Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

De gevolgen van corona voor uw verzekeringen: soepelheid gegarandeerd?

In deze tijden worden ondernemers geconfronteerd met tientallen vragen. Uiteraard zijn de meest prangende daarvan ‘Kan ik nog verder werken?’, ‘Wat met mijn personeel?’, ‘Hoe hou ik mijn onderneming financieel boven water?’, …

Doorgaans komt de vraag ‘Wat met mijn verzekeringen?’ pas iets later. We stellen ook vast dat de verzekeringssector relatief weinig communiceert over de mogelijke impact van de huidige crisis.

Graag willen wij u informeren over enkele standpunten die Assuralia (de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen) inneemt:

Groepsverzekeringen (o.a. collectieve hospitalisatieverzekeringen)

De verzekeringsmaatschappijen zullen doorgaans de waarborgen inzake pensioenen, uitkeringen bij overlijden, invaliditeit en hospitalisatie die werknemers genieten in het kader van groepsverzekeringen, handhaven bij tijdelijke werkloosheid. In normale omstandigheden blijft die waarborg niet behouden bij de opschorting van de arbeidsovereenkomst, maar daarop kan dus een uitzondering worden voorzien.

Bovendien krijgen de werkgevers uitstel van betaling van de premies tot 30 september 2020.

Hypotheekleningen, schuldsaldo- en brandverzekering

Particulieren en bedrijven kunnen een opschorting van terugbetaling van kapitaal en intresten op hun hypotheekleningen genieten van maximum 6 maand tot 31 oktober 2020, in overeenstemming met het akkoord tussen de overheid en de banken en onder dezelfde voorwaarden.

De mogelijkheid tot opschorting geldt evenzeer voor de betaling door particulieren van premies voor de schuldsaldoverzekeringen gekoppeld aan dergelijke hypotheekleningen.

Voor brandverzekeringen verbonden aan die hypotheekleningen kunnen particulieren die tijdelijk werkloos zijn de betaling van hun premie uitstellen van 30 maart naar 30 september 2020.

Andere bedrijfsverzekeringen

Meerdere verzekeringen zullen zich automatisch aanpassen aan de onderbreking of vermindering van de activiteiten van ondernemingen. Inzake arbeidsongevallen en BA zal een eindafrekening plaatsvinden in verhouding tot de lagere loonmassa of omzet.

Voor het overige zullen ondernemers die getroffen zijn door een verplichte sluiting een aanvraag kunnen indienen voor uitstel van betaling van hun verzekeringspremies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020.

 

Hoewel diverse maatschappijen hebben aangegeven de hoger vermelde standpunten als uitgangspunt te nemen, wijzen wij u er op dat het loutere aanbevelingen zijn. Indien u antwoorden zoekt voor uw concrete situatie, neemt u best contact op met uw makelaar of agent.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021