMO’s doorgaans geen andere keuze dan die lange betalingstermijnen te aanvaarden.

Door de nieuwe wetgeving is de uiterste betaaltermijn van een Grote Onderneming aan een KMO beperkt tot 60 dagen.

Indien partijen toch afwijken van die regeling, wordt de clausule voor niet geschreven gehouden. In dat geval wordt de betalingstermijn dus van rechtswege teruggebracht naar 30 dagen. Vanaf dat ogenblik kan u, als KMO, dus uw contractspartij aanmanen om over te gaan tot betaling. Bovendien beginnen vanaf dat ogenblik de verwijlinteresten te lopen.

In de onderhandelingen met Grote Ondernemingen kan u dus alvast verwijzen naar deze wetgeving om de overeenkomst die u zal sluiten in overeenstemming te brengen met de bepalingen. Indien dat toch niet gebeurt, bent u daarna wel nog gerechtigd om u te beroepen op de wettelijk bepaalde betaaltermijn.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u begeleiding wenst, bij het onderhandelen of schrijven van uw overeenkomsten, of bij de toepassing van de juiste betaaltermijn.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021