Deel dit artikel

Straks onroerende verhuur met optie voor btw

Het regeerakkoord van 25 juli 2017 bevat ook een verrassende btw-maatregel. De onroerende verhuur is nu (meestal) vrijgesteld van btw, maar de regering heeft beslist een optioneel systeem voor btw-onderwerping in te voeren. Dit is goed nieuws voor eigenaars en verhuurders van onroerende goederen. Met het nieuwe optionele regime zullen zij in de toekomst weliswaar btw moeten aanrekenen over de verhuurprijs, maar zullen zij anderzijds de btw op de kosten van hun investering in aftrek kunnen brengen. De werkelijke kost van hun investering zal daarmee aanzienlijk dalen.

Naar verluidt is het de bedoeling de optie voor btw reeds in 2018 in te voeren. Meer informatie over de draagwijdte en de timing van de invoering volgt later.

Publicatiedatum: 28 juli 2017