Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

CBN-advies over het nieuwe model van de jaarrekening en cijfers van het vorig boekjaar

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) publiceerde op 15 maart 2017 haar advies over de verwerking van de cijfers van het vorig boekjaar bij de opmaak van de jaarrekening volgens het nieuw model (Advies 2017/08).

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten van dit advies?

De publicatie van dit CBN-advies had twee redenen:

  1. De wijzigingen aan het volledige en verkorte schema van de balans- en resultatenrekening
  2. De invoering van het microschema ingevolge het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn (zie Uw vennootschap klein of groot?).

NIEUW MODEL

In het nieuw model van de jaarrekening, worden de uitzonderlijke resultaten voortaan aangeduid als niet-recurrente bedrijfsresultaten dan wel financiële resultaten. De aparte rubriek uitzonderlijke resultaten is geschrapt. Daarnaast wordt er een verdere uitsplitsing gevraagd binnen de voorzieningen.

Verder vindt u in het verkorte schema en het microschema een aparte lijn, binnen de financiële opbrengsten. Die heeft betrekking op de recurrente financiële opbrengsten afkomstig van kapitaal- en interestsubsidies.

Door de nieuwe rubriceringen en de introductie van het schema voor de microvennootschappen zullen de vergelijkende cijfers bij de jaarrekening die wordt neergelegd over het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2016 niet meer overeenstemmen in de neergelegde jaarrekening neergelegd over het boekjaar dat aanving vóór 1 januari 2016 en dus als vergelijkend boekjaar zal fungeren voor boekjaren die aanvatten op of na 1 januari 2016.

IDENTIEKE VOORSTELLING VAN DE JAARREKENING VAN HET ENE TOT HET ANDERE JAAR

De voorstelling van de jaarrekening moet identiek zijn van het ene ten opzichte van het andere jaar (art. 86 KB W.Venn.). De CBN is van mening dat dit consistentiebeginsel niet is aangetast ingevolge het nieuwe model van de jaarrekening. Doordat de vennootschap de bedragen van het voorafgaande boekjaar ook moet presenteren conform de presentatievereisten die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2016, zal de vergelijkbaarheid van de cijfers tussen het huidige en het voorafgaande boekjaar behouden blijven.

Hierdoor kan er naar mening van de Commissie bevestigend worden geantwoord op de vraag of de bedragen van het vorige boekjaar identiek zijn met die welke eerder openbaar werden gemaakt. De aanpassing heeft immers enkel betrekking op een uitsplitsing, een hergroepering of een verschuiving binnen het jaarrekeningschema.

Publicatiedatum: 30 juni 2017

Gepubliceerd door Steven Gevers

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021