Gebeurtenissen na balansdatum: van gebrekkig ontwerp tot definitief CBN

22.10.2018

Het ontwerpadvies van 23 februari 2018 Gebeurtenissen na balansdatum was op zijn zachtst gezegd niet het best uitgewerkte ontwerpadvies ooit. Het definitieve advies 2018/08 schept gelukkig wél duidelijkheid. Een overzicht van de belangrijkste punten uit dit advies.

Inleiding

Geen enkele wettelijke of reglementaire tekst definieert het begrip gebeurtenissen na balansdatum van het boekjaar.

Wat houdt het begrip volgens de Commissie in? Elke gunstige of ongunstige gebeurtenis tussen de afsluitingsdatum van het boekjaar enerzijds en het ogenblik waarop de jaarrekening door het bestuursorgaan wordt vastgesteld anderzijds. Met als bijkomende voorwaarde dat die én het vermogen, de economische of financiële positie beïnvloeden, en/of het resultaat van de vennootschap.

Daarnaast behandelt dit advies ook de gevolgen van andere gebeurtenissen. Namelijk die plaatsvinden tussen het ogenblik waarop de jaarrekening door het bestuursorgaan wordt vastgesteld en de datum van de algemene vergadering die wordt samengeroepen om ze goed te keuren.
De Commissie merkt op dat de belangrijke gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar in het bestuursverslag vermeld moeten worden.

Wanneer is informatie belangrijk of van materieel belang? Als redelijkerwijze kan worden verwacht dat de weglating ervan of de onjuiste vermelding de beslissingen zou kunnen beïnvloeden die een gebruiker op basis van de jaarrekening neemt.

Gebeurtenissen die bijkomende informatie geven over de evaluatie van één of meerdere activa‐ of passivabestanddelen zoals ze bestonden op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Dit is informatie ontstaan in het afgesloten boekjaar. Maar die pas gekend is na de afsluitingsdatum van het betreffende boekjaar, vóórdat de jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan dient rekening te houden met deze al dan niet materiële gebeurtenissen. En eventueel de balans en/of de resultatenrekening van het afgesloten boekjaar aanpassen.

Voorbeeld 1
Het bepalen van het bedrag van de opbrengst van het afgesloten boekjaar, die ten gevolge van een gebeurtenis na balansdatum zeker is op de afsluitingsdatum van het betrokken boekjaar
.

In 2018 ondertekent een vennootschap een licentieovereenkomst waarvoor ze in de loop van 2019 periodieke vergoedingen zal ontvangen. Die worden berekend op de bij de medecontractant in 2018 gerealiseerde omzet.

Deze omzet wordt verondersteld pas begin 2019 gekend te zijn, maar voordat het bestuursorgaan van de vennootschap de jaarrekening van het boekjaar 2018 vaststelt. Deze vennootschap dient de opbrengst van de in 2019 ontvangen vergoedingen op te nemen in de resultatenrekening van het boekjaar 2018. Want de opbrengst is in beginsel zeker bij de afsluiting van het boekjaar.

Voorbeeld 2
Een vennootschap ontvangt na afsluiting van het boekjaar een aanslag voor inkomstenbelastingen met betrekking tot vorige boekjaren. Indien de vennootschap deze aanslag betwist, moet het bestuursorgaan voor het afgesloten boekjaar een bedrag provisioneren dat de vermoedelijke fiscale schuld zo goed mogelijk inschat.

Voorbeeld 3
Na afsluiting van het boekjaar wordt het vonnis van faillietverklaring van een klant uitgesproken. Dat vonnis bevestigt dat de klant al insolvent was bij de afsluitingsdatum van dat boekjaar. Het bestuursorgaan moet dan een (bijkomende) waardevermindering op deze vordering boeken in de jaarrekening van het afgesloten boekjaar.

Gebeurtenissen na balansdatum van het boekjaar die informatie geven over de evaluatie van één of meerdere activa‐ of passivabestanddelen zoals ze bestaan ná de afsluitingsdatum van het boekjaar

Dit is informatie die ontstaan is na de afsluitingsdatum van het betrokken boekjaar en die pas gekend is na deze datum. Maar vóór de jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuursorgaan.

Deze gebeurtenissen geven, in tegenstelling tot de vorige, geen aanleiding tot een aanpassing van de balans of de resultatenrekening van het afgesloten boekjaar. Maar indien ze van materieel belang zijn, dient u een vermelding van hun aard en financiële gevolgen in de toelichting van de jaarrekening op te nemen.

Als deze gebeurtenissen belangrijk zijn, moet het bestuursorgaan ze wél vermelden in zijn jaarverslag.

Gebeurtenissen die informatie geven over de evaluatie van één of meerdere activa‐ of passivabestanddelen. En die plaatsvinden tussen het ogenblik waarop de jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuursorgaan en de datum van de algemene vergadering die wordt samengeroepen om ze goed te keuren

Wat met materiële gebeurtenissen tussen het ogenblik waarop de jaarrekening door het bestuursorgaan wordt vastgesteld en de datum van de algemene vergadering die wordt samengeroepen om ze goed te keuren? Dan gaat het bestuursorgaan over tot een nieuwe vaststelling van de jaarrekening.

Wat als een nieuwe vaststelling van de jaarrekening niet mogelijk is? Omdat bijvoorbeeld de jaarrekening al werd meegedeeld aan de vennoten/aandeelhouders? Dan licht het bestuursorgaan deze gebeurtenissen mondeling toe tijdens de algemene vergadering en wordt er melding van gemaakt in het verslag.

Meer hierover weten? Neem contact op met onze experts ter zake. 

Publicatie datum: 26 oktober 2018

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.