Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Sociaal passief eenheidsstatuut en het fiscale voordeel: ontdek onze tool!

Wat?

De fiscale vrijstelling voor het sociaal passief werd ingevoerd als begeleidingsmaatregel bij de invoering van het Eenheidsstatuut vanaf 01.01.2014.

Deze regeling dient om de meerkosten te compenseren die verband houden met de nieuwe opzeggingstermijnen. Het eenheidsstatuut zorgt er immers voor dat de opzeggingstermijnen van de arbeiders en de lagere bedienden langer en dus duurder werden.

Hoe?

Om deze hogere ontslagkosten gedeeltelijk te compenseren, geniet de werkgever van een fiscale vrijstelling, de zogenaamde ‘reserve voor sociaal passief’.

Voor wie?

Alle werkgevers die winst maken kunnen gebruik maken van deze provisie. Deze wordt berekend op het loon van de werknemer die 5 dienstjaren in het eenheidsstatuut heeft bereikt bij de betrokken werkgever.

Wanneer?

De reserve sociaal passief kan u ten vroegste aanleggen vanaf 01.01.2019. Het is immers maar vanaf die datum dat men minstens 5 jaar anciënniteit in het eenheidsstatuut kan hebben.

Welk bedrag?

Het bedrag van de belastingvrije provisie bedraagt voor aanslagjaar 2020 drie weken bezoldiging per werknemer die aan de voorwaarden voldoet..
De bezoldiging wordt wel begrensd, als volgt :

  • Bruto maandbezoldiging tot en met 1.500 euro: 100% fiscale vrijstelling sociaal passief
  • Van 1.501 euro tot en met 2.600 euro: 30% fiscale vrijstelling sociaal passief
  • Vanaf 2.601 euro: 0% fiscale vrijstelling.

De maandbezoldiging is de gemiddelde bruto maandelijkse bezoldiging, vóór inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen.

Spreiding

De regering heeft beslist om de vrijstelling sociaal passief gespreid toe te kennen over een periode van vijf opeenvolgende jaren. De vrijstelling waarop de werkgever voor een bepaald jaar recht heeft, wordt dus beperkt tot een maximum van 20% van het totale sociaal passief voor dat jaar. De overige 80% van dit bedrag wordt toegekend in schijven van 20% over de volgende vier jaren.

Wat bij uitdiensttreding?

Het vrijgestelde bedrag wordt terug opgenomen in de winsten en de baten van het belastbaar tijdperk, waarin de tewerkstelling een einde neemt.

Tool
Van Havermaet ontwikkelde een tool om het bedrag van de vrijstelling te berekenen. Bovendien zal deze tool er ook voor zorgen dat de werkgevers die gebruik willen maken van deze vrijstelling, voldoen aan de verplichte formaliteiten (nominatieve lijst ten behoeve van de FOD Financiën).

Op deze manier kan u met de vrijstelling bijvoorbeeld al rekening houden voor uw eerstvolgende voorafbetalingen.

 

 

Publicatiedatum: 9 april 2019

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021