Transfer Pricing controle in 2021: is uw onderneming er klaar voor?

04.02.2021

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe controles inzake verrekenprijzen. Ten gevolge van de nieuwe transfer pricing documentatievereisten die in 2016 werden geïntroduceerd, staat transfer pricing controle hoog op de prioriteitenlijst van de Belgische fiscale administratie. De administratie heeft daarom gedurende de laatste jaren ingezet op het uitbreiden van de cel verrekenprijzen, alsook het versterken van de administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (“BBI”) met de nodige transfer pricing kennis. In de praktijk heeft zich dat geuit in een sterke toename van het aantal transfer pricing controles.

Welke ondernemingen komen in het vizier?

De selectie van ondernemingen die onderworpen wordt aan een transfer pricing audit gebeurt op basis van een intern datamining proces dat gestoeld is op een risicobeoordelingsanalyse. Hoewel de indicatoren voor de uitvoering van de risicobeoordeling vertrouwelijk zijn, blijkt uit de praktijk dat criteria zoals sterke resultaatsfluctuaties, herstructureringen en structurele verlieslatende posities een mogelijke trigger vormen om de onderneming te onderwerpen aan een transfer pricing controle.

Daarnaast wordt bij de selectie ook rekening gehouden met de naleving van de Belgische transfer pricing documentatieverplichtingen, zijnde de Local File, de Master File en het landenrapport. Het foutief, onvolledig of ondoordacht invullen van de betreffende formulieren kan met andere woorden de kans op een transfer pricing audit aanzienlijk vergroten. Dit betekent echter niet dat ondernemingen die de documentatiedrempels niet overschrijden, niet onderworpen kunnen worden aan een transfer pricing controle.

Hoe ziet zo’n controle eruit?

Iedere controle start met een standaard vragenlijst die wordt uitgestuurd naar de geselecteerde ondernemingen in de vorm van “een vraag om inlichtingen”. In dit document worden een dertigtal vragen opgenomen, dewelke doorgaans betrekking hebben op de organisatorische en economische situatie van de onderneming, de interne rapporteringsstructuur, het organigram, de cijfermatige en inhoudelijke details omtrent alle transacties binnen de groep, de economische rol van de Belgische onderneming, de toelichting van belangrijke intellectuele eigendomsrechten enzovoort. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Voor het jaar 2021 werden enkele nieuwe vragen toegevoegd aan de lijst, gerelateerd aan (immateriële) vaste activa en de interne cijfers van de onderneming.

Bovendien wordt in het laatste luik van de vragenlijst gevraagd om de toegepaste transfer pricing methodiek verder toe te lichten en te onderbouwen aan de hand van de nodige transfer pricing documentatie, benchmarkstudies en intragroepsovereenkomsten. Men zal tijdens een dergelijke controle met andere woorden dus steeds een volledig onderbouwd transfer pricing dossier moeten kunnen voorleggen en dit binnen een kort tijdsbestek van slechts 30 dagen.

Dit betekent dat door middel van deze vragenlijst aan de onderneming wordt gevraagd om op korte termijn een grote hoeveelheid informatie te verzamelen. Om de omvang van de vraag om inlichtingen te beperken kan het raadzaam zijn om een (online) pre-audit vergadering aan te vragen met de Belgische fiscale administratie alvorens de gevraagde informatie te bezorgen. Op die manier is het vaak mogelijk om de hoeveelheid vragen in te perken door te focussen op de vragen waar de administratie de meeste waarde aan hecht.

De informatie die de administratie verkrijgt via de vraag om inlichtingen en het pre-auditgesprek vormt de basis voor een diepgaande controle van de analytische cijfers van de onderneming. Een transfer pricing controle kent dan ook een lange looptijd, met een gemiddelde duur van 18 maanden.

Tax “cash out” na belastingcorrectie

Het is mogelijk dat de Belgische fiscale administratie in het kader van een controle uiteindelijk overgaat tot een correctie van de belastbare basis. Wij willen u er daarom graag aan herinneren dat sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting geen fiscale aftrekken meer kunnen worden afgezet tegen een eventuele opwaartse transfer pricing aanpassing, indien een (gebruikelijke) belastingverhoging van 10 procent wordt opgelegd. Dit betekent dat een dergelijke correctie beschouwd kan worden als een minimum belastbare basis die automatisch zal resulteren in een tax “cash out” voor de betreffende onderneming.

In een grensoverschrijdende context kan dit bovendien resulteren in een internationale dubbele belasting, in de mate dat de Belgische fiscale administratie oordeelt dat een bepaalde intragroepstransactie met een buitenlandse verbonden onderneming niet markconform vergoed wordt en de belastbare basis in België dienovereenkomstig wordt verhoogd. Het land waarin de betreffende verbonden vennootschap gevestigd is, zal in eerste instantie veelal geen corresponderende neerwaartse aanpassing van de winst doorvoeren. In dergelijke situaties moet dan heil worden gezocht in een procedure voor de Belgische rechtbanken en/of beroep worden gedaan op een multilaterale overlegprocedure tussen de fiscale administraties van de betrokken landen. Zulke procedures nemen doorgaans meerdere jaren in beslag alvorens deze dubbele belasting effectief ongedaan wordt gemaakt.

Is uw onderneming voorbereid op een transfer pricing controle?

Het mag duidelijk zijn; de gevolgen van een transfer pricing controle laten zich meer dan ooit voelen. Het komt er dus op aan goed voorbereid te zijn. De beschikbaarheid van een goed onderbouwd en doordacht verrekenprijsbeleid binnen een (internationale) groep wint dan ook steeds meer aan belang. Ons ervaren transfer pricing team staat uw onderneming graag bij in de uitbouw en onderbouw van uw transfer pricing dossier en bijhorende documentatie evenals in de gesprekken met de fiscale administratie in het kader van een effectieve transfer pricing controle.

Nog vragen of wenst u meer info? Neem contact met ons op. 

Glenda Boone  /  Joke Gysens  /  Julie Vandevelde

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.