Aanvraagformulier arbeidsduur verminderen beschikbaar

20.08.2020

Door de coronacrisis worden een groot aantal jobs bedreigd. Ontslagen kunnen mogelijks vermeden worden door de arbeidsduur tijdelijk te verminderen.

Zoals meegedeeld in ons artikel van 15 juli 2020 kunnen werkgevers die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden of herstructurering sinds 1 juli 2020 gebruik maken van specifieke en tijdelijke coronamaatregelen om de arbeidsduur te verminderen. Die werkgevers kunnen een tijdelijke arbeidsduurvermindering doorvoeren of hun werknemers gebruik laten maken van het corona-tijdskrediet en de coronalandingsbanen.

Wanneer wordt u erkend als een onderneming in moeilijkheden of herstructurering?

Een onderneming is in moeilijkheden als zij een verlies registreert in de jaarrekeningen van de 2 boekjaren vóór de aanvraag. Voor het laatste boekjaar dient dat verlies het bedrag van de afschrijvingen en de waardevermindering op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa te overschrijden.

Een onderneming is in herstructurering wanneer:

  • een collectief ontslag wordt doorgevoerd uiterlijk binnen de 6 maanden na datum van erkenning;
  • of het percentage economische werkloosheid van de arbeiders tijdens het jaar dat de aanvraag voorafgaat of de 4 kwartalen die aan de aanvraag voorafgaan ten minste 20% bedroeg. Die laatste voorwaarde is voorbehouden voor ondernemingen met minimum 50% arbeiders.

Aanvraagformulieren tijdelijke corona-maatregelen beschikbaar

De aanvraagformulieren voor deze tijdelijke corona-maatregelen zijn sinds begin augustus online beschikbaar op deze website.

In het aanvraagformulier moet u aanduiden op basis van welke grond u de erkenning als onderneming in moeilijkheden resp. in herstructurering aanvraagt. Vervolgens peilt men aan de hand van een aantal vragen of uw onderneming aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.

Bij deze aanvraag dient u verplicht een herstructureringsplan toe te voegen. Het herstructureringsplan geeft een beschrijving van de moeilijke situatie waarin de onderneming zich op dat ogenblik bevindt en de omstandigheden die daartoe hebben geleid. Verder moet het plan de economische vooruitzichten en het effect ervan op de tewerkstelling toelichten.

Indien uw onderneming bijkomend gebruik wil maken van afwijkingen in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (verlaging SWT-leeftijd, verkorting van de opzeggingstermijn en niet-vervanging van de werklozen met bedrijfstoeslag) dienen nog een aantal andere documenten en informatie toegevoegd te worden.

Wat zijn de opties als uw ondernemingen niet in aanmerking komen voor een erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering?

Ondernemingen die niet in aanmerking komen voor voormelde erkenning kunnen eveneens een collectieve arbeidsduurvermindering overwegen (weliswaar onder andere modaliteiten). Ze kunnen individueel werknemers benaderen om een akkoord te sluiten over deeltijdse arbeid of hen aanmoedigen om gebruik te maken van de bestaande stelsels van tijdskrediet en thematische verloven.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.