Btw-aftrek bij niet-conforme factuur

22.12.2016

Het recht op btw-aftrek is onlosmakelijk gekoppeld aan het bezit van een factuur. Deze factuur moet bovendien volledig ‘conform’ zijn. Nochtans besliste het Hof van Justitie onlangs dat de btw-aftrek ook mag worden uitgeoefend aan de hand van een factuur die vormgebreken vertoont. Wat dient u te onthouden over de btw-aftrek bij een niet-conforme factuur?  

Btw-aftrek
De neutraliteit van het btw-stelsel vereist dat een belastingplichtige de btw die hij voldaan heeft over zijn aankopen, mag aftrekken. Hij moet dus ontheven worden van de btw die hij zelf gedragen heeft.

Het spreekt voor zich dat de btw slechts aftrekbaar is in de mate dat een belastingplichtige deze aankopen gebruikt voor het verrichten van aan btw onderworpen handelingen.

In principe conforme factuur vereist
Het recht op btw-aftrek is één van de grondbeginselen van het btw-stelsel en mag om die reden niet belemmerd worden door formele verplichtingen. Toch koppelt de btw-wetgeving het recht op btw-aftrek uitdrukkelijk aan het bezit van een conforme factuur. De factuur dient uiteraard ter controle van de inning van de btw door de leverancier en de aftrek ervan door de afnemer.

Een factuur is ‘conform’ wanneer zij alle voorgeschreven vermeldingen bevat, waaronder factuurnummer- en datum, btw-nummer van leverancier en koper, een nauwkeurige omschrijving van de geleverde prestaties, enz.

Omwille van die verplichte vermeldingen is de btw-aftrek aan de hand van een kassaticket, Visa-afrekening, btw-bonnetje of GKS-ticket niet toegestaan.

Een vaak voorkomend vormgebrek bij facturen is het ontbreken van een nauwkeurige omschrijving van de geleverde prestaties, waardoor de aard en de omvang ervan en de periode waarin deze werden verstrekt onvoldoende kan worden bepaald. Dat was ook het geval in een zaak waarover het Hof van Justitie zich onlangs heeft uitgesproken (Barlis, C-516/14, 15 september 2016).

Soms toch btw-aftrek over niet-conforme factuur
In deze zaak oordeelde het Hof van Justitie dat een belastingplichtige zijn recht op btw-aftrek toch op basis van een niet-conforme factuur mag uitoefenen. Dit kan volgens het Hof worden toegestaan wanneer de belastingplichtige aan de hand van aanvullende stukken kan aantonen dat de betreffende aankopen daadwerkelijk werden aangewend in het kader van zijn btw-activiteit.

De btw-aftrek mag dus niet worden geweigerd louter omwille van een ontoereikende omschrijving op de factuur, op voorwaarde dat de belastingplichtige aan de hand van bijvoorbeeld een offerte, bestel- en leveringsbons, e-mailverkeer,… zijn recht op aftrek met betrekking tot de betreffende aankopen kan bewijzen.

Toch beter corrigeren dan achteraf met bewijsstukken aanvullen
Hoewel het Hof van Justitie in voornoemd arrest een minder formalistische houding heeft aangenomen, mag dit geen vrijgeleide zijn om niet-conforme facturen zomaar te aanvaarden. De btw-administratie en Belgische rechtspraak hebben hun houding immers nog niet expliciet aan deze recente rechtspraak aangepast. Indien een aankoopfactuur vormgebreken vertoont, verdient het nog steeds de voorkeur om aan de leverancier een verbeterend stuk te vragen ter correctie van de oorspronkelijke factuur.

Merk op dat het recht op btw-aftrek volgens het Hof van Justitie niet mag worden geweigerd wanneer het verbeterend stuk is uitgereikt vóór de definitieve beslissing van de fiscus om de btw-aftrek te verwerpen (bijv. vóór uitreiking van een dwangbevel).

Indien dit verbeterend stuk ontbreekt, kan de belastingplichtige zijn recht op aftrek toch nog vrijwaren door een beroep te doen op voormelde uitspraak van het Hof van Justitie. Zoals gezegd, zal hij dan aanvullende stukken moeten voorleggen waaruit de vervulling blijkt van de basisvoorwaarden voor de uitoefening van het recht op btw-aftrek.

Meer weten over de btw-aftrek bij een niet-conforme factuur? Neem contact op met onze gespecialiseerde adviseurs.

Publicatiedatum: 22 december 2016

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.