Ontbrekende factuurvermeldingen? Geen btw-aftrek

28.07.2016

Het Hof van Cassatie besliste dat de Btw-Administratie de aftrek van btw terecht heeft verworpen wanneer de datum van de levering op de factuurvermeldingen ontbreekt. Waar moet u in het vervolg zeker op letten? We loodsen u er graag doorheen!

Wettelijke regels over factuurvermeldingen

Om uw recht op aftrek te kunnen uitoefenen moet u in het bezit zijn van een factuur waarop alle wettelijke vermeldingen voorkomen. Deze zijn opgesomd in artikel 5 van het Koninklijk Besluit nr. 1. Onderaan dit artikel vindt u nog eens de volledige lijst van verplichte factuurvermeldingen.

Feiten

De fiscus had bij een btw-plichtige de aftrek van btw verworpen omdat de leveringsdatum niet op de aankoopfacturen vermeld stond. Ook het Hof van Beroep besliste in dezelfde zin. Maar de belastingplichtige legde zich er niet bij neer en stelde cassatieberoep in tegen die uitspraak. Hij argumenteerde onder meer dat hij volledig te goeder trouw had gehandeld.

Hof van Cassatie

Het Hof stelt vast dat voormeld K.B. inderdaad bepaalt dat de factuur de datum van de levering van het goed moet vermelden (voor zover die verschilt van de factuurdatum). En de wettelijke bepalingen maken geen onderscheid naargelang de btw-plichtige te goeder trouw is of niet. Dit argument van de belastingplichtige werd van tafel geveegd.

Ook de btw-richtlijn staat aan de lidstaten toe om de uitoefening van het recht op aftrek afhankelijk te stellen van het bezit van een factuur met een aantal verplichte vermeldingen. Die vermeldingen mogen evenwel niet zo talrijk of technisch zijn dat zij de uitoefening van het recht op aftrek nagenoeg onmogelijk of overdreven moeilijk maken. De vermelding van de datum van levering kan zo een verplichte vermelding zijn. Het komt aan de nationale rechter toe om te oordelen of de door de lidstaten opgelegde factuurvermeldingen aan de genoemde criteria voldoen.

En het Hof van Cassatie komt tot de conclusie dat het Hof van Beroep terecht heeft geoordeeld dat de factuurvermelding van de datum van levering van de goederen nodig is om de inning van de btw en de controle daarop door de administratie mogelijk te maken. De fiscus heeft bijgevolg terecht het recht op aftrek met betrekking tot de facturen waarop de leveringsdatum niet is vermeld, verworpen.

Conforme factuur

Eens te meer toont dit het belang van een correcte factuur aan. Het recht op aftrek van btw staat of valt met het bezit van een conforme factuur. Wanneer u een factuur ontvangt, heeft u er dus alle belang bij goed te controleren of deze wel alle verplichte factuurvermeldingen bevat.

In geval u een niet-conforme factuur ontvangt, stuur ze dan onmiddellijk terug naar de leverancier en vraag een correcte factuur. Het ‘protesteren’ van de factuur doet u best schriftelijk via aangetekend schrijven. Immers, bij gebrek aan bewijs dat u de factuur (tijdig) heeft geprotesteerd, zal de rechter oordelen dat u de factuur stilzwijgend heeft aanvaard. Doet u dit niet, dan loopt u niet alleen het risico dat de aftrek van de btw wordt geweigerd, doch bovendien wordt veelal nog een boete van 10% opgelegd. Een verwittigd persoon is er twee waard!

Meer weten over conforme facturen en (ontbrekende) factuurvermeldingen? Kom gerust eens langs, wij helpen u graag verder met professioneel advies.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.