Decembervoorschot voor btw-kwartaalaangevers: hoe zit dat nu weer?

12.12.2018

Sinds 1 april 2017 moeten btw-kwartaalaangevers geen kwartaalvoorschotten meer storten. Maar net zoals de btw-maandaangevers, moeten ze wel een decembervoorschot betalen. Een relatief nieuwe regeling. Tijd voor een opfrissing rond het decembervoorschot voor btw-kwartaalaangevers.

Binnen welke termijn moet het decembervoorschot voor btw-kwartaalaangevers gebeuren?

Uw onderneming moet uiterlijk op 24 december een voorschot voldoen (‘decembervoorschot’) op de btw met betrekking tot de handelingen van het vierde kwartaal. Aangezien het om de uiterste betaaldatum gaat, is er geen uitstel mogelijk. Wanneer 24 december een zaterdag of zondag is, moet de betaling uiterlijk op de laatste voorafgaande werkdag gebeuren.

Als u uw voorschot ná 24 december betaalt, dan moet u nalatigheidsintresten betalen.

Hoeveel?

U heeft twee opties om het bedrag van het te betalen voorschot te bepalen.

  1. U betaalt een decembervoorschot gelijk aan de verschuldigde btw voor de handelingen vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar. Voor alle duidelijkheid: de verschuldigde btw is het bedrag van de opeisbare btw, verminderd met de aftrekbare btw.Kiest u voor deze berekeningsmethode? Vermeld dit voorschot dan in rooster 91 van de periodieke btw-aangifte over het vierde kwartaal.Is op 20 december het saldo van de aftrekbare btw gelijk of groter dan het saldo van de verschuldigde btw? Dan vermeldt u het bedrag 0,00 als voorschot in rooster 91.
  2. De makkelijke methode. U betaalt een voorschot gelijk aan de verschuldigde btw (rooster 71) van de btw-aangifte over het derde kwartaal.In dat geval mag u rooster 91 van de periodieke aangifte met betrekking tot de handelingen van het vierde kwartaal van datzelfde jaar niet invullen.Hanteert u deze tweede berekeningswijze? Dan moet u geen voorschot betalen wanneer uit de aangifte van het derde kwartaal een belastingtegoed (rooster 72 van de aangifte) of geen enkel aan de Schatkist verschuldigd bedrag (‘nihil-aangifte’) blijkt.

Het te betalen decembervoorschot mag u compenseren met een voor  btw-tegoed in de rekening-courant.

Indien u uw activiteit start in de loop van het vierde kwartaal, dan moet u geen decembervoorschot voldoen. Op voorwaarde dat u in de aangifte van dat kwartaal geen enkel bedrag vermeldt in rooster 91.

Het spreekt voor zich dat u het betaalde decembervoorschot in mindering mag brengen van de verschuldigde btw over het vierde kwartaal die u uiterlijk op 20 januari van het volgende kalenderjaar moet voldoen.

Wat met de kwartaalvoorschotten?
Onder de oude regeling moest u na de kwartaalaangifte telkens 1/3de van de verschuldigde btw vooruitbetalen voor de 20ste van de tweede en de derde maand van het volgende kwartaal. Deze regeling werd afgeschaft.

Wil u deze (oude) kwartaalvoorschotten blijven betalen? Om bijvoorbeeld te vermijden dat u op het einde van het kwartaal een te hoog btw-bedrag zou moeten betalen? Dan mag u dit uiteraard nog steeds doen. Voor zover u de nieuwe btw-regelgeving respecteert. Die stipuleert dat de voor een kwartaal verschuldigde btw uiterlijk de 20ste dag volgend op elk kwartaal voldaan moet zijn én het decembervoorschot uiterlijk op 24 december betaald moet zijn.

Voorbeeld
Stel dat uw aangifte over het derde kwartaal een te betalen saldo van 12.000 EUR vermeldt in rooster 71. U stortte voor 20/11 een bedrag van 4.000 EUR (1/3de van 12.000) en opnieuw 4.000 EUR voor 20/12.

Als u voor het decembervoorschot kiest voor methode 2 (bedrag gelijk aan rooster 71 van het derde kwartaal) vergeet dan niet voor 24/12 nog eens 4.000 EUR te storten. Zo heeft u een totaalbedrag van 12.000 EUR gestort. Zo niet, zal u nalatigheidsinteresten moeten betalen.

Wenst u graag meer te weten te komen over het decembervoorschot voor btw-kwartaalaangevers? Onze adviseurs staan voor u klaar. 

Publicatie datum:  12 december 2018

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.