Corona tijdelijke werkloosheid: controles van start

24.02.2021

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van corona werd verlengd tot 30 juni 2021.

De sociale inspectie kondigde al eerder de controle op het gebruik van deze vorm van tijdelijke werkloosheid aan. Wij vernemen dat deze controles inmiddels van start zijn gegaan.

 

Bent u voorbereid op een controle?

Op dit ogenblik is het onduidelijk of de controles steekproefsgewijs plaatsvinden of dat een aantal categorieën van ondernemingen geviseerd worden. We vermoeden dat werkgevers die consequent de corona tijdelijke werkloosheid hebben toegepast, doch waarvan de omzet in het afgelopen jaar stabiel is gebleven een grote kans maken om gecontroleerd te worden.

Bij een controle worden de arbeidsovereenkomsten en de loonfiches van de betrokken werknemers opgevraagd. Bovendien wordt gepeild naar de precieze oorzaak van de corona tijdelijke werkloosheid. Wij geven u ter illustratie een paar gestelde vragen mee:

  • Gelieve zo gedetailleerd mogelijk de reden toe te lichten van het gebruik van tijdelijke werkloosheid.
  • Wat is de precieze functie van de werknemers die tijdelijk werkloos werden gesteld?
  • Heeft er iemand het werk van de tijdelijk werkloos gestelde werknemers overgenomen tijdens hun afwezigheid?
  • De omzet van de onderneming bleef in de periode tijdens dewelke de tijdelijke werkloosheid werd toegepast relatief stabiel of nam zelfs toe. Wat is hiervan de precieze reden?

 

De gevolgen zijn niet min

De werkgevers die onrechtmatig gebruik maken van de corona tijdelijke werkloosheid kunnen worden gesanctioneerd met een sanctie van niveau 2. Dit betekent concreet ofwel een strafrechtelijke geldboete van 400 € tot 4.000 € ofwel een administratieve geldboete van 200 € tot 2.000 €. Deze bedragen worden bovendien vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

De werkloosheidsuitkeringen zullen teruggevorderd worden van de werknemers. De werkgever zal de achterstallige lonen, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing moeten betalen. Er zullen bovendien intresten en verhogingen aangerekend worden.

 

Wordt u geconfronteerd met een controle of twijfelt u eraan of u alle voorwaarden correct naleeft? Neem gerust even contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.