Van complex dossier tot perfecte overname – dossier Van Goidsenhoven – De Bruyn

04.01.2022

Oorspronkelijk gepubliceerd in: STERCK Magazine Limburg, nr. 43

A match made in heaven. Het wordt al eens vlug gezegd, maar voor de overname van boomkwekerij en plantencentrum Van Goidsenhoven in Holsbeek door boomkwekerij De Bruyn is dat de enige juiste beschrijving. Van Havermaet bracht het complexe dossier in een moeilijke sector tot een goed einde. STERCK Magazine keek samen met de protagonisten hoe de deal beklonken werd.

Boomkwekerij en plantencentrum Van Goidsenhoven is een gevestigde waarde in de brede omgeving van Leuven. De vader van Jan Van Goidsenhoven startte het bedrijf indertijd op 1,5 hectare grond en bouwde het uit tot 70 hectaren. “Onze vader kweekte oorspronkelijk uitsluitend fruitbomen, maar toen hij op een bepaald moment bijna al zijn bomen heeft moeten verbranden wegens een overaanbod, is hij gestopt met die monocultuur”, legt Jan Van Goidsenhoven uit. “We zijn verder gegroeid met een breed aanbod in coniferen, populieren, kluitplanten… Nu staan alle planten in potten en worden ze het hele jaar door verkocht, maar vroeger gebeurde dat nog in volle grond. We zijn met vier kinderen die in de loop der jaren allemaal het bedrijf vervoegd hebben. Ik ben de jongste en heb tuinarchitectuur gestudeerd. We zijn daarom ook met tuinaanleg gestart. In 1998 hadden we vijf tuinarchitecten in dienst. In ons topjaar legden we meer dan 250 tuinen aan.” 

In 1998 verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie aan de rand van de dorpskern in Holsbeek, waar het stelselmatig uitbreidde. “De laatste vijf à tien jaar hebben we de tuinaanleg afgebouwd”, zegt Jan Van Goidsenhoven. “Ik ben nu 59 jaar maar mijn twee broers, mijn zus en mijn schoonbroer zijn allen vijf tot zeven jaar ouder. We wisten dat we op termijn iets met het bedrijf moesten doen en dat het daarvoor niet te versnipperd en in goede conditie moest zijn. Daarom hebben we de focus gelegd op het plantencentrum. Een tuinaanlegbedrijf is ook bijna niet overdraagbaar omdat het vaak eenmalige projecten zijn, gekoppeld aan de persoon die het doet.” 

Groot potentieel

Jo Ceuleers: “Van Goidsenhoven heeft altijd bekend gestaan om een mooi aanbod met een goed advies aan een correcte prijs. Dat advies is erg belangrijk. Ze zijn echte plantenspecialisten die zich niet bezighouden met de potten, pannen en de kerstshows. De focus ligt op planten.” 

Jan Van Goidsenhoven: “We komen van een boomkwekerij. Die link naar puur planten was dus evident. Als kind stonden we mee in het veld. Iedereen bij ons is echt doordrongen van planten en het kweken ervan. Op 60 jaar tijd hebben we een klantenbestand van 30.000 actieve klanten uitgebouwd, zonder ooit reclame te maken. Dat is trouwens nog een opportuniteit naar de toekomst toe. Het potentieel is nog vele malen groter dan de huidige omzet. De andere familieleden zagen het niet meer zitten om op het einde van hun loopbaan nog zware investeringen te doen, maar ik was nog heel enthousiast om een aantal plannen te verwezenlijken. De klik met de overnemers Kim en haar man Thierry was er onmiddellijk.” 

STERCK. Jullie hebben eerst gekeken of er binnen de familie opvolging was?

Van Goidsenhoven: “De zonen van mijn twee broers hadden op een bepaald moment interesse en we hebben die oefening ook gemaakt. Maar vooral de schaalgrootte bleek niet evident. Een plantencentrum met een kwekerij van 60 à 70 hectaren én een afdeling tuinaanleg. Dat is niet zo evident om over te nemen. Je leert die stiel niet zomaar. We zijn een jaar bezig geweest om dat binnen de familie uit te zoeken.” 

Martin Beynaerts: “Werken in een bedrijf of het leiden zijn twee verschillende dingen. Het is goed dat de familie de tijd genomen heeft en dat iedereen de kans gekregen heeft om het verhaal te bekijken. Anders komt dat achteraf soms als een boemerang terug.”

Complex dossier

STERCK. Hoe is de zoektocht naar een overnemer vervolgens verlopen? 

