Fiscale hervormingen: minister lanceert concrete plannen

19.07.2022

Minister van Financiën Van Peteghem maakt duidelijk werk van de voorstellen tot fiscale hervormingen. Hij legt de nadruk op een vereenvoudiging en een (naar eigen zeggen) rechtvaardiger belastingsysteem. Twee weken nadat een team van experten en academici hun visie toelichtten, liggen de eerste voorstellen op tafel. De regering zal deze nog verder bespreken. Niets is dus definitief. Niettemin lijkt het ons nuttig nu al een overzicht van de belangrijkste voorstellen te bezorgen.

Inkomsten uit vermogens zoveel mogelijk belast tegen een tarief van 25%

De roerende voorheffing op interesten, dividenden en andere inkomsten van roerende goederen en kapitalen daalt derhalve van 30% naar 25%.

De bestaande uitzonderingsregimes zouden verdwijnen met respect voor verworven rechten. Wat dit betekent is niet helemaal duidelijk. Wellicht verdwijnt het gunstregime voor spaarboekjes. Daarnaast lijkt het logisch dat bestaande liquidatiereserves van het oude regime kunnen blijven genieten, maar dat dit systeem vervalt voor de toekomst. Het VVPR-bis systeem voor uitkering van dividenden tegen 15% door kleine vennootschappen zal wellicht verdwijnen.

Inkomsten uit onroerende goederen ondergaan eveneens een belasting van 25%. De minister wenst hierbij de reële huurinkomsten te belasten. De belastingplichtige kan wel genieten van een forfaitaire onkostenaftrek van 30%.  Blijkbaar is het de bedoeling dat het kadastraal inkomen (KI) niet langer als grondslag voor de belastingheffing geldt. Nochtans vermeldt het voorstel dat men uitgaat van een jaarlijks aangepast ‘vermoed rendement’ als minimale belastbare grondslag. Mogelijks worden de niet verhuurde woningen hiermee geviseerd en blijft het KI op die manier toch nog in leven. Over de eigen woning zou geen personenbelasting verschuldigd zijn.

Om de minder vermogende belastingplichtigen te ontzien, zou wel een vrijstelling gelden tot 6.000 euro op jaarbasis.

Meerwaarden belastbaar in de personenbelasting

Ook alle meerwaarden worden in het voorstel belastbaar. De minister stelt een tarief voor van 15% voor meerwaarden op aandelen, obligaties en andere financiële producten. Minderwaarden kunnen wel in rekening worden gebracht. Voor de meerwaarden bij verkoop van actieve ondernemingen zou een beperkte vrijstelling gelden om het actieve ondernemerschap te ondersteunen.

De jaarlijkse taks op effectenrekeningen en de taks op beursverrichtingen zal uitdoven.

Voorts zou ook de meerwaarde bij verkoop van onroerend goed een belastingheffing van 15% ondergaan. Enkel de verkoop van de eigen woning blijft in het voorstel buiten schot.

Het voorstel vermeldt ook dat historische meerwaarden buiten schot blijven. Het is niet duidelijk wat de minister hiermee bedoelt. Wenst hij enkel toekomstig opgebouwde meerwaarden aan een heffing te onderwerpen?

Andere voorstellen

Wij vermelden graag nog enkele andere opvallende elementen uit het voorstel van de minister:

  • Verlaging van het KMO-tarief voor kleine vennootschappen van 20% naar 15%. Dit tarief zou gelden voor een eerste schijf van 200.000 euro. Het vereiste minimumsalaris van 45.000 euro op jaarbasis ondergaat wel een indexatie. Bovendien komt hiertoe enkel salaris in cash in aanmerking.
  • Verlaging van de belasting op beroepsinkomen. Hierin past een algemene verlaging van de tarieven in de personenbelasting met 5%. Het 50% tarief zou pas gelden voor een belastbaar inkomen van 84.740 euro op jaarbasis. Naast een aantal andere maatregelen stijgt bijvoorbeeld ook de belastingvrije som.
  • Strenger toezicht op de belasting van kosten eigen aan de werkgever.
  • Optimalisaties via cafetariaplannen en optieplannen verdwijnen. Maaltijdcheques blijven wel bestaan. Ook het voordeel in natura voor bedrijfswagens houdt stand, weliswaar rekening houdend met de reeds aangekondigde maatregelen voor de “elektrificatie” van het wagenpark. Tank- en laadkaarten voor privé gebruik wenst de minister echter extra te belasten.

Zoals steeds is het afwachten hoe de overige leden van de regering op deze voorstellen zullen reageren. Ook is onduidelijk wat de budgettaire gevolgen voor de overheid zouden zijn. Alleszins heeft de minister een schot voor de boeg gegeven voor de door hem gewenste fiscale hervormingen.

Wenst u meer te weten over alles wat de fiscale hervormingen betreft? Contacteer zeker onze adviseurs. Zij beantwoorden graag al uw vragen.

 

Publicatiedatum: 19/07/2022

Gepubliceerd door Sophie Schellens

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.