Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Naderende deadline voor indiening van de transfer pricing local file voor het boekjaar 2017

Belgische groepsentiteiten moeten rekening houden met de aankomende deadline voor de verplichte indiening van het lokaal transfer pricing dossier. Vanaf boekjaar 2017 moet bovendien meer gedetailleerde informatie gerapporteerd worden aan de Belgische belastingautoriteiten. Een tijdige start voor de update van het lokaal transfer pricing dossier voor het boekjaar 2017 wordt daarom ten zeerste aanbevolen.

Kwalificerende Belgische groepsentiteiten?

In het kader van BEPS-actie 13 van de OESO, heeft de Belgische wetgever een transfer pricing documentatieverplichting ingevoerd voor Belgische vennootschappen die deel uitmaken van een internationale groep.

In dit verband moet iedere kwalificerende Belgische vennootschap (vennootschap, bijkantoor en fiscale vaste inrichting) die deel uitmaakt van een internationale groep zowel een groepsdossier (via het specifiek formulier 275 MF) alsook een lokaal dossier (275 LF) indienen.

Een kwalificerende Belgische groepsvennootschap moet voldoen aan de indieningsverplichting wanneer minstens één van onderstaande criteria in de enkelvoudige jaarrekening (op ‘stand alone’ basis) is overschreden voor het voorlaatste boekjaar:

  • € 50 miljoen aan bedrijfs- en financiële opbrengsten (zonder niet-recurrente opbrengsten);
  • balanstotaal van € 1 miljard;
  • jaargemiddelde personeelsbestand van 100 VTE’s.

Wettelijke indieningsdatum?

Het lokaal dossier (formulier 275 LF) moet informatie bevatten over de lokale entiteit, met algemene informatie over de activiteiten in België en gedetailleerde informatie over grensoverschrijdende transacties per bedrijfseenheid van de Belgische entiteit. De inhoud van het Belgische lokaal dossier is volledig in overeenstemming met de BEPS 13-vereisten van de OESO.

Het lokaal dossier moet binnen dezelfde termijn als de aangifte vennootschapsbelasting dan wel aangifte belasting niet-inwoners vennootschappen ingediend worden. De algemene indieningsdatum voor de aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2018 werd vastgesteld op 27 september 2018. Merk op dat de werkelijke indieningstermijn voor de vennootschap kan verschillen afhankelijk van de einddatum van het boekjaar en de maand waarin de statutaire algemene vergadering plaatsvindt.

Het groepsdossier (formulier 275 MF) bevat een overzicht van de groep, inclusief haar activiteiten, verrekenprijsbeleid, haar immateriële activa, onderlinge financiële transacties en de financiële en belastingpositie van de groep.

Het groepsdossier moet binnen de 12 maanden na de laatste dag van de rapporteringsperiode van de groep ingediend worden. Indien de geconsolideerde jaarrekening van de groep afsluit per 31 december 2017, geldt een uiterlijke indieningsdatum van 31 december 2018.

Ook de jaarlijkse CBC notificatieformulier (275 CBC NOT) moet uiterlijk op 31 december 2018 ingediend worden, indien de geconsolideerde jaarrekening van de groep afsluit per 31 december 2018.

Actie vereist!

Vanaf boekjaar 2017 zal bijkomende gedetailleerde informatie opgenomen moeten worden in het lokaal dossier formulier 275 LF, inclusief bedragen van groepstransacties. De Belgische rapporteringsverplichting kan als strenger worden beschouwd dan de Transfer Pricing OESO- richtlijnen. Een tijdige start voor de update van het lokaal transfer pricing dossier is daarom ten zeerste aanbevolen. Onze transfer pricing experten kunnen u uiteraard assisteren bij de update van het lokaal dossier, het administratieve indieningsproces alsook met het voldoen van de indieningsverplichtingen.

Gepubliceerd door Jonas Derycke

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021