Goidsenhoven: “De sector is niet zo heel groot. In eerste instantie ben ik zelf gaan kijken welke bedrijven geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Het eerste bedrijf dat ik in gedachten had, was trouwens Boomkwekerij De Bruyn op 16 km hiervandaan (lacht). De ambitie spatte van hun website af. Ze waren al jaren leverancier bij ons, maar ik kende De Bruyn toch niet goed. We hebben nog andere bedrijven binnen de sector benaderd. Er waren een aantal ernstig geïnteresseerden waar we ook mee gesproken hebben. Maar het bleek al snel een heel complex dossier. Het was een moeilijke puzzel met verschillende kinderen, gronden in eigendom en gronden met recht van opstal… Te veel om op te noemen. Hoe moesten we die stap zetten? De grond in Holsbeek is ook niet goedkoop, zeker niet in de dorpskern. Voor velen in de sector bleek dat niet haalbaar. Uiteindelijk zijn we via onze bank met Van Havermaet in contact gekomen. Jo Ceuleers komt uit de sector en dat zorgde direct voor een klik. Hij wist waarover het ging en wie we konden contacteren. Maar de samenstelling van het dossier heeft wel wat voeten in de aarde gehad omwille van de complexe situatie, alleen al op stedenbouwkundig gebied.”

Ceuleers: “Door de specifieke locatie in Holsbeek en omwille van de gronden was er bijzonder veel interesse vanuit de niet-groene sector. We hebben ook de oefening gemaakt of we het bedrijf niet gesplitst konden verkopen. Het handelsfonds aan iemand uit de buurt zodat het bedrijf kon verhuizen. En op de gronden kon dan een bouwpromotor een ontwikkeling doen. Er waren wel meerdere kandidaten om de site te verkavelen, maar er kon geen partij in de buurt gevonden worden die de ruimte/capaciteit heeft om er een dergelijk volume aan verhandelde planten bij te nemen.”

Van Goidsenhoven: “We wonen ook met de hele familie rond de site. Dat zou niet onze beste dag zijn geweest. Voor mij was een gesplitste verkoop plan B voor als er echt niets anders uit de bus zou komen. We hebben altijd gehoopt dat de continuïteit van het bedrijf en de naam verdergezet zouden worden. Daar ben ik nu ook heel tevreden over. En veel medewerkers werken hier ook al gemiddeld 25 à 30 jaar en zijn opgegroeid met het bedrijf. Het zou me heel zwaar liggen om tegen hen te moeten zeggen dat het stopt.”

Ceuleers: “De uitdaging was dus om iemand uit de groensector te vinden die achterliggend een investeerder had die ook met het vastgoed overweg kon. Als je die dan kan vinden op 16 km van je deur, is dat een onwaarschijnlijk toeval.” 

Boomkwekerij De Bruyn

STERCK. De Bruyn is een boomkwekerij pur sang? 

Kim Vanhulle: “Mijn man Thierry De Bruyn wilde van kinds af aan boomkweker worden. Hij verkocht al op zijn 15e plantjes aan zijn leerkrachten. Zijn grootvader had in de jaren 50 een boomkwekerij in Begijnendiijk. Maar hij vond dat erg stressvol en wilde niet dat zijn zoon of kleinzoon hem zou opvolgen. Mijn schoonvader is ergens anders in loondienst gaan werken, maar ging in het weekend wel in de kwekerij helpen en nam Thierry dan mee. Samen gingen ze ook tuinen onderhouden. Toen de grootvader op pensioen ging, zijn alle gronden verkocht en is een deel geschonken aan de kinderen. Op een stuk grond van 3 hectare is Thierry uiteindelijk opnieuw begonnen met een kwekerij. In 1987 is het bedrijf opgericht. In de tuin van zijn ouders stond een container met een bureau erin. Thierry deed toen ook nog tuinonderhoud en -aanleg. Het geld dat hij daarmee verdiende, investeerde hij in de kwekerij. In 2006 hebben we samen beslist om te stoppen met de tuinaanleg en de boomkwekerij verder uit te bouwen. Ik ben toen ook mee in de zaak gekomen. We hadden op dat moment tussen de 40 en 60 hectare grond. Vandaag zijn dat 160 hectaren. Zo’n groei is uitzonderlijk in de boomkwekerij. Je moet weten: we kopen een boom aan, planten die en kunnen ze ten vroegste binnen drie à vijf jaar verkopen. Klanten hebben tegenwoordig weinig geduld en willen vaak onmiddellijk mooi volgroeide planten. En dat veronderstelt natuurlijk een tijds- en kapitaalsintensieve manier van kweken.” 

STERCK. Hoe zijn jullie zo kunnen groeien?

Vanhulle: “Door de knowhow en visie van Thierry die heel duidelijk in zijn hoofd had waar hij naartoe wilde en daarvoor de nodige risico’s nam. Dat is niet iedereen gegeven. Het is ook niet eenvoudig het vertrouwen van een bank te winnen voor een boomkwekerij.”

Ceuleers: “Belangrijk is ook het aanbod van eigen kweek. In de sector zie je veel tuincentra waar de focus niet op de planten, maar eerder op de aanverwante producten zoals potterie, tuinmeubilair, outdoor cooking en wellness ligt. Ze verkopen vooral bomen en planten die populair en visueel aantrekkelijk zijn en die gemakkelijk roteren. Zo krijg je een verenging van het aanbod. De Bruyn heeft een eigen kwekerij van 160 hectare, dat is niet niks.”

