Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Documentatieverplichting, nieuwe transfer pricing in België

De Belgische regering heeft zonet een wetsontwerp ingediend dat de langverwachte documentatieverplichting inzake verrekenprijsdocumentatie formeel zal invoeren in België. Het Belgische wetsvoorstel voorziet in de implementatie van de OESO modelwetgeving inzake transfer pricing documentatie, het zogenaamde ‘BEPS-actieplan’. Talrijke Belgische ondernemingen zullen vanaf huidig boekjaar 2016 verplicht worden om transfer pricing documentatie beschikbaar te maken. De Belgische regering blijkt hierbij de drieledige aanpak van de OESO te volgen, met name een groepsdossier, lokaal dossier en landenrapport.

Groepsdossier documentatieverplichting

Het groepsdossier of ‘master file’ wordt bijgehouden op holdingniveau en biedt een overzicht van de multinationale groep, aard van de bedrijfsactiviteiten, geconsolideerde financiële en fiscale positie, locatie van belangrijke immateriële eigendommen, wereldwijde allocatie van inkomsten, enz. Belgische holdings worden reeds geconfronteerd met de documentatieverplichting tot opmaak van dergelijk groepsdossier indien zij slechts één van volgende criteria overschrijden: bedrijfs- en financiële opbrengsten > € 50.000.000; balanstotaal > € 1.000.000.000 of jaargemiddelde personeelsbestand > 100.

Lokaal dossier

Deze ‘local file’ moet voor elke groepsentiteit algemene informatie voorzien betreffende haar activiteiten, alsook een overzicht van de intragroepverrichtingen. Bovendien moet een gedetailleerd overzicht worden geleverd van de verschillende bedrijfseenheden samen met een consistente verrekenprijsanalyse (functionele analyse op basis van activa, functies en risico’s). Dit bijkomend deel moet voorzien worden door Belgische groepsondernemingen die voldoen aan één van de eerder vermelde criteria én bovendien verrichtingen hebben met buitenlandse groepsvennootschappen voor meer dan € 1.000.000.

Op basis van het wetsontwerp zal het lokaal dossier elektronisch moeten worden ingediend samen met de jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting vanaf volgend aanslagjaar 2017 (boekjaren startende vanaf 1 januari 2016).

Landenrapport

Het ‘Country-by-Country report tenslotte, betreft een overzicht per land van de voornaamste activiteiten, verdeling van de algehele inkomsten, winsten, betaalde en verschuldigde inkomstenbelastingen en overige economische indicatoren. Dit landenrapport is slechts verplicht voor grote multinationale groepen met een geconsolideerde groepsopbrengst van meer dan € 750.000.000.

Risico’s bij niet naleving

Wie voormelde documentatieverplichting niet naleeft, loopt het risico op diepgaande en tijdrovende transfer pricing controles, belastingverhogingen met internationale dubbele belasting tot gevolg, alsook administratieve boetes tot € 25.000.

Graag begeleidt Van Havermaet u op fiscaal en juridisch vlak bij de opmaak of nazicht van transfer pricing documentatie en het bekijken van verdere optimalisatie mogelijkheden.

Gepubliceerd door Gert De Greeve

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021