Klaar voor de nieuwe fiscale consolidatie (groepsbijdrage) vanaf 2019?

12.12.2018

Voor boekjaren startende vanaf 1 januari 2019 kan een vennootschap haar winst van het boekjaar compenseren met het verlies van een andere verbonden groepsvennootschap. Een overzicht van de nieuwe regeling en voorwaarden betreffende de fiscale consolidatie.

Wat betekent fiscale consolidatie?
In België hanteren we een groepsbijdrageregeling. Deze groepsbijdrage bestaat uit:

  • Een fiscale aftrek voor de bijdrager. Dat is diegene die de groepsbijdrage betaalt. Die kan er zijn winst mee compenseren. Dit is de zogenaamde aftrek van de groepsbijdrage. De groepsbijdrage vormt een nieuwe aftrek na de DBI-aftrek, innovatie-aftrek en investeringsaftrek. En is dus beperkt tot het resultaat dat overblijft na deze bewerkingen.
  • Een opname van de groepsbijdrage in de belastbare winst van de begunstigde. Dat is diegene die de groepsbijdrage ontvangt. Die kan er zijn verlies tegen afzetten.

Er komt bijgevolg geen gezamenlijke aangifte. De aangifteprocedure blijft ongewijzigd.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?
De groepsbijdrage is in de eerste plaats beperkt tot het (fiscaal) verlies van het boekjaar. Overgedragen fiscale verliezen van vorige boekjaren zijn bijgevolg ‘out of scope’.

De  vennootschappen  moeten  een  deelnemingsverhouding  hebben  van minstens 90% gedurende het volledige belastbare tijdperk. Er moet sprake zijn van een directe deelneming. De groepsbijdrage is hierdoor enkel toepasbaar tussen moeders en dochters, of tussen zustervennootschappen van eenzelfde moedervennootschap. Een groepsbijdrage tussen een moeder en kleindochter komt bijgevolg niet in aanmerking.

De betrokken vennootschappen moeten al 5 jaar onafgebroken verbonden zijn om in de groepsbijdrageregeling te kunnen stappen. Let op, een reorganisatie (partiële splitsing, fusie, verhanging van aandelen) kan deze termijn onderbreken en bijgevolg een negatieve impact hebben op de regeling.

De groepsbijdrage moet door de betreffende vennootschappen toegepast worden in hetzelfde aanslagjaar. Opgepast dus met gebroken boekjaren.

Villavennootschappen en vennootschappen met een afwijkend belastingregime worden uitgesloten. Het gebruik van (een gedeelte van) het vastgoed door de bedrijfsleider kan hierdoor een belemmering vormen.

Geeft de groepsbijdrage aanleiding tot een vermogensoverdracht?
De groepsbijdrage zelf is een louter fiscale verrichting en geeft geenszins aanleiding tot een betaling of overdracht van vermogen.

De vennootschap die een aftrek van groepsbijdrage kan genieten, moet evenwel in het daaropvolgende jaar een vergoeding betalen aan de andere vennootschap. Deze vergoeding geldt als tegenprestatie voor het fiscaal voordeel dat op het aftrekbaar verlies rust. Deze vergoeding verloopt fiscaal neutraal.

De groepsbijdrage vereist een contractueel kader
Een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van deze fiscale consolidatie is dat een civielrechtelijke groepsbijdrageovereenkomst wordt afgesloten. Daarin moet het bedrag van de groepsbijdrage worden bepaald. Die mag niet hoger zijn dat het beroepsverlies van de begunstigde. Een verlieslatende partij kan hierbij in meerdere groepsbijdrageovereenkomsten opgenomen worden en bijgevolg bijdragen ontvangen vanwege meerdere verbonden groepsentiteiten.

Voorbeeld
Holdingvennootschap CONSCO heeft voor het boekjaar 2019 een belastbare winst van 300. Dochterentiteit CISCO heeft een fiscaal beroepsverlies van -100. Beide vennootschappen zijn gedurende meer dan 5 jaar onafgebroken verbonden.

CONSCO kan een groepsbijdrage verrichten van maximaal 100 aan CISCO. CONSCO zal hiertoe een aftrek van de groepsbijdrage kunnen genieten van – 100.

Het belastbaar resultaat van CONSCO daalt hierdoor van 300 naar 200. CISCO moet 100 bijtellen en eindigt met een nulresultaat. Dit realiseert op groepsniveau een belastingbesparing van 29,58 % Ven.B. tarief x 100 = 29,58.

In het daaropvolgende aanslagjaar moet CONSCO een vergoeding betalen aan CISCO voor het gebruik van haar fiscaal verlies, zijnde ten belope van de uitgespaarde belasting 29,58. Deze vergoeding moet zij daadwerkelijk betalen. De boeking van deze vergoeding verloopt fiscaal neutraal via verworpen uitgave.

Is de fiscale consolidatie beperkt tot Belgische ondernemingen?
De groepsbijdrageregeling staat ook open voor definitieve beroepsverliezen van buitenlandse verbonden vennootschappen. Het fiscaal stopzettingsverlies van bijvoorbeeld een Nederlandse dochterentiteit kan hierdoor in België gerecupereerd worden. Overgedragen fiscale verliezen blijven nog steeds buiten bereik. Een gerichte timing van een vereffening van een buitenlandse groepsentiteit kan hierdoor van belang zijn.

Opportuniteiten maar ook valkuilen?
De groepsbijdrageregeling biedt opportuniteiten voor ondernemingsgroepen en verdient hierdoor bijzondere aandacht. U moet wel tijdig rekening houden met de strikte voorwaarden, en fiscaal-technische en juridische verwerking om tot het gewenste resultaat te komen.

Ondernemingen krijgen het ook moeilijker om op een correcte manier hun voorafbetalingen in te schatten. Op 10 april 2019 (deadline eerste voorafbetaling) weet u wellicht nog niet welk potentieel beroepsverlies één van de verbonden entiteiten zal realiseren.

Reorganisaties binnen de ondernemingsgroep kunnen bovendien een aanzienlijke impact hebben op de mogelijkheden tot fiscale consolidatie.

Ten slotte biedt het zomerakkoord nog een aantal nieuwe fiscale maatregelen vanaf 2019. Die kunnen hand in hand gaan met de nieuwe groepsbijdrage regeling. Denken we maar aan de nieuwe minimumbelasting voor hoge winsten.

Laat u dus tijdig begeleiden om de exacte fiscale opportuniteiten én valkuilen te ontdekken. Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs. 

 

Publicatie datum:  12 december 2018

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.