Vanhulle: “Thierry heeft echt een visie waar hij voor wil gaan. Daardoor is hij een goede bedrijfsleider. Bovendien is hij een echte plantenliefhebber. Onze slogan is ‘Diversity grown with passion.’ We hebben ook altijd in die diversiteit geloofd. Niet alleen diversiteit in planten maar ook in ons klantenbestand: van particulier tot gemeenten en tuinaanleggers. De focus ligt op professionelen maar we verliezen de particulieren niet uit het oog. Die aanpak heeft ons door de crisis in de sector geholpen.”

Ceuleers: “De Bruyn is in de sector toch vooral gekend als leverancier voor de professionelen. Bij Van Goidsenhoven denk je eerder aan de particulieren en daarom was dit een heel goede match.”

Vanhulle: “Daar liepen we door onze grote groei ook tegenaan. We wilden de particulieren niet links laten liggen, ze vormden een belangrijke omzet. Maar het was moeilijk te combineren. Begin in een boomkwekerij van 160 hectare maar rond te rijden met een particulier of probeer alle bomen maar te labelen met etiketten en een foto. Dat gaat niet. Het was voor ons ook één van de redenen om voor Van Goidsenhoven te gaan toen die vraag gesteld werd. Het was een oplossing voor ons particuliere luik. Als je organisatie groeit, kan je die maar beter organiseren. Maar eerlijk gezegd: het was een grote stap. Het feit dat Jan Van Goidsenhoven en het personeel wilden blijven, was voor ons superbelangrijk. Personeel vinden dat de kennis en ervaring heeft, is verre van evident in onze sector. We konden ook het dagelijks bestuur van de twee zaken tegelijk niet op ons nemen.” 

Beynaerts: “Dat is ook een kwestie van vertrouwen. Een verkoper zegt altijd dat hij of zij nog wel in de zaak zal meewerken, maar er moet ook een zeker vertrouwen van de koper zijn dat die verkoper dat ook meent. Het is ook een feit dat particulieren contant betalen. Bomen die jaren in je grond staan te groeien, kosten enorm veel geld. Daarmee kan je de bank niet betalen. Het één compenseert het ander om het geheel gefinancierd te krijgen.”

Vanhulle: “De bank gaat deels wel mee in dat verhaal maar je moet een mooi verhaal hebben en weten waar je over praat. Thierry weet waar hij mee bezig is en kent zijn zaak door en door. Financiers voelen dat ook. Dat is een vertrouwen dat door de jaren groeit.” 

Gedeelde passie

STERCK. Jullie hadden meteen een goede klik? 

Van Goidsenhoven: “Die klik was er inderdaad meteen toen ik Thierry de eerste keer sprak. En we hebben ook de juiste gegevens kunnen laten zien om hen te overtuigen. Het was echt een openbaring voor mij. Ik heb al 20 jaar allerlei ideeën die ik bijhoud in een schriftje. Daar kan ik nu over praten. Het is plezant om met gelijkgestemden samen te werken.”

Beynaerts: “Heb je nooit zin gehad om in het aandeelhouderschap te blijven?” 

Van Goidsenhoven: “Kim en Thierry hebben dat op een bepaald moment wel voorgesteld. Ik ben echter ook al 59 jaar en heb ook nog een gezin. Ik wil nog verschillende jaren verder doen, maar zoals de situatie nu is, vind ik het prima.” 

Vanhulle: “We pachten nu ook bepaalde gronden van de familie voor onze boomkwekerij. Omwille van het veranderende klimaat en het feit dat de grond hier iets anders is samengesteld dan in Begijnendijk, is dat handig voor ons. Bovendien liggen de gronden rond het plantencentrum. Het is echt reclame voor wandelaars die zien dat we eigen kweek verkopen. Onze authenticiteit is een grote troef. Dit bedrijf kan een uitstalraam zijn voor de grotere bomen. Van Goidsenhoven blijft een plantencentrum met een accent op de specialere bomen. We onderscheiden ons van de anderen door de kwekerij die erachter zit.”

Van Goidsenhoven: “Thierry is enorm gepassioneerd door planten en bomen. Hier staan nu planten die ik nog nooit gezien had. Ik ben ook een echte plantenliefhebber. Het is geweldig om dat zo te zien evolueren. Voor onze klanten krijgen we zo een uitzonderlijk aanbod dat je maar op weinig plaatsen in België terugvindt. We staan nog maar aan het begin daarvan. Dankzij Kim evolueren we ook enorm op vlak van ICT en digitalisering. Dit bedrijf is van de voorhistorie gekatapulteerd naar de laatste nieuwe technologie. Dat is een grote meerwaarde.”

Vanhulle: “De computer hier was Frans, de oudste broer van Jan. Hij wist letterlijk alles en verdient een standbeeld. Maar hij ging met pensioen en dan moet je zorgen dat je bedrijf niet afhangt van één persoon (lacht).”

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.