Beste klant of relatie, onze kantoren zijn weer open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Vlaamse & federale maatregelen bieden financiële ademruimte

De federale en Vlaamse overheid hebben al heel wat maatregelen genomen om ondernemingen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis.

Zo werd er in maart reeds een noodplan aangekondigd om bedrijven meer financiële ademruimte te geven. Denk maar aan de zes maanden betalingsuitstel voor leningen en de garantieregeling voor kortlopende overbruggingsfinancieringen. Sinds de regeling in april van start ging hebben al heel wat bedrijven gebruik gemaakt van die maatregelen om hun liquiditeitssituatie te verbeteren.

Ondertussen is gebleken dat die maatregelen niet volstaan. De impact en de duur van de crisis vraagt dat er ook maatregelen op langere termijn noodzakelijk zijn. Nadat de Vlaamse regering ook achtergestelde leningen op drie jaren aanbood, werden de federale maatregelen ook versoepeld. Zo werd de periode dat er geen kapitaalaflossingen moeten gebeuren en het instapmoment voor de garanties verlengd tot eind dit jaar. Ook zullen de garanties nu kunnen voor leningen met een langere looptijd. Nog andere aangekondigde maatregelen ter versterking van de solvabiliteit van de ondernemingen zijn nog in uitwerking, met name het Welvaartsfonds en het Vriendenkapitaal.

Een overzicht van de maatregelen

Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen. Voor de voorwaarden kan u terecht bij Febelfin voor de federale maatregelen, en bij PMV voor de Vlaamse maatregelen.

Wenst u graag meer informatie over bovenstaande maatregelen en welke mogelijks interessant zijn voor u & uw onderneming?

Neem contact op & wij helpen u zo snel mogelijk verder:

  • Jo Ceuleers: jo.ceuleers@vanhavermaet.be
  • Martin Beynaerts: martin.beynaerts@vanhavermaet.be

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2020