Geld lenen van de vennootschap: hoe pakt u het aan?

06.07.2016

Wenst u geld te lenen van de vennootschap of, omgekeerd, geld te storten? Dan is een schriftelijke overeenkomst in principe niet vereist. Een mondelinge afspraak volstaat. Toch kan het in beide gevallen nuttig zijn om een en ander schriftelijk vast te leggen. Waarom? We vertellen u er alles over.

Voordelen van een schriftelijke overeenkomst

Wanneer u geld leent van de vennootschap, kan het hoge rentetarief van 8,16%, van toepassing voor AJ 2016 voor een gewone (niet-hypothecaire) lening zonder vaste looptijd, gemilderd worden door een leningsovereenkomst van bepaalde duur i.p.v. onbepaalde duur. Een hypothecaire zekerheid verlaagt het tarief zelfs tot 2,41%. Ook voor de positieve rekening-courant is een overeenkomst in een aantal gevallen zinvol. Niet alleen kan u met een schriftelijke overeenkomst het beroepskarakter van de afgetrokken interesten aantonen, u kan op die manier ook alle modaliteiten vastleggen. Hiermee kan u bij een mogelijke latere controle alleszins de hoogte van de toegepaste interestvoet verantwoorden en een herkwalificatie van de interesten vermijden.
Indien er een schriftelijke overeenkomst bestaat, dan dient deze uiteraard aangepast te worden door middel van een annex, indien de voorwaarden en modaliteiten wijzigen. Dit kan in bepaalde situaties aangewezen zijn.

Procedure tegenstrijdige belangen

Wanneer een bestuurder of zaakvoerder een vermogensrechterlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, dan dient er een wettelijk bepaalde procedure gevolgd te worden. De wet voorziet weliswaar in enkele uitzonderingen. Voormelde procedure is verschillend naargelang de vennootschap een NV of een BVBA is. Bovendien zijn er bij de BVBA drie mogelijke situaties die ieder een eigen regeling kennen. Indien deze procedure niet gevolgd wordt, kan dit leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid en zelfs tot de mogelijke nietigheid van de verrichting. Het is dus zaak u hierover te informeren.

Aansprakelijkheid

Het naleven van de procedure betekent evenwel geen vrijgeleide voor de bestuurders. In de NV kunnen bestuurders ook persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de vennootschap en door derden, indien aan deze bestuurders of aan één van hen een onrechtmatig financieel voordeel werd bezorgd ten nadele van de vennootschap. Zelfs wanneer de vennootschap of derden schade ondervinden ingevolge een beslissing of een verrichting die niet onder de belangenconflictregeling valt, zullen de bestuurders aansprakelijk gesteld kunnen worden op basis van de algemene regel inzake hun aansprakelijkheid conform artikel 527 W.Venn. Dit is eveneens een aandachtspunt wanneer u een overeenkomst sluit met uw vennootschap.

Meer weten over schriftelijke overeenkomsten inzake geld lenen van of aan een vennootschap? Spring gerust eens binnen of contacteer ons en we helpen u graag verder met professioneel advies!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.