Hoog tijd voor uw fiscale eindejaarsoptimalisatie anno 2018?

12.12.2018

2018 was het jaar van de nieuwe fiscale spelregels. En ook vanaf 2019 krijgen we belangrijke wijzigingen in ons fiscaal landschap (groepsbijdrage) . Met het eindejaar in zicht, wordt het hoog tijd om samen met uw rechterhand te bekijken welke optimalisaties nog mogelijk zijn. Wij doen alvast enkele voorzetten… 

Maakt u gebruik van het lagere tarief vennootschapsbelasting?

Uw onderneming kan voor boekjaren startende vanaf 1 januari 2018 genieten van een verlaagd tarief vennootschapsbelasting van 29,58%. In plaats van 33,99%. Onder bepaalde voorwaarden kan u een KMO-tarief van 20,4% toepassen op de eerste 100.000 EUR ondernemingswinst.

Voor het boekjaar startende vanaf 2020, krijgen we een verdere tariefdaling naar 25%. Mét behoud van het KMO-tarief van 20%.

Moet u hiervoor een hogere bedrijfsleidersbezoldiging toekennen?

De fiscus vraagt voor boekjaren vanaf 1 januari 2018 om aan minstens één bedrijfsleider een bezoldiging toe te kennen:

 • van minstens 45.000 EUR,
 • of van een bedrag dat minstens gelijk is aan het belastbaar resultaat van de vennootschap indien dit lager is.

Als u deze keuze niet maakt, verliest u het KMO-tarief van 20,4% op de eerste 100.000 EUR winst. Omgerekend zo’n 9.000 EUR belastingbesparing.

Bovendien zal een afzonderlijke aanslag verschuldigd zijn van 5,1% op de ontoereikende bezoldiging. Keert u bijvoorbeeld slechts 36.000 EUR uit? Dan bedraagt de (fiscaal aftrekbare) ‘boete’ 459 EUR: ((45.000-36.000) x 5,1%).

Hou voor ondernemingsgroepen rekening met een ‘consolidatie’ regel. Hierbij neemt u het totaal van de bezoldigingen in aanmerking uitgekeerd door alle vennootschappen aan eenzelfde bedrijfsleider (natuurlijk persoon). De grens wordt hierbij verhoogd van 45.000 naar 75.000 EUR. Hiertoe kan het  volstaan dat de bedrijfsleider een bezoldiging van 75.000 EUR opneemt uit de (top)holdingvennootschap. De betreffende vennootschappen moeten dan wel ‘verbonden zijn’. En minstens de helft van de bedrijfsleiders (natuurlijke personen) van elke vennootschap moet dezelfde zijn.

Hoewel er interpretatieproblemen blijken in de praktijk, komen we voor veel dossiers tot een praktische oplossing. Het is van belang om voor elke vennootschap en ondernemingsgroep afzonderlijk uit te maken of het de moeite loont om een hogere bezoldiging toe te kennen. De belastingbesparing dient vooral vergeleken te worden met de meerkost op het vlak van personenbelasting en sociale bijdragen.

Wat met het ‘verschuiven’ van winsten en verliezen?

Door de Ven.B. tariefdaling sinds 2017, komen verschillende ondernemingen in de verleiding om belastbare winst ‘uit te stellen’ naar latere (lager belaste) aanslagjaren.
Denken we hierbij aan:

 • overlopende rekeningen,
 • vooruitbetaalde kosten,
 • éénmalige inresultaatname van bijkomende aankoopkosten,
 • het aanleggen van voorzieningen voor risico’s en kosten,
 • gespreid belaste meerwaarden

De fiscus heeft hierop geanticipeerd. Zo werd het zogenaamde boekhoudkundig ‘matching principe’ uitdrukkelijk ingeschreven in de fiscale wet. Met name de correcte toerekening van kosten en opbrengsten aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Vanaf 1 januari 2018 zijn kosten enkel nog aftrekbaar in het belastbaar tijdperk waarop ze slaan. Dit gaat niet alleen over het gekende praktijkvoorbeeld van vooraf betaalde huur. Ook abonnementen op publicaties, verkeersbelastingen, verzekeringspremies en alle andere kosten vallen onder die nieuwe maatregel.

Meer dan ooit moeten we er over waken dat opbrengsten en kosten uit meerjarige contracten boekhoudkundig en fiscaal aan het gepaste boekjaar worden toegerekend.

Vermijd de belastingverhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen

Vennootschappen worden sinds begin dit jaar geconfronteerd met een aanzienlijke belastingverhoging als zij onvoldoende voorafbetalingen verrichten. De belastingvermeerdering bedraagt 6,75% van de verschuldigde belasting voor het aanslagjaar 2019. Deze kan u vermijden door een tijdige voorafbetaling te doen, uiterlijk 20 december 2018. Voor gebroken boekjaren gelden andere deadlines. Voor het bepalen van een gepaste voorafbetaling, moet u ook rekening houden met de talrijke nieuwe fiscale spelregels.

