btw bij renovatie woning (6% ): enkele aandachtpunten

28.07.2016

Renovatiewerken aan een woning kunnen onder bepaalde omstandigheden genieten van een verlaagd btw bij renovatie woning tarief van 6%. We zetten de juiste voorwaarden nog eens even voor u op een rijtje.

Wettelijke voorwaarden

Bij renovatiewerken aan een woning kan u een verlaagd btw-tarief van 6% toepassen, mits de volgende voorwaarden worden nageleefd:

  • De handelingen moeten de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, geheel of ten dele van een woning tot voorwerp hebben.
  • De handelingen moeten betrekking hebben op een woning die, na de uitvoering ervan, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, als privé-woning wordt gebruikt.
  • De handelingen moeten worden verricht aan een woning die ten minste vijftien jaar c.q. tien jaar oud is.
  • De handelingen moeten worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.
  • De door de dienstverrichter uitgereikte factuur en het dubbel dat hij bewaart, moeten, op basis van een duidelijk en nauwkeurig attest van de afnemer, melding maken van het voorhanden zijn van de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen; behalve in geval van samenspanning tussen de partijen of klaarblijkelijk niet naleven van onderhavige bepaling, ontlast het attest van de afnemer de dienstverrichter van de aansprakelijkheid betreffende de vaststelling van het tarief.

Aandachtspunten btw bij renovatie woning

Aard van de handelingen

Omvorming of renovatie betekent geen nieuwbouw. Indien u een gebouw afbreekt en opnieuw opbouwt, hebben we te maken met een nieuwbouw en dan is het btw bij renovatie woning in principe 21%. Tenzij het gaat om ‘afbraak en heropbouw’ in één van 32 grootstedelijke gebieden, kan er toch weer 6% worden toegepast.

Een uitbreiding van een bestaande woning wordt nog steeds als een omvorming of renovatie beschouwd voor zover de uitbreiding geen verdubbeling is in oppervlakte en voor zover het nieuwe gedeelte niet onafhankelijk van het oude gedeelte kan bestaan. De btw-administratie aanvaardt het bestaan van een verbouwing eveneens wanneer de renovatiewerken op een relevante wijze steunen op oude dragende muren (inzonderheid de buitenmuren) en, op de wezenlijke elementen van de structuur van het te renoveren gebouw. Indien daarentegen blijkt dat het echt om een nieuwbouw gaat dan kan het 6%-tarief niet worden toegepast.

Aard van het gebouw

De werken moeten betrekking hebben op een woning. Het Hof van Cassatie heeft recent nog bevestigd dat het volstaat dat het gebouw na uitvoering van de werken gebruikt wordt voor bewoning. De omvorming van een schuur naar een woning is daar een goed voorbeeld van.

Het gebouw moet hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk (meer dan 50%), als privé-woning worden gebruikt. Als een gebouw deels voor bewoning en deels voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt (bv. een woning met dokterspraktijk), dan kan de vernieuwing van het dak – wat dienstig is voor beide gedeeltes – genieten van het verlaagd tarief voor zover het privé-gedeelte meer dan 50% bedraagt. Hebben de werken daarentegen uitsluitend betrekking op het beroepsgedeelte (bv. nieuwe vloer in de dokterspraktijk) dan geldt het btw bij renovatie woning tarief van 21%.

Renovatiewerken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning komen niet in aanmerking voor het lage tarief. Bijvoorbeeld: tuinaanleg, afsluitingen tussen tuinen of percelen, tuinpaden, enzovoort.

Leeftijd van de woning

Er zijn twee regelingen: een voor de woning tussen 10 en 15 jaar oud, en een voor de woning meer dan 15 jaar oud. Het belangrijkste verschil tussen beide regelingen? Indien de woning tussen de 10 en de 15 jaar oud is, geldt het verlaagde tarief van 6%, behalve voor de ‘materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de verstrekte dienst’. Volgende zaken komen dus niet in aanmerking voor het verlaagde tarief:

  • De levering van gemeenschappelijke verwarmingsketels in appartementsgebouwen.
  • De levering van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van liftinstallaties, ongeacht het type van woning (eengezinswoning, appartementsgebouw, verblijfsinrichtingen, enz.). Enkel de ‘personen- en goederenliften’ vallen onder de uitsluiting en niet de zogenaamde ’trapliften’ (type ‘monolift’ of andere). In het kader van het verlaagde tarief voor woningen van meer dan 15 jaar oud geldt deze uitzondering niet.

De ouderdom van een woning wordt bepaald door de eerste ingebruikneming. Dat is de datum waarop de woning voor de eerste maal bewoond werd. In principe is dit van dag tot dag te tellen, doch de fiscus is daar soepel in. Wanneer uw woning vóór 1 januari 2007 voor het eerst bewoond werd, wordt uw woning geacht meer dan 10 jaar oud te zijn in 2016.

Begrip ‘eindverbruiker’

U moet ‘eindgebruiker’ zijn om recht te hebben op het verlaagd btw-tarief. De eindgebruiker is de persoon die een zakelijk recht (eigendom, vruchtgebruik, enz.) of een recht van genot (inzonderheid als huurder) bezit op de woning die hij geheel of gedeeltelijk als privéwoning gebruikt. Een aannemer kan het werk in onroerende staat dus zowel verrichten in opdracht van de eigenaar als in opdracht van de huurder van een woning en kan in beide gevallen 6% toepassen.

Als de eigenaar een vennootschap is die de woning bijvoorbeeld gratis ter beschikking stelt aan haar zaakvoerder, dan zal de vennootschap ook kunnen genieten van het lage btw-tarief. Let wel, als de vennootschap een btw-plichtige is die periodieke aangiftes indient, dan zal de aannemer van de renovatiewerken geen btw in rekening brengen. Hij zal een factuur met ‘btw bij renovatie woning verlegd’ uitreiken. De vennootschap die de factuur ontvangt zal dan zelf via haar btw-aangifte de btw moeten voldoen, maar dit kan evenzeer tegen 6%. De verleggingsregel heeft m.a.w. geen enkele invloed op het tarief voor zover de andere voorwaarden zijn vervuld.

Of deze verlegde btw bij renovatie woning dan vervolgens aftrekbaar is in hoofde van de vennootschap, is een ander paar mouwen. De mate van aftrekbaarheid hangt af van de concrete omstandigheden. Bij een volledig privé-gebruik zal er in principe geen recht op aftrek zijn.

Het btw-attest

Het attest is vooral bedoeld om de aannemer niet op te zadelen met een te zware bewijslast. Het is de eindgebruiker die hem verklaart dat de woning de vereiste leeftijd heeft en dat zij hetzij uitsluitend hetzij hoofdzakelijk voor privé-doeleinden zal worden gebruikt.

We hopen dat deze toelichting de zaken weer wat inzichtelijker maakt. Mocht u toch nog vragen hebben omtrent deze btw-regels, aarzel niet een van onze btw-specialisten te contacteren.

 

Gepubliceerd op 28/07/2016

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.