Coronacrisis – Bijkomende sociale maatregelen voor werkgevers

16.04.2020

De overheid heeft het paasweekend benut om bijkomende socio-economische maatregelen goed te keuren ter ondersteuning van de werkgevers. Deze zijn in principe van toepassing van 1 april tot en met 30 juni 2020. De officiële teksten zijn wel nog niet in het Belgisch Staatsblad verschenen.

1. Eigen personeel om de werkdruk op te vangen

Er worden enkele maatregelen ingevoerd die de werkgevers in kritische en vitale sectoren toelaten om de werkdruk op te vangen met eigen personeel.

Vooreerst wordt er een vrijstelling van belasting voor 220 vrijwillige overuren ingevoerd in de zogenaamde kritische sectoren (opgenomen in dit ministerieel besluit). De overuren moeten gepresteerd worden in de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020. De werkgevers moeten voor die vrijwillige overuren geen overloon betalen, geen inhaalrust toekennen en geen sociale bijdragen betalen. Voor de werknemers zijn de vrijwillige overuren netto: zij strijken 100 % van het door de werkgever betaalde loon op.

Daarnaast wordt het mogelijk om het tijdskrediet van werknemers actief in vitale sectoren te schorsen zodat de werknemer tijdelijk kan bijwerken bij de eigen werkgever. Het tijdskrediet zal automatisch hernemen bij het einde van de tijdelijke tewerkstelling (max. april en mei, verlengbaar met 1 maand) en de tijdelijke tewerkstelling wordt niet aangerekend op de toegekende periode van tijdskrediet.

2. Extern personeel om de werkdruk op te vangen

U kan eventueel ook een beroep doen op extern personeel om de werkdruk binnen de onderneming op te vangen.

Zo kunnen werknemers van andere bedrijven ter beschikking worden gesteld aan werkgevers in kritische sectoren in de periode van 1 april tot 30 juni 2020. Die werknemers hoeven dan niet in tijdelijke werkloosheid te gaan. Er zijn echter wel enkele voorwaarden:

  • de terbeschikkinggestelde werknemer moet voor 10 april 2020 in dienst zijn getreden bij de eigen werkgever;
  • tijdens de periode van terbeschikkingstelling gelden minstens de loon- en arbeidsvoorwaarden zoals van toepassing bij de gebruiker voor werknemers in dezelfde functie;
  • u moet een driepartijenovereenkomst opstellen tussen de werkgever, gebruiker en werknemer.

Daarnaast wordt aan de werkgevers in kritische sectoren de mogelijkheid geboden om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur te sluiten. De minimumduur van de arbeidsovereenkomsten moet 7 dagen bedragen. De opeenvolgende arbeidsovereenkomsten zullen niet worden hervormd tot één arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Ook studenten kunnen in kritische sectoren aan de slag. Hun werkuren gepresteerd tussen 1 april en 30 juni 2020 zullen immers worden geneutraliseerd, zodat ze niet meetellen voor het quotum (475 uur per jaar).

Voorts kan u asielzoekers inschakelen, op voorwaarde dat zij hun aanvraag voor internationale bescherming hebben ingediend bij het CGVS. Zij zullen de mogelijkheid hebben om te werken voor de duur van de procedure, met inbegrip van de duur van een eventueel beroep tegen de beslissing ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De werkgever zal voor de asielzoeker wel zelf een opvangplaats moeten voorzien.

Tijdelijk werklozen kunnen op een flexibele manier en zonder inkomensverlies tijdelijk in de tuin- en bosbouwsector (PC 144, 145, 146) werken. De betrokken werknemer krijgt voor een volledige werkdag het normale loon voor de uitgeoefende functie en 75 % van de tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Daarnaast wordt het mogelijk om het tijdskrediet van werknemers te schorsen, waarbij de werknemers tijdelijk kunnen bijwerken bij een andere werkgever die behoort tot de kritische sectoren. Het tijdskrediet zal automatisch hernemen bij het einde van de tijdelijke tewerkstelling. De betrokken werknemers behouden 75% van de onderbrekingsuitkering tijdens de schorsing. U moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst opstellen waarin de einddatum (uiterlijk 30 juni 2020) moet worden opgenomen.

3. Maatregel voor volledig werklozen

Tenslotte wordt voor de volledig werklozen de degressiviteit van de werkloosheid bevroren gedurende 3 maanden.

***

Niet alle details m.b.t. bovenstaande maatregelen zijn al duidelijk. Hoe zal men bijvoorbeeld het onderscheid maken tussen kritische en vitale sectoren ? Van zodra daarover meer duidelijkheid is, informeren wij u verder.

Wij kunnen alvast meegeven dat bij toepassing van enkele van bovenvermelde maatregelen een aantal formaliteiten moeten worden verricht. Van Havermaet kan u uiteraard steeds bijstaan bij de naleving hiervan.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.