Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

De ondernemingsradar: vernieuwd bedrijfsoverzicht

In onze vorige bijdrage kon u lezen over de nieuwe modules ‘Mijn Plan’ en ‘Waarde-indicatie’. Door deze nieuwe modules, kan u met de ondernemingsradar een plan opstellen voor de toekomst en met één druk op de knop een waarde-indicatie krijgen voor uw onderneming (zie artikel “De ondernemingsradar: Tips & tricks voor strategisch ondernemerschap”). In deze bijdrage stellen wij u graag het vernieuwde bedrijfsoverzicht voor.

Wanneer u een onderneming opvraagt, krijgt u vanaf nu een overzichtsscherm. Bovenaan ziet u de sterke en zwakke punten van die onderneming op basis van het sterrensysteem waarmee elke onderneming wordt beoordeeld.

Dit sterrensysteem omvat 5 ratio’s die de financiële toestand van de onderneming weergeven. Een onderneming krijgt per ratio een ster indien de norm wordt behaald. Daarnaast wordt ook de financiële gezondheid getoond aan de hand van enkele financiële ratio’s. Dankzij het bedrijfsoverzicht krijgt u in één oogopslag zicht op de financiële toestand van elke onderneming.

Vervolgens toont het overzicht allerhande nuttige informatie over de onderneming. U vindt er de algemene gegevens, zoals het adres en het ondernemingsnummer. Maar ook de activiteiten van de onderneming worden beschreven aan de hand van de nacebel codes.

Verder vindt u de deelnemingen zoals ze worden vermeld in de laatst neergelegde jaarrekening. De naam, het aantal aandelen en het % van het totaalaantal aandelen worden getoond. Bovendien kan u, met één druk op de knop, de cijfers raadplegen van de ondernemingen waarin deelnemingen worden gehouden.

Ook de bestuurders zoals zij werden opgenomen in de laatst neergelegde jaarrekening zijn terug te vinden. Indien er nadien ontslagen of benoemingen werden gepubliceerd, wordt u via een link doorverwezen naar de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad voor bijkomende informatie. Daarnaast kan u alle publicaties van de onderneming in het Belgisch Staatsblad raadplegen met bijbehorende link naar de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad betreffende deze publicatie.

FICTIEVE NAMEN! Bv Jan Janssens

Tevens geeft het overzicht aan of er verplichte RSZ-inhoudingen dienen te gebeuren voor de onderneming. Het RSZ-nummer van de onderneming wordt vermeld en u heeft de mogelijkheid om door te klikken naar de detailpagina van de sociale zekerheid voor meer informatie.

Conclusie?

Het vernieuwde bedrijfsoverzicht toont alle informatie om een globaal overzicht te krijgen van een onderneming. Daarna kan u door middel van het bedrijfsrapport nog meer inzicht verwerven, een plan opstellen voor de toekomst met de module ‘Mijn Plan’, een sectorvergelijking opstellen tussen de onderneming en haar concurrenten, en zelfs de waarde ramen.


Publicatiedatum: 3 april 2017

Gepubliceerd door Steven Gevers

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021