Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Corona tijdelijke werkloosheid: controles van start

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van corona werd verlengd tot 30 juni 2021.

De sociale inspectie kondigde al eerder de controle op het gebruik van deze vorm van tijdelijke werkloosheid aan. Wij vernemen dat deze controles inmiddels van start zijn gegaan.

 

Bent u voorbereid op een controle?

Op dit ogenblik is het onduidelijk of de controles steekproefsgewijs plaatsvinden of dat een aantal categorieën van ondernemingen geviseerd worden. We vermoeden dat werkgevers die consequent de corona tijdelijke werkloosheid hebben toegepast, doch waarvan de omzet in het afgelopen jaar stabiel is gebleven een grote kans maken om gecontroleerd te worden.

Bij een controle worden de arbeidsovereenkomsten en de loonfiches van de betrokken werknemers opgevraagd. Bovendien wordt gepeild naar de precieze oorzaak van de corona tijdelijke werkloosheid. Wij geven u ter illustratie een paar gestelde vragen mee:

  • Gelieve zo gedetailleerd mogelijk de reden toe te lichten van het gebruik van tijdelijke werkloosheid.
  • Wat is de precieze functie van de werknemers die tijdelijk werkloos werden gesteld?
  • Heeft er iemand het werk van de tijdelijk werkloos gestelde werknemers overgenomen tijdens hun afwezigheid?
  • De omzet van de onderneming bleef in de periode tijdens dewelke de tijdelijke werkloosheid werd toegepast relatief stabiel of nam zelfs toe. Wat is hiervan de precieze reden?

 

De gevolgen zijn niet min

De werkgevers die onrechtmatig gebruik maken van de corona tijdelijke werkloosheid kunnen worden gesanctioneerd met een sanctie van niveau 2. Dit betekent concreet ofwel een strafrechtelijke geldboete van 400 € tot 4.000 € ofwel een administratieve geldboete van 200 € tot 2.000 €. Deze bedragen worden bovendien vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

De werkloosheidsuitkeringen zullen teruggevorderd worden van de werknemers. De werkgever zal de achterstallige lonen, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing moeten betalen. Er zullen bovendien intresten en verhogingen aangerekend worden.

 

Wordt u geconfronteerd met een controle of twijfelt u eraan of u alle voorwaarden correct naleeft? Neem gerust even contact met ons op.

Gepubliceerd door Isabel Lysens

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021