Nieuw jaar – Nieuw vennootschapsrecht: Welke acties zijn nodig voor 1/1/2020?

27.11.2019

Zoals u reeds kon lezen in onze eerdere nieuwsbrieven is de nieuwe vennootschapswetgeving (“WVV”) in werking getreden in België. Vanaf 1 mei 2019 kan u enkel nog nieuwe vennootschappen oprichten die in overeenstemming zijn met het nieuwe recht.
Vanaf 1 januari 2020 geldt het dwingend recht van het WVV echter ook voor alle bestaande vennootschappen. Welke actie dient u nu te ondernemen voor 1 januari 2020? We lijsten de voornaamste actiepunten hier voor u op:

1. Pas uw bestuursorgaan aan waar nodig

Vanaf 1 januari 2020 zijn bepaalde bestuursstructuren bij wet verboden:

 • Een natuurlijke persoon mag nog slechts in één hoedanigheid zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
  Het is dus niet langer toegelaten om

  • in eigen naam lid te zijn van het bestuur
  • en tegelijkertijd als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder te zetelen. Voorbeeld: Jan Janssens mag niet langer als hemzelf en als vertegenwoordiger van Jan Janssens BVBA zetelen in het bestuur van een vennootschap. Dit geldt voor alle vennootschapsvormen en VZW’s.
   Daar staat tegenover dat het nu ook in een NV mogelijk is om met één bestuurder te werken, in plaats van de huidige verplichting om minstens 2 bestuurders te benoemen. In vele gevallen is hiervoor wel eerst een statutenwijziging nodig.
 • De vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder moet steeds een natuurlijke persoon zijn. Het is dus niet langer mogelijk om een andere rechtspersoon aan te stellen als vaste vertegenwoordiger. Hiermee wil de wetgever een einde stellen aan het cascade systeem dat in sommige vennootschappen werd voorzien.
  De vereiste dat een vaste vertegenwoordiger steeds aandeelhouder, bestuurder of werknemer van de besturende vennootschap moet zijn, wordt afgeschaft. “Een” natuurlijk persoon volstaat, ongeacht zijn hoedanigheid bij de besturende rechtspersoon.

Indien u een ongeldig samengesteld bestuursorgaan hebt, bestaat het risico dat de bestuurders de vennootschap niet langer rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen. Dit kan een probleem vormen indien u overeenkomsten in naam en voor rekening van de vennootschap wenst aan te gaan.
Daarnaast is discussie mogelijk over de vergoedingen die de bestuurders ontvangen voor de uitoefening van hun bestuursmandaat.

Het is aldus van groot belang om tijdig na te gaan of uw bestuursorgaan ook volgend jaar nog geldig is samengesteld.

2. Schrijf uw overdrachtsbeperkingen in het aandelenregister van de vennootschap

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om de overdrachtsbeperkingen, opgenomen in de statuten van uw vennootschap, in te schrijven in het aandelenregister. We denken bijvoorbeeld aan een goedkeuringsclausule, voorkooprechten, volgrechten of volgplichten. Indien één of meerdere van deze bepalingen werden vermeld in de statuten van uw vennootschap, moet u handelen.
De verplichting geldt niet automatisch voor de overdrachtsbeperkingen die niet in de statuten maar in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst zijn opgenomen: slechts als een partij bij die aandeelhoudersovereenkomst erom verzoekt, is actie vereist.

3. Vorm uw afgeschafte rechtsvorm om

Sinds 1 mei 2019 kunnen er nog slechts 6 vennootschapsvormen worden opgericht:

 • Besloten Vennootschap (BV)
 • Naamloze Vennootschap (NV)
 • Coöperatieve Vennootschap (CV)
 • Vennootschap Onder Firma (VOF)
 • Commanditaire Vennootschap (Comm.V)
 • Maatschap

Indien uw huidige vennootschap een andere vennootschapsvorm aanneemt, moet u actie ondernemen. Vanaf 1 januari 2020 geldt het dwingend recht van één van de overblijvende vennootschapsvormen immers automatisch voor uw afgeschafte vennootschapsvorm. Dit zal tot verwarring leiden aangezien u gedeeltelijk het WVV, met de nieuw toepasselijke rechtsvorm, en gedeeltelijk de oude wetgeving, met uw huidige vennootschapsvorm, zal moeten toepassen. We adviseren dan ook om de rechtsvorm van uw afgeschafte vennootschapsvorm zo snel mogelijk aan te passen om verwarring te vermijden.

Hebt u vragen bij de acties die u moet ondernemen of wenst u hierbij begeleiding? Van Havermaet helpt u hierbij graag verder.

 

Publicatiedatum: 27 november 2019

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2023

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.