Zijn uw voorzieningen voor risico’s en kosten nog steeds belastingvrij?

De fiscale voorwaarden om een voorziening voor risico’s en kosten belastingvrij aan te leggen, werden sinds begin dit jaar aangescherpt. In het bijzonder nieuwe voorzieningen voor ‘groot onderhoud en herstellingen’ zijn fiscaal niet langer aanvaard.

Een fiscaal aanvaardbare voorziening moet voortvloeien uit een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting die bestaat op balansdatum.
Denken we bijvoorbeeld aan

 • een voorziening voor ontslaguitkeringen,
 • brugpensioenen,
 • reglementaire bodemsaneringsverplichtingen

In de fiscale controlepraktijk merken we bovendien een verhoogde aandacht voor de fiscale onderbouw van al aangelegde voorzieningen. Is een voorziening voor groot onderhoud correct gespreid geboekt? Is het bedrag van de voorziening voor herstellingskosten onderbouwd op basis van ondertekende offertes? Kan een voorziening voor garantieverplichtingen gestaafd worden op basis van historische statistische gegevens?

Verhoogde investeringsaftrek van 20% voor KMO-vennootschappen

Voor investeringen die uw onderneming verricht in 2018 of 2019 kan u genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 20%. Zo zal u 4 tot 5% van uw investering kunnen terugverdienen via de aangifte vennootschapsbelasting. Het bepalen van de berekeningsbasis betekent vaak maatwerk. Wat met bijkomende aankoopkosten, bijvoorbeeld? Of vooruitbetalingen, verhuurd vastgoed…

Het boekhoudkundig activeren van kosten, zoals bijvoorbeeld ontwikkelingskosten, kan hierbij ook een belangrijke optimalisatie betekenen.

Let op met kapitaalverminderingen!
De fiscale behandeling van kapitaalverminderingen legde de voorbije jaren een ongezien parcours af. Daar waar een kapitaalvermindering vroeger in de regel belastingvrij kon gebeuren, is vandaag een grondig nazicht nodig om ze van een fiscale naheffing te vrijwaren. We kennen sinds begin 2018 een nieuwe herkwalificatieregel waarbij elke kapitaalvermindering pro rata aangewend zal worden op winstreserves. En daardoor deels een dividend zal uitmaken. Bovendien staan een aantal vennootschappen klaar om tot kapitaalvermindering over te gaan, ingevolge al vastgeklikte reserves en/of inbrengen van kapitaal in een holdingstructuur.

Ook hier is een nauwgezette beoordeling noodzakelijk.

Ten slotte bereiden we ons ook op fiscaal vlak voor op de aankomende hervorming vennootschapswetgeving, met als paradepaardje de ‘kapitaalloze’ BV.

Is beleggen via uw vennootschap nog interessant?
Beleggen via de vennootschap is minder interessant geworden op fiscaal vlak. Aan de ene kant omdat uw vennootschap geen gebruik meer kan maken van de vrijstelling van meerwaarden op beursaandelen. Daartoe moet uw vennootschap met name minstens 10% of 2,5 miljoen EUR van de aandelen aanhouden. Aan de andere kant blijven minderwaarden op portefeuilleaandelen niet aftrekbaar. De DBI-bevek kan hier een antwoord bieden.

Fiscaliteit wordt interessanter maar ook complexer voor ondernemingsgroepen
Voor ondernemingsgroepen wordt de fiscaliteit interessanter. Door enerzijds

 • de verlaging van het Ven.B. tarief,
 • de nieuwe groepsbijdrageregeling
 • en de verhoging van de DBI-aftrek (vrijstelling voor intragroepsdividenden) naar 100%.

Anderzijds moeten ondernemingen rekening houden met een minimumbelasting voor hoge ondernemingswinsten (boven 1 miljoen EUR), en strengere vereisten op vlak van internationale fiscaliteit en transparantie (transfer pricing).

Fiscale voordelen voor innovatie worden verder uitgebreid
Ten slotte zet de Belgische regering nog steeds in op het fiscaal ondersteunen van innovatieve bedrijven. Uw onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe producten en processen kunnen ongetwijfeld genieten van één van de talrijke fiscale voordelen.

Zoals

 • de investeringsaftrek of het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling,
 • de octrooi- of innovatie-aftrek,
 • de korting bedrijfsvoorheffing,
 • alsook het belastingvriendelijk regime voor overdracht van auteursrechten.

Wij staan voor u klaar om de eindejaarsoptimalisatie van uw fiscaal dossier samen nader te bespreken.

 

Publicatie datum: 12 december 2018

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2023

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.