80%-regel bij IPT verzekeringen: administratieve versoepelingen

24.01.2023

In een vorig artikel kon u al lezen dat de hervorming van het wettelijk zelfstandigenpensioen een negatieve impact heeft op het maximum aanvullend pensioenkapitaal dat u als bedrijfsleider fiscaalvriendelijk via de vennootschap kan opbouwen.

Verzekeraars/makelaars gingen eind 2022 volop aan de slag met herberekeningen van de 80%-grens om de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremies te kunnen blijven garanderen. Te veel gestorte premies in 2021 en 2022 moeten namelijk worden rechtgezet via de fiscale aangifte of via de boekhouding.

De manier waarop de belastingadministratie retroactief haar nieuwe richtlijnen inzake de 80%-grens berekening oplegde, kon op veel kritiek rekenen. Daarnaast deed ook het fors verhoogde wettelijk maximumpensioen voor de pensioenopbouw als zelfstandige vóór 2021 de wenkbrauwen fronsen en was er onduidelijkheid over de overdrachtstermijn voor premieoverschotten in het kader van de zogenaamde “doorschuifregeling”.

In haar nieuwe circulaire (2023/C/10) van 16/1/2023 gaat de belastingadministratie er nu mee akkoord dat u voor de loopbaanjaren als zelfstandige vóór 2021, rekening mag houden met een lager wettelijk maximumpensioen ter berekening van de 80%-grens. Daarnaast bevestigt ze dat u premie-excedenten, die als voorschot gelden voor verschuldigde premies na de aanslagjaren 2022 en 2023, onbeperkt in de tijd kan overdragen.

Deze verduidelijking is vooral goed nieuws voor de oudere, meerverdienende bedrijfsleider of voor de bedrijfsleider die in 2021/2022 een backservice premie heeft gestort. Verzekeraars/makelaars zullen dus veel 80%-grens berekeningen opnieuw moeten maken. We lichten hierna meer in detail toe.

80%-regel: geraamd wettelijk pensioen

De 80%-grens bepaalt het maximum aanvullend pensioenkapitaal dat een bedrijfsleider via de vennootschap fiscaal vriendelijk kan opbouwen. In de mate dat de 80%-grens gerespecteerd wordt, zijn de door de vennootschap gestorte pensioenpremies immers volledig fiscaal aftrekbaar.

In de 80%-regel berekening zijn het geraamd wettelijk pensioen en het aanvullend pensioenkapitaal communicerende vaten. Hoe hoger het geraamd wettelijk pensioen, hoe minder aanvullend pensioenkapitaal u fiscaal vriendelijk kan opbouwen via de vennootschap.

Naar aanleiding van de hervorming van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen vanaf 2021, besloot de belastingadministratie het wettelijk zelfstandigenpensioen in het kader van de 80%-grens berekening op een andere manier te ramen. Hierbij werd ook het maximum wettelijk zelfstandigenpensioen fors verhoogd en dit niet alleen voor de wettelijke pensioenopbouw vanaf 1 januari 2021 maar ook voor de wettelijke pensioenopbouw vóór 2021. Dit kon op veel kritiek rekenen in de rechtsleer wegens gebrek aan voeling met de realiteit.

In haar nieuwe circulaire staat de belastingadministratie nu toe dat het initieel door de belastingadministratie opgelegde maximum pensioen voor 2021 en 2022 gehalveerd mag worden voor de raming van het wettelijk zelfstandigenpensioen opgebouwd vóór 2021. Aldus mag u de maximumpensioenbedragen van 35.896,43 EUR en 38.236,74 EUR, voor de loopbaanjaren vóór 2021, halveren naar 17.948,22 EUR voor 2021 en 19.118,37 EUR voor 2022. Vooral voor de oudere, meerverdienende bedrijfsleiders kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Voor hen zal een hoger bedrag aan premies aftrekbaar zijn en dringt een nieuwe berekening van de 80%-grens zich dus op.

Doorschuifregeling: onbeperkte overdracht

Omwille van de retroactieve inwerkingtreding van de administratieve richtlijnen, had de fiscus tijdens de zomer van 2022 een administratieve tolerantie uitgewerkt. Deze tolerantie houdt in dat u eventuele premie-overschotten van boekjaar 2021 en 2022 via de boekhouding kan overdragen naar boekjaar 2023. Op die manier gelden zij als voorschot op de premie van 2023. Wanneer deze overgedragen premie-overschotten van 2021 en 2022 echter groter zouden zijn dan de maximale aftrekbare premie voor 2023, geldt uitzonderlijk nog een verdere overdracht naar 2024.

Het is nu duidelijk dat u de premie-overschotten indien nodig ook nog verder mag doorschuiven naar latere jaren. De overdracht is onbeperkt in de tijd. Bijgevolg zullen ook in dit verband veel 80%-grens berekeningen opnieuw moeten worden beoordeeld.

Actie

Voornamelijk oudere, meerverdienende bedrijfsleiders en bedrijfsleiders die in 2021/2022 een backservicekoopsom hebben gestort laten hun 80%-grens berekeningen best opnieuw bekijken. Voor bedrijfsleiders die geconfronteerd worden met niet aftrekbare premie-overschotten 2021-2022, kunnen deze nieuwe administratieve verduidelijkingen een grote fiscale en boekhoudkundige impact hebben. Bedrijfsleiders met een hoge bruto jaarbezoldiging en/of zij die door de beperkte overdracht te maken hebben gekregen met een niet-aftrekbare premie, nemen best contact op met hun makelaar/verzekeraar.

 

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie in verband met de nieuwe berekening van de 80%-regel, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Publicatiedatum: 24/01/2023

Gepubliceerd door Ellen Jamar